Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr LXV/560/2024 z dnia: 2024.03.27 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2024 2024-03-28 11:19:12
Uchwała nr LXV/559/2024 z dnia: 2024.03.27 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników 2024-03-28 11:14:49
Uchwała nr LXV/558/2024 z dnia: 2024.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2024-03-28 11:11:01
Uchwała nr LXV/557/2024 z dnia: 2024.03.27 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2024-03-28 11:06:37
Uchwała nr LXV/556/2024 z dnia: 2024.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2024-03-28 11:05:43
Uchwała nr LXV/555/2024 z dnia: 2024.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2024-03-28 10:52:32
Uchwała nr LXV/554/2024 z dnia: 2024.03.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 r. 2024-03-28 10:49:30
Uchwała nr LXIV/553/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2024-02-16 13:51:54
Uchwała nr LXIV/552/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2024-02-16 13:51:16
Uchwała nr LXIV/551/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2024-02-16 13:50:02
Uchwała nr LXIV/550/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2024-02-16 13:49:12
Uchwała nr LXIV/549/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2024-02-16 13:48:36
Uchