Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. pt.: Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2023-03-17 09:52:35
Informujemy, że 17 marca br. o godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2023-03-16 11:22:45
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 23 marca 2023 r. na godz. 11:00 2023-03-15 12:55:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu — ul. Gdańska. 2023-03-15 09:58:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu.- ul. Nowa /Gdańska 2023-03-14 14:34:13
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu.- ul. Bojerowców. 2023-03-14 14:33:12
Praca na zastępstwo pracownika na stanowisku ds. Obsługi Rady Miejskiej. 2023-03-10 14:26:16
Informujemy, że 17 marca br. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. 2023-03-10 14:06:56
Informujemy, że 17 marca br. o godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej. 2023-03-10 14:05:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2/2023 2023-03-10 09:38:44
Informacja o wynikach naboru — dyrektor szkoły w Krynicy Morskiej. 2023-03-02 14:41:48
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne — stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji. 2023-03-02 14:40:32
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Piaskach na terenie działek nr 110 i 111 obręb 0002 Nowa Karczma 2023-02-25 20:19:56
Praca na zastępstwo pracownika na stanowisku ds. Obsługi Rady Miejskiej 2023-02-23 12:41:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni 2023-02-22 11:47:10
Praca na zastępstwo na stanowisko inspektora ds. kancelaryjno-technicznych 2023-02-14 11:36:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 lutego 2023 r. na godz. 11:00 2023-02-14 09:38:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 1/2023 2023-02-10 12:31:38
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni 2023-02-01 13:31:54
Informujemy, że 2 lutego 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2023-01-31 07:09:23
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. Promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji 2023-01-25 20:17:37
Informujemy, że 26 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2023-01-25 11:29:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w 2023 roku. 2023-01-25 08:46:12
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska 2023-01-13 08:33:02
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły w Krynicy Morskiej 2023-01-09 14:08:14
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 30.12.2022 r. 2022-12-30 09:08:00
Zmiana terminu płatności za odpady komunalne 2022-12-28 12:08:24
Zmiany dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych 2022-12-28 12:07:21
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 23.12.2022 r. 2022-12-19 13:17:43
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni 2022-12-15 13:46:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2022 r. na godz. 11:00 2022-12-07 14:35:28
Informujemy, że 7 grudnia br. o godz. 16:00 w Sali Narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2022-12-06 14:00:01
Informujemy, że 14.12 br. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. 2022-12-05 13:08:52
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. Promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji 2022-12-01 13:43:10
Informujemy, że 29 listopada br. o godz. 10:00 w Sali Narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-11-25 12:32:28
Informujemy, że 29 listopada br. o godz. 10:00 w Sali Narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie: Komisji ds. Rozwoju Społeczno Gospodarczego i Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego a także Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2022-11-23 09:34:49
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2022.AM.7 dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III 2022-11-21 09:42:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 11/2022 2022-11-18 13:36:52
Ogłoszenie o zakończonych konsultacjach, dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2022-11-14 07:34:18
Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Miasta Krynica Morska 2022-11-04 12:51:24
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LII Sesję Rady Miejskiej na dzień 9 listopada 2022 r. na godz. 12:00 2022-11-03 10:38:45
Informujemy, że 3 listopada br. o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2022-11-03 09:14:55
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2022-10-27 11:17:43
Informujemy, że 3 listopada br. o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2022-10-27 08:59:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na oświetleniu terenów nadzalewowych na wysokości wałów przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej 2022-10-24 11:28:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 10/2022 2022-10-14 09:10:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 2/2022 2022-10-14 08:55:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 13 października 2022 r. 2022-10-14 08:06:56
Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej odwołany 2022-10-11 14:18:55
Zasady postępowania w czasie skażenia promieniotwórczego (radiacyjnego) 2022-10-07 13:55:35
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze Radca Prawny 2022-10-04 10:33:03
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej 2022-10-04 10:32:16
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Sylwii Szczurek w październiku 2022 r. 2022-10-04 10:22:53
Dyżur radnych w miesiącu grudzień 2022 r. 2022-10-04 10:18:45
Dyżur radnych w miesiącu listopadzie 2022 r. 2022-10-04 10:16:39
Dyżur radnych w miesiącu październiku 2022 r. 2022-10-04 10:15:08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Radca Prawny 2022-09-29 14:46:15
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej 2022-09-27 14:27:09
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.50.2021.KSZ.AM.11 dot. wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach "Morska Farma Wiatrowa BC-Wind 2022-09-23 11:12:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LI Sesję Rady Miejskiej na dzień 26 września 2022 r. na godz. 12:00 2022-09-19 14:36:27
Informujemy, że 21.09 br. o godz. 12:30 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady dot. opiniowania materiałów na sesje. 2022-09-19 12:53:46
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 2022-09-15 14:28:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 września 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 9/2022 2022-09-09 21:12:35
19.08 Urząd Miasta czynny do godz. 14:00 2022-08-19 13:40:07
Informujemy, że 17 sierpnia br. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego oraz Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-08-17 07:19:05
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2022.AM.3 dot. "Budowy morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III 2022-08-16 14:33:25
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 60/1 2022-08-12 16:55:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 8/2022 2022-08-12 16:53:59
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje L Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 sierpnia 2022 r. na godz. 12:00 2022-08-10 14:44:00
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.400.55.2022.AJM.2 dot. przebudowy wałów przeciwpowodziowych Zalewu Wiślanego -Przebrno w km 0+000 do 3+100 miasto Krynica Morska, pow. nowodworski, woj. pomorskie 2022-08-08 09:47:39
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w sierpniu 2022 r. 2022-08-01 07:28:04
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II Jakub Aleksandrowicz, zwołuje XLIX Sesję Rady Miejskiej na dzień 29 lipca 2022 r. na godz. 12:00 2022-07-26 14:18:42
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego W Gdańsku II z dnia 25 lipca 2022 r. o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2022 r. 2022-07-26 08:03:45
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w o godzinach pracy w dniu 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:44:06
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:42:49
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:41:45
Remont tarasów w budynku Biblioteki Miejskiej w Krynicy Morskiej ul. Gdańska 108 - zapytanie ofertowe 2022-07-15 11:12:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 1/2022 2022-07-15 09:56:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 7/2022 2022-07-15 09:54:56
Uchwała Nr 9/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia do druku karty do głosowania przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-14 11:00:25
Uchwała Nr 8/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/22 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-07-14 10:58:32
Uchwała Nr 7/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia dwóch niezależnych zespołów składających się z członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej do korekty składów karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. w zakresie zgodności z ustaloną treścią karty i jej wzorem 2022-07-12 14:02:04
Uchwała Nr 6/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-07-12 13:57:38
Postanowienie Nr 26/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Krynica Morska 2022-07-08 13:07:18
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 5 lipca 2022 r. 2022-07-06 12:00:27
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.59.2021.SP.12 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2022-07-06 09:46:31
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 1 lipca 2022 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-01 14:52:17
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w lipcu 2022 r. 2022-07-01 14:40:00
Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego 2022-07-01 12:56:25
Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego "Mierzeja Wiślana oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków 2022-07-01 12:38:19
Informujemy, że 30 czerwca br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego oraz Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-06-29 07:35:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 28 czerwca 2022 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-28 14:30:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-06-28 12:50:54
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko Robotnik Gospodarczy - Sprzątaczka 2022-06-27 14:22:58
KOMUNIKAT 2/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Krynica Morska w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-24 14:36:01
KOMUNIKAT 1/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej oraz planu dyżurów 2022-06-24 14:34:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 6/2022 2022-06-24 08:31:26
POSTANOWIENIE NR 23/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej. 2022-06-21 12:35:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLVIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 czerwca 2022 r. na godz. 12:00 2022-06-17 12:46:35
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 20.06.2022 r. do 30.09.2022 r. 2022-06-17 12:27:26
INFORMACJA Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022r. 2022-06-15 12:38:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie siedziby Gminnej Komisji Wyborczej. 2022-06-15 12:36:06
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 11.06.2022 r. do 18.06.2022 r. 2022-06-10 16:01:05
Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzone na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-09 10:57:19
Obwieszczenie wojewody pomorskiego w sprawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Krynica Morska w województwie pomorskim. 2022-06-07 14:22:43
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w czerwcu 2022 r. 2022-06-07 07:13:08
Informujemy, że 09 czerwca br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady dot. opiniowania materiałów na sesje. 2022-06-07 07:03:45
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 3 czerwca 2022 r. na godz. 12:00 2022-06-02 13:33:14
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.06.2022 r. do 10.06.2022 r. 2022-05-27 13:48:09
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2022-05-25 14:33:22
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2022-05-25 14:33:05
Informujemy, że 23 maja br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady. 2022-05-20 14:11:56
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej 2022-05-20 14:01:00
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2022 r. na godz. 12:00 2022-05-18 14:37:31
Informujemy o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja zaplanowana na dzień 17 maja br. (wtorek) godz. 10:00 zostaje przeniesiona na 19 maja (czwartek) na godzinę 10:00 w Budynku Urzędu Miasta Krynica Morska. 2022-05-17 08:51:18
Informujemy, że 17 maja br. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-05-16 07:47:37
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLV Sesję Rady Miejskiej na dzień 11 maja 2022 r. na godz. 12:00 2022-05-11 08:00:00
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2022 r.". 2022-05-10 13:44:46
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. wydania decyzji DOZ-OAiK.650.481.2017.ML z dnia 2.05.2022 dot. skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu ruralistycznego Krynicy Morskiej. 2022-05-05 20:37:38
Dyżur radnych w miesiącu maju 2022 r. 2022-05-04 10:01:54
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w maju 2022 r. 2022-05-04 08:52:03
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał I 2022 r. 2022-04-28 11:55:13
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-04-25 12:21:29
Informujemy, że godziny dyżuru zaplanowanego na dzień 25.04.2022 zostają zmienione na 11:00-12:00. 2022-04-25 07:26:44
Informujemy, że 25 kwietnia br. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-04-25 07:24:19
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. 2022-04-22 09:54:23
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-04-20 11:11:33
Informujemy, że 20 kwietnia br. o godz. 12:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady dotyczące opiniowania materiału na sesje Rady. 2022-04-19 07:56:48
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Monika Czajkowska, zwołuje XLIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 kwietnia 2022 r. na godz. 12:00 2022-04-15 11:34:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/ najmu. Nr 5/2022 2022-04-13 13:17:36
Informujemy, że 13 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. d/s Skarg, Wniosków i Petycji. 2022-04-13 07:23:45
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Nowodworskiego ROŚ.6341.26.2016 2022-04-11 13:20:44
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 1.04.2022 r. 2022-04-08 13:57:13
Informujemy, że 11 kwietnia br. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-04-07 14:30:50
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 31.03.2022 r. 2022-04-07 12:22:04
Informujemy, że 6 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-04-05 07:11:52
Informujemy, że 4 kwietnia br. o godz. 11:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-04-01 10:18:42
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w kwietniu 2022 r. 2022-04-01 10:14:29
Dyżur radnych w miesiącu kwiecień 2022 r. 2022-04-01 10:10:26
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 1 kwietnia 2022 r. na godz. 9:00 2022-04-01 07:30:45
Informujemy, że 4 kwietnia br. o godz. 11:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2022-03-30 08:23:41
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/ najmu. Nr 4/2022 2022-03-25 11:46:12
Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-03-18 14:13:09
Informujemy, że 16 lutego br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-02-14 13:33:03
Informujemy, że 11 lutego br. o godz. 15:30 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-02-10 12:34:05
Informujemy, że 11 lutego br. o godz. 14:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2022-02-09 07:12:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów. 2022-02-04 09:49:22
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w lutym 2022 r. 2022-01-28 11:58:10
Dyżur radnych w miesiącu lutym 2022 r. 2022-01-28 11:53:31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 1/2022 2022-01-28 11:19:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 1/2022 2022-01-28 07:54:56
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2022 r. 2022-01-26 11:05:50
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XLI Sesję Rady Miejskiej na dzień 2 lutego 2022 r. na godz. 12:00 2022-01-24 14:29:08
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2022-01-13 13:27:46
Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2022-01-05 09:34:35
Informujemy, że 5 stycznia br. o godz. 09:00 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2022-01-03 09:17:36
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w styczniu 2022 r. 2022-01-03 09:11:11
Dyżur radnych w miesiącu styczniu 2022 r. 2022-01-03 09:09:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 16/2021 2021-12-31 08:47:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.50.2021.KSZ.4 dotyczy przedsięwzięcia pn. "Morska Farma Wiatrowa BC-Wnd" 2021-12-30 11:34:52
Zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-28 10:42:45
Opłaty obowiązujące w 2022 roku 2021-12-28 10:40:16
Opłaty obowiązujące w 2022 roku 2021-12-28 10:39:02
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r. 2021-12-28 08:31:32
Obwieszczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu ruralistycznego Krynicy Morskiej, wpisanego do tego rejestru pod numerem 136/90, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z 25.01.1990 r. 2021-12-16 13:20:31
24.XII.2021 r. - Dzień wolny od pracy 2021-12-16 08:18:03
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji "Rocznego programu współpracy na rok 2022". 2021-12-10 15:14:50
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2021 r. 2021-12-10 07:29:45
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XL Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2021 r. na godz. 11:00 2021-12-08 12:46:24
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.11.2012.KSZ.17 z dnia 30.11.2021 r. pn.: "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej 200MW oraz infrastruktura techniczna, pomiarowo - badawcza i serwisowa związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym". 2021-12-07 12:16:29
10 grudnia br. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2021-12-07 08:07:19
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2021 r. 2021-12-03 14:52:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 7 grudnia 2021 r. na godz. 11:00 2021-12-03 14:47:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-03 07:54:04
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Mari Jaworskiej w grudniu 2021 r. 2021-11-30 14:34:33
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska dn. 29.11.2021 r. 2021-11-25 10:24:16
Dyżur radnych w miesiącu grudniu 2021 r. 2021-11-24 13:24:46
Informujemy, że 26 listopada br. o godz. 13:00 w sali narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji skarg wniosków i petycji 2021-11-24 12:54:09
26 listopada 2021 r. posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2021-11-24 10:20:58
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisku ds. gospodarki komunalnej 2021-11-23 12:16:01
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada. 2021-11-16 12:42:36
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Promocji Miasta, Turystyki, Kultury, Sportu i Rekreacji 2021-11-16 12:16:28
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji. 2021-11-16 12:15:15
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 15 listopada br. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska 2021-11-12 16:01:33
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-11-08 14:53:27
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Mari Jaworskiej w listopadzie 2021 r. 2021-11-02 12:10:47
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.15 dot. pn. Budowa Morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II 2021-11-02 12:03:50
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał III 2021 r. 2021-11-02 09:43:53
Informujemy, że 03 listopada br. o godz. 09:30 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2021-11-02 07:19:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-10-29 11:12:18
Starosta Nowodworski zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu - morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. 2021-10-20 14:03:09
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska zwołuje na dzień 29 października 2021 r. na godz. 12:00 2021-10-20 11:21:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu postanowienia w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. "Wykonanie hali magazynowej do przechowywania elementów mobilnego systemu przeciwpowodziowego będącego częścią zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej". 2021-10-13 13:49:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-12 11:44:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 15/2021 2021-10-08 13:32:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 2/2021 2021-10-08 13:30:14
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.33 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-10-07 11:02:55
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w październiku 2021 r. 2021-10-01 11:30:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 14/2021 2021-09-24 11:53:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.22 dot. pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2021-09-23 14:49:23
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.10.2021 r. do 30.12.2021 r. 2021-09-23 12:59:13
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 24 września br. o godz. 15:00. Posiedzenie odbędzie się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 2021-09-23 12:05:13
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.201.2021.ŻM dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-23 07:39:12
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.143.2021.ZR dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-23 07:38:22
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Promocji Miasta, Turystyki, Kultury, Sportu i Rekreacji 2021-09-22 13:10:15
Dyżur radnych w miesiącu październiku 2021 2021-09-15 07:58:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2021-09-10 15:40:52
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXVII Uroczystą Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 września 2021 r. na godz. 10:00 2021-09-10 09:04:17
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej we wrześniu 2021 r. 2021-09-06 12:01:04
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 12.08.2021 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na działce nr 774 w Krynicy Morskiej". 2021-09-06 09:58:00
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 6 września br. o godz. 13:00 w formie online. 2021-09-02 14:31:56
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 10 września 2021 r. na godz. 12:00 2021-09-02 11:19:16
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.29 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-09-01 09:21:26
Informujemy, że 31 sierpnia br. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2021-08-30 13:52:03
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 30 sierpnia 2021 r. na godz. 10:30 2021-08-27 13:45:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 13/2021 2021-08-27 11:30:53
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 25 sierpnia 2021 r. na godz. 13:00 2021-08-24 14:34:25
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.196.2021.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-08-20 14:22:51
Komunikat Burmistrza Miasta Krynica Morska Krzysztofa Swat w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata na prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej 2021-08-13 14:26:53
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na działce nr 774 w Krynicy Morskiej". 2021-08-12 12:53:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na okres 3 lat. 2021-08-06 09:54:04
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko/US.84 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2021-08-03 14:24:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 4 sierpnia 2021 r. na godz. 13:00 2021-07-30 12:54:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 12/2021 2021-07-30 07:23:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.9 dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II 2021-07-26 14:45:12
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.27 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-07-22 12:18:31
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 15 lipca 2021 r. na godz. 12:00 2021-07-15 07:36:28
Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 lipca 2021 r. 2021-07-12 09:55:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2021 2021-07-09 07:59:56
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.85.2021.JD dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie linii kablowej nn-0,44 kV na działkach nr 617, 614, 688, 618/1 2021-07-06 14:00:00
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Krynica Morska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 2021-06-25 12:24:52
Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krynica Morska na lata 2021 - 2051. 2021-06-25 11:51:45
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Krynica Morska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 2021-06-25 10:20:47
Opinia o projekcie uchwały budżetowej Miasta Krynica Morska na 2021r. 2021-06-25 08:59:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.24 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-06-23 14:13:21
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.78 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2021-06-21 14:43:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 10/2021 2021-06-11 10:18:43
Praca w PSZOK Krynica Morska 2021-06-08 07:22:34
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 10 czerwca br. o godz. 14:00 w formie online. 2021-06-07 09:53:45
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 24.05.2021 r. 2021-06-02 12:09:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej na dzień 16 czerwca 2021 r. na godz. 12:00 2021-06-01 07:32:22
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 2021-05-25 10:33:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-05-25 10:31:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2021 2021-05-21 10:17:29
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 28 maja br. o godz. 16:00. Posiedzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej. 2021-05-20 07:17:16
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 26 maja br. o godz. 9:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2021-05-20 07:12:48
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.22 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-05-19 08:55:53
04.06.2021 r. dniem wolnym od pracy 2021-05-17 13:21:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. 2021-05-10 13:11:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 maja br. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska. 2021-05-10 07:19:04
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 10 maja br. o godz. 13:00 w formie online. 2021-05-10 07:16:14
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.85.2021.JD dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach 67, 614, 688, 618/1 2021-05-05 14:13:09
Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu przy Bulwarze Słonecznym o pow. 50m2 część działki nr 731/2. 2021-05-05 09:01:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej na dzień 12 maja 2021 r. na godz. 12:00 2021-05-04 07:14:24
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 15.04.2021 r. 2021-04-26 13:26:22
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 6 maja br. o godz. 16:00. Posiedzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej. ODWOŁANA 2021-04-26 07:20:48
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 5 maja br. o godz. 12:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej ODWOŁANA 2021-04-26 07:18:21
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2021 r.". 2021-04-23 12:14:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2021 2021-04-23 10:23:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2021 2021-04-23 10:22:38
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2021 2021-04-23 10:21:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: "Remont elewacji budynku Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej" 2021-04-22 09:04:25
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r. 2021-04-19 11:28:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2021-04-16 10:35:02
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 22 kwietnia br. o godz. 10:00 w formie online. 2021-04-16 07:22:03
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 20 kwietnia br. o godz. 12:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej. - ODWOŁANA 2021-04-16 07:14:19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2021 2021-04-02 10:45:41
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 2 kwietnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2021-04-02 10:00:56
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Bulwar Słoneczny 2021-03-29 14:00:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.8 dot. pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2021-03-25 07:01:36
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 26 marca br. o godz. 13:30 w formie online. 2021-03-23 13:12:05
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 24 marca br. o godz. 13:30 w formie online. - ODWOŁANA 2021-03-19 09:36:00
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. 2021-03-17 12:59:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 24 marca 2021 r. na godz. 12:00 2021-03-16 12:39:28
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 18 marca br. o godz. 12:00 w formie online. 2021-03-15 13:30:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2021 2021-03-12 14:17:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2021 2021-03-12 14:04:33
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr1/2021 2021-03-12 13:11:13
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16 marca br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska 2021-03-12 08:56:26
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 9 marca br. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska. 2021-03-04 07:10:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2021 2021-02-26 13:36:20
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 18.02.2021 r. 2021-02-19 09:24:39
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 17 lutego br. o godz. 12:00 w formie online. 2021-02-12 12:54:13
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 09.02.2021 r. 2021-02-10 07:22:28
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 08 lutego br. o godz. 13:00 w formie online. 2021-02-05 07:35:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2021 2021-02-05 07:30:46
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej 2021-02-04 12:48:23
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 10 lutego 2021 r. na godz. 12:00 2021-02-03 13:14:15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.2019 dot. pn. "Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2021-02-02 12:13:44
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 04 lutego br. o godz. 17:00 w formie online. 2021-02-02 08:46:53
Spis Powszechny NSP 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2021-02-01 11:04:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie. 2021-01-29 11:22:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2021 2021-01-29 11:20:41
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Księgowości Budżetu Gminy, Inwentaryzacji i Podatku VAT 2021-01-26 12:25:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2021 2021-01-22 13:41:37
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał IV 2020 r. 2021-01-22 13:35:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.124.2019.KSZ.16 dot pn. budowa morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-01-22 12:58:55
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 26 stycznia br. o godz. 13:00 w formie online. 2021-01-21 14:49:40
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul.Nowej. Przetarg odbędzie się 9 lutego 2021 r. 2021-01-18 14:20:28
Plan zamówień publicznych na rok 2021 2021-01-18 12:20:57
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 21 stycznia br. o godz. 17:00 w formie online. 2021-01-14 13:49:49
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 22.12.2020 r. na wykonanie opracowania opinii technicznych dwóch budynków będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-01-12 10:52:39
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2021-01-11 14:33:48
Dyżury krynickich radnych zostają zawieszone do odwołania 2020-12-30 11:20:30
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 5 stycznia br. o godz. 13:00 w formie online. 2020-12-30 11:13:47
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w styczniu 2021 r. 2020-12-30 11:09:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania opinii technicznych dwóch budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-12-22 14:15:34
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. 2020-12-17 12:57:47
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 2020-12-14 11:19:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 grudnia 2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2020 2020-12-11 09:33:05
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-12-09 07:43:20
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-12-07 14:12:59
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 10 grudnia br. o godz. 12:00 w formie online. 2020-12-07 14:10:25
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 9 grudnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-12-07 14:06:48
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-12-03 12:23:20
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w grudniu 2020 r. 2020-12-03 12:17:09
Zapytanie ofertowe w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: Remont utwardzenia terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej 2020-12-03 10:12:09
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 1 grudnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-11-27 14:16:01
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 23 listopada br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-11-20 14:12:53
Zapytanie ofertowe - Dostawa 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w ramach programu grantowego Zdalna Szkoła Plus. 2020-11-17 12:54:37
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 listopada 2020 r. na godz. 10:00 2020-11-10 12:12:01
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.60 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-11-09 10:40:43
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.58 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-11-09 10:39:16
Dyżury krynickich radnych zostają zawieszone do odwołania 2020-11-04 10:05:09
Zawiadomienie o odwołaniu sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 4 listopada 2020 r. o godz. 12:00 2020-11-04 10:01:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 października 2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-10-30 08:04:38
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w listopadzie 2020 r. 2020-10-29 13:52:49
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej na dzień 4 listopada 2020 r. na godz. 12:00 2020-10-27 10:14:56
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 28 października br. o godz. 12:00 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2020-10-26 13:22:11
Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-10-22 12:12:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska rejony ulic: Gdańskiej, Rzeźbiarzy oraz Młodzieży łącznie z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-16 17:15:44
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.159.2020.jb w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 754 2020-10-08 13:07:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie BP-WOP.0220.45.2020.SK.5 dot sporządzenia projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010 2020-10-07 07:11:35
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.13 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-10-06 12:58:27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.53 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2020-10-05 11:22:31
Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Miasta Krynica Morska - ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 2020-10-05 07:37:37
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2021 2020-09-30 11:20:57
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.205.2020.AS w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 71/6 2020-09-30 09:35:00
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w październiku 2020 r. 2020-09-29 11:00:49
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 06.10.2020 r. godz. 11:00. 2020-09-28 11:55:06
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. godzina 15:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska 2020-09-28 11:52:38
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. 2020-09-28 09:46:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2020 2020-09-25 08:16:36
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 24.09.2020 r. godz. 11:00. 2020-09-24 07:36:40
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 września 2020 r. na godz. 15:00 2020-09-14 13:11:20
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 16.09.2020 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska 2020-09-11 14:37:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej". 2020-09-09 14:40:12
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 25.08.2020 r. na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów tj. 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznej na budynkach będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-09-09 12:26:09
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 25.08.2020 r. na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-09-09 12:25:19
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. godzina 12:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska 2020-09-07 13:23:10
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej we wrześniu 2020 r. 2020-09-01 09:01:17
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.10 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-08-26 14:22:04
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) 2020-08-25 14:52:00
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej na budynkach będących w za 2020-08-25 14:51:44
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.7 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-08-03 14:45:35
Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-08-03 14:10:47
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-08-03 14:02:41
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Krynica Morska o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-08-03 14:01:27
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-07-29 13:24:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 3/2020 2020-07-17 09:06:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasta Krynica Morska 2020-07-16 11:00:43
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze 2020-07-10 13:39:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2020 2020-07-10 07:11:20
Postanowienie NR 61/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Krynica Morska 2020-07-09 14:38:34
Komunikat Nr 4 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2020-07-09 14:31:11
Komunikat Nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2020-07-09 14:30:52
Posiedzenie Komisji Budżetowej w budynku Urzędu Miasta Krynicy Morska w dniu 06.07.2020 r. godz. 10:00 2020-07-06 10:18:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 3 lipca 2020 r. na godz. 13:00 2020-07-02 14:16:02
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-07-01 08:56:41
Komunikat Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2020-06-26 17:48:56
Komunikat Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2020-06-26 17:47:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2020 2020-06-26 09:24:26
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2020.06.16 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej w Krynicy Morskiej 2020-06-25 10:03:14
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 15:05:52
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 15:03:57
Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-06-19 13:32:59
Postanowienie NR 80/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 07:37:49
Postanowienie Nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Krynica Morska 2020-06-16 07:25:21
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 14:46:53
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 19:13:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 15:17:25
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.50 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-06-09 12:48:59
Sesja XXI Rady Miasta Krynica Morska 08.06.2020 r. 2020-06-09 11:33:27
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 14:51:04
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 8.06.2020 r. godzina 15:00, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2020-06-05 14:19:21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2020 2020-06-05 14:16:50
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2020-06-03 14:05:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miejskiej na dzień 17 czerwca 2020 r. na godz. 12:00 2020-06-02 10:59:54
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 8 czerwca 2020 r. na godz. 14:00 2020-06-02 10:55:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjmowania pisemnych ofert na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2020-06-01 12:53:04
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w czerwcu 2020 r. 2020-05-29 13:40:38
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 2020-05-29 13:22:33
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r. 2020-05-26 08:36:36
Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2020 r. 2020-05-22 12:50:04
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25.05.2020 r. godzina 14:00, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2020-05-22 07:34:21
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 19.05.2020 r. 2020-05-20 11:38:41
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-05-15 11:54:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-05-12 13:31:29
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej na dzień 15 maja 2020 r. na godz. 10:00 2020-05-07 14:36:36
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul. Nowej. Przetarg odbędzie się 19 maja 2020 r. 2020-05-04 13:52:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. Przetarg odbędzie się 19 maja 2020 r. 2020-05-04 13:49:54
Informujemy, iż dyżur Radnych Czajkowska i Banach zaplanowany na 06.05 zostaje zawieszony do odwołania 2020-05-04 12:07:51
Posiedzenie Komisji Budżetowej w budynku Biblioteki Miejskiej Publicznej w dniu 04.05.2020 r. godz. 11:00 2020-04-30 10:56:01
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej Publicznej w dniu 04.05.2020 r. godz. 11:00 2020-04-30 10:54:19
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. 2020-04-27 11:05:36
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego w sprawie budowy ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej w Krynicy Morskiej 2020-04-27 10:03:14
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 29.04.2020 r. godzina 12:00, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2020-04-24 13:21:44
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego w dniu 24.04.2020 r. godz. 18:00 2020-04-23 12:37:55
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 24.04.2020 r. godz. 10:00. 2020-04-22 10:27:39
Odpowiedź Burmistrza Miasta Krynica Morska na wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku 16.03.2020 r. 2020-04-21 12:10:23
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał I 2020 r. 2020-04-21 12:02:53
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-17 10:55:27
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 2020-04-14 12:41:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-10 07:57:35
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2020 2020-04-08 10:09:32
Komunikat w spr. odpadów wytwarzanych w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (w czasie trwania pandemii/ epidemii) 2020-04-07 13:37:43
Praca Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 10.04.2020 r. 2020-04-07 10:46:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2020-04-03 11:04:48
Informujemy, iż dyżur Radnych Czajkowska i Banach zaplanowany na 01.04 zostaje wstępnie przeniesiony na 6.05. 2020-04-01 12:43:43
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w kwietniu 2020 r. 2020-04-01 12:40:08
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-31 14:09:09
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 27 marca 2020 r. na godz. 9:00 2020-03-25 13:07:32
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 16.03.2020 r. 2020-03-17 10:20:00
W związku z zagrożenim koronawirusem wszystkie zaplanowane dyżury zostają zawieszone 2020-03-13 13:17:47
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 04.03.2020 r. 2020-03-12 09:11:51
Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach 2020-03-11 12:26:33
Wyniki przeprowadzanego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ramach Poddziałania 6.2.2, Rozwój Usług Społecznych 2020-03-10 14:45:57
Informacja Burmistrza Gminy Miasta Krynica Morska dot. ofert jakie wpłynęły w konkursie na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych 2020-03-09 13:27:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzeirżawy. Nr 3/2020 2020-03-06 11:51:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.44 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-03-05 11:48:54
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego  w budynku Biblioteki Miejskiej w dniu 06.03.2020 r. godz. 14:00 2020-03-03 15:23:29
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 06.03.2020 r. godz. 10:00. 2020-03-03 15:20:34
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że zakończono konsultacje ws. zmiany uchwały nr XIV/144/19 z dnia 27.11.2019 r. dot. Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2020-02-28 12:03:20
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) 2020-02-27 12:58:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul. Nowej 2020-02-26 09:18:26
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 lutego 2020 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-20 10:51:05
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 lutego 2020 r. na godz. 9:00 2020-02-20 10:42:42
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego programu współpracy na rok 2020 2020-02-14 13:26:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej 2020-02-14 11:44:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2020 2020-02-14 11:42:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 2/2020 2020-02-14 11:41:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU 2020-02-06 09:36:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.21.2017.MJ.PW.AJ.38 dot. Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. 2020-02-04 13:25:10
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 29 stycznia 2020 r. na godz. 13:00 2020-01-22 07:22:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2020 2020-01-17 10:03:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2020 2020-01-17 10:01:53
Grypa ptaków 2020-01-10 08:35:44
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.41 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-01-08 10:52:56
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XV Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 grudnia 2019 r. na godz. 9:00 2019-12-13 13:23:45
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu - autobusu marki Autosan 2019-12-13 09:30:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 9/2019 2019-12-13 08:06:01
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 27 listopada 2019 r. na godz. 13:00 2019-11-26 14:08:59
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25.11.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska 2019-11-22 13:44:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-18 09:49:11
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 08 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:14:46
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.35 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-11-14 10:22:39
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2020 2019-11-13 12:43:33
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 24.10.2019r. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-13 09:37:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-10-25 11:22:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-25 11:20:40
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.31 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2019-10-24 13:53:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska 2019-10-24 13:43:54
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 23 października 2019 r. na godz. 13:00 2019-10-16 14:03:43
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-04 12:00:38
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.16.2014.MCZ.KSZ.21 dot. Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-10-03 11:50:16
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w październiku 2019 r. 2019-10-02 10:39:54
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usługi polegającej na wycenie nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 2019-10-02 10:09:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi polegającej na wycenie nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 2019-09-20 12:48:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 6A i 6B będącego w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-19 13:20:42
