Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Dostawa i montaż pomostów pływających w Porcie Jachtowym w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2022-12-20 12:48:27
Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2022-10-17 08:08:33
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2022-05-10 08:10:59
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2022-04-15 08:17:12
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców”.
Minął termin składania ofert
2022-04-07 13:04:57
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wód opadowych do Zalewu Wiślanego w miejscowości Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2022-03-24 11:40:09
Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców
Minął termin składania ofert
2022-02-21 13:22:51
Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2022-02-03 07:28:32
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej".
Minął termin składania ofert
2021-08-27 14:07:05
Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej
Minął termin składania ofert
2021-08-19 14:38:56
Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2021-08-12 08:29:52
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Przebudowa i rozbudowa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej" w ramach zadania "Pętla Żuławska - rozbudowa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej".
Minął termin składania ofert
2020-12-29 18:12:49
Przebudowa i rozbudowa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach zadania "Pętla Żuławska - rozbudowa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej".
Minął termin składania ofert
2020-12-23 09:04:28
Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2020-12-18 13:03:24
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2020-12-10 13:04:31
Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie
Minął termin składania ofert
2020-11-09 13:20:35
Budowa oświetlenia ulicy Zielonej
Minął termin składania ofert
2020-10-22 12:34:27
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2020-10-21 13:30:21
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej".
Minął termin składania ofert
2020-07-10 09:24:25
Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej
Minął termin składania ofert
2020-05-22 10:11:22
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2020-04-17 13:20:15
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2020-03-23 11:11:46
Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2020-02-20 14:48:47
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2019-04-04 09:58:04
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach
Minął termin składania ofert
2019-03-27 14:39:43
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach"
Minął termin składania ofert
2019-03-19 12:50:37
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach
Minął termin składania ofert
2019-02-08 11:52:39
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2018-11-13 10:04:24
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska".
Minął termin składania ofert
2018-08-21 12:45:10
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-07-31 10:36:30
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-06-22 11:45:17
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie"
Minął termin składania ofert
2018-06-14 14:13:42
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach"
Minął termin składania ofert
2018-06-14 13:36:14
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-05-29 09:47:28
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-05-28 13:12:54
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie".
Minął termin składania ofert
2018-05-04 11:49:23
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach"
Minął termin składania ofert
2018-05-04 10:04:34
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie"
Minął termin składania ofert
2018-05-02 12:13:45
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach"
Minął termin składania ofert
2018-05-02 09:35:57
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-03-16 14:00:13
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-02-27 12:57:50
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-02-02 14:20:37
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-01-16 10:49:48
Gmina Miasta Krynica Morska: "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"
Minął termin składania ofert
2018-01-15 14:42:14
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji p.n. "Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej".
Minął termin składania ofert
2017-09-07 10:07:49
"Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej".
Minął termin składania ofert
2017-09-06 14:33:02
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. "Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni".
Minął termin składania ofert
2017-09-01 14:27:49
"Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni".
Minął termin składania ofert
2017-08-31 10:49:38
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie".
Minął termin składania ofert
2017-08-30 09:09:28
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie".
Minął termin składania ofert
2017-08-29 12:43:04
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach".
Minął termin składania ofert
2017-08-29 12:35:33
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach"
Minął termin składania ofert
2017-08-28 09:26:55
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaków na odcinkach: Przebrno - Krynica Morska; Krynica Morska - Piaski w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej".
Minął termin składania ofert
2017-02-16 09:32:41
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej".
Minął termin składania ofert
2017-02-15 14:03:58
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej".
Minął termin składania ofert
2017-02-15 09:57:44
Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2017-02-09 14:34:12
Wyznaczenie i budowa szlaków na odcinkach: Przebrno - Krynica Morska; Krynica Morska - Piaski w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"
Minął termin składania ofert
2016-12-29 12:10:20
Krynica Morska: Budowa linii oświetlenia drogowego nn-0,4 kV (ul. Gdańska etap IV i V) w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2016-07-26 13:22:46
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2016-04-15 14:31:58
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zewszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2015-09-17 13:08:52
Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT
Minął termin składania ofert
2015-01-26 12:40:19
Krynica Morska: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15
Minął termin składania ofert
2015-01-19 08:53:11
NA WYKONANIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ I ROZLICZENIA PROJEKTU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN: Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure ( Bałtyckie Bursztynowe Wybrzeże. Rozwój obszaru transgranicznego poprzez budowę i modernizacje infrastruktury turystycznej)
Minął termin składania ofert
2014-03-19 14:08:53
Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2014-03-19 11:13:37
Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure
Minął termin składania ofert
2014-02-28 14:14:25
Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska.
Minął termin składania ofert
2014-02-21 12:11:01
Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2014-02-07 13:47:37
Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2014-01-09 14:18:30
Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2014-01-09 09:24:08
Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krynica Morska.
Minął termin składania ofert
2013-12-06 10:23:40
Budowa dróg gminnych: ul. Leśnej, u. Metalowców, ul. Wasilewskiego, ul. Brzozowej i ul. Olchowej w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2013-09-12 14:55:42
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu: >Radosna szkoła< przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2013-08-30 13:54:12
Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Krynicy Morskiej - Etap I
Minął termin składania ofert
2013-08-26 10:03:37
Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej - ETAP I.
Minął termin składania ofert
2013-08-06 14:36:32
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Minął termin składania ofert
2013-07-18 14:24:24
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Minął termin składania ofert
2013-07-02 14:45:25
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2013-04-18 09:24:00
Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure
Minął termin składania ofert
2013-03-28 12:53:47
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2013-03-22 10:39:56
Budowa linii elektroenergetycznej nn - 0.4kV oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2013-02-26 12:39:21
Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2013-02-14 08:49:09
Rewitalizacja ulicy Morskiej i Bulwaru Słonecznego w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2013-01-15 14:12:29
Nadzór inwestorski oraz koordynacja działań i rozliczenie projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, w części dotyczącej działań Gminy Miasta Krynica Morska jako partnera projektu.
Minął termin składania ofert
2012-10-30 14:05:12
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Remont zejść na plażę nr 24 (ul. Korczaka), nr 26 (ul. Morska), nr 28 (ul. Bałtycka), nr 30 (ul. Marynarzy) w KRYNICY MORSKIEJ
Minął termin składania ofert
2012-10-29 13:26:24
Remont ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2012-10-02 16:00:51
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Remont zejść na plażę nr 24 (ul. Korczaka), nr 26 (ul. Morska), nr 28 (ul. Bałtycka), nr 30 (ul. Marynarzy) w KRYNICY MORSKIEJ
Minął termin składania ofert
2012-10-02 15:55:40
Nadzór inwestorski oraz koordynacja działań i rozliczenie projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, w części dotyczącej działań Gminy Miasta Krynica Morska jako partnera projektu.
Minął termin składania ofert
2012-09-11 13:54:17
Budowa linii oświetlenia drogowego nn- 0,4 kV wraz z przebudową linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV (ul. Gdańska) w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2012-08-06 14:59:22
Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15
Minął termin składania ofert
2012-02-01 11:50:31
Nadzór nad: a) Budową drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej, b) Budową dróg gminnych w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz Rzeźbiarzy.
Minął termin składania ofert
2011-10-14 14:43:15
Budowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz Rzeźbiarzy.
Minął termin składania ofert
2011-10-06 10:34:03
Budowa drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w miejscowości Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2011-09-29 09:01:21
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Portowej i ul. Świerczewskiego w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2011-05-17 12:11:20
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sienkiewicza, ul. Nowej i ul. Turystycznej w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2011-05-11 09:44:55
Dostawa i montaż 2 toalet
Minął termin składania ofert
2011-05-10 14:41:21
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sienkiewicza, ul. Nowej i ul. Turystycznej w Krynicy Morskiej.
Minął termin składania ofert
2011-04-27 21:06:40
Wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych w ramach projektu: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.
Minął termin składania ofert
2011-04-18 14:55:22
Zakup maszyny do sprzątania plaży dla Urzędu Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2011-03-03 13:44:56
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu (Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I) - Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2011-02-23 14:57:09
Zakup maszyny do sprzątania plaży dla Urzędu Miasta Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2011-02-17 14:10:11
Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 18.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 ,82-120 Krynica Morska
Minął termin składania ofert
2011-02-17 09:16:24
Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krynica Morska.
Minął termin składania ofert
2010-11-15 10:39:54
Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska.
Minął termin składania ofert
2010-10-27 07:50:06
PL-Krynica Morska: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 2010/S 202-307912
Minął termin składania ofert
2010-10-20 14:14:39
Wykonanie prac projektowych, budowlanych, montażowych i dostawa sprzętu dla Systemu Monitoringu Wizyjnego w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2010-08-27 13:12:08
Przebudowa drogi gminnej ulicy Rybackiej - II i III etap od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej wraz z ulicą Zabytkową i ulicą Poprzeczną w Krynicy Morskiej
Minął termin składania ofert
2010-01-25 12:15:01
Kierownik Projektu dla projektów: 1. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Minął termin składania ofert
2010-01-22 13:16:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
09 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
09 wrz 2009, godz. 10:44

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
18 lut 2022, godz. 11:19