Decyzja Burmistrza Miasta Krynica Morska zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej 2019-09-16 14:37:15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-09-16 14:36:05
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 września 2019 r. na godz. 13:00 2019-09-11 11:03:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie usługi - zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-10 12:07:59
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.195.2019.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych 2019-09-03 12:07:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2019-08-30 10:46:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2019-08-27 11:44:40
Telefony alarmowe 2019-08-13 13:49:58
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.21.2017.MJ.PW.31 dot. Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2019-07-25 14:48:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.KSZ.22 dot. Zespołu morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW. 2019-07-24 12:15:47
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.KSZ.21 dot. Zespołu morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW. 2019-07-24 12:15:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-07-19 09:21:12
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.15 dot. przedsięwzięcia pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-07-16 10:57:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-07-05 14:09:46
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska GDOŚ-Gd.WOO.4211.21.2017.MJ.PW.26 dot. przedsięwzięcia pn. Morska Farma Wiatrowa Baltica 2019-07-04 14:49:02
Uchwała numer: XI/104/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2019-06-27 13:51:32
Sprostowanie nr 1 do treści Ogłoszenia: "Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 651/8" z dnia 24.06.2019 r. 2019-06-27 13:25:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd.WOO.4211.16.2014.MCZ.KSZ.18 dot. przedsięwzięcia pn. budowie Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-06-25 10:22:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 10:00 2019-06-25 07:27:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 30/6 2019-06-24 12:55:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/19 2019-06-21 12:25:37
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.94.2019.ZŚ dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych 2019-06-21 11:38:51
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.82.2019.EW dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV 2019-06-05 14:02:03
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IX Sesję Rady Miejskiej na dzień 29 maja 2019 r. na godz. 13:00 2019-05-26 16:26:11
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 24.05.2019 r. 2019-05-24 14:16:48
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.57.2019.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PWiK w Krynicy Morskiej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 2019-05-21 08:36:56
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-05-14 12:29:56
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na: "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2019 r.". 2019-05-13 09:49:38
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu 2019-05-13 08:13:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2019-05-09 11:07:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi turystów 2019-05-08 12:20:39
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.9 dot. przedsięwzięcia pn. drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-05-06 10:48:47
Obwieszczenie Burmistrza miasta Krynica Morska o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 11:37:55
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.439.2018.DS dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę gazociągu średniego ciśnienia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 2019-04-24 12:29:38
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 18.04.2019 r. 2019-04-23 10:37:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły 2019-04-17 14:16:17
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.454.2018.MG dot. pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych oraz lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 2019-04-15 09:19:50
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.454.2018.MG dot. pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego, pogłębiania basenu wokół Pirsu oraz wygaszenia decyzji. 2019-04-15 09:15:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/19 2019-04-12 08:47:13
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 17 kwietnia 2019 r. na godz. 14:00 2019-04-09 10:59:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.01.2019 dot. "Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu stacji brzegowej Krynica Morska 2019-04-08 13:13:30
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2019-04-04 14:30:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 602/24, nr 602/22, nr 602/27, nr 602/2 przeznaczonego na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego 2019-04-03 14:15:22
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.437.2018.EW dot. pozwolenia wodnoprawnego, w związku z projektowaną budową i przebudową obiektów w placówce Straży Granicznej w mieście Krynica Morska 2019-04-02 09:42:20
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.421.2018.JB dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych 2019-03-28 11:03:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2019 2019-03-28 11:01:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi turystów 2019-03-26 11:07:58
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.7.2019.mko.2 dot. przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-03-25 13:16:24
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2019 r. na godz. 13:00 2019-03-22 11:10:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.18 dot. przedsięwzięcia pn. "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym 2019-03-19 10:49:10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2019 2019-03-08 13:04:30
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.4 dot. przedsięwzięcia pn. "budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat. 2019-02-25 13:40:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.01.2019 dot. "Wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu stacji brzegowej Krynica Morska". 2019-02-22 12:19:10
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.1.2019.EL-b dot. przedsięwzięcia pn. "budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 2019-02-19 14:55:16
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.120.2018.JP.8 dot. przedsięwzięcia pn. "budowa ulicy Joanny Chmielewskiej, część ulicy Słonecznej i część ulicy Piaskowej 2019-02-19 07:32:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2019 2019-02-01 13:42:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 2019-01-30 09:38:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, pn.: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", zlokalizowanej w granicach województwa pomorskiego w powiecie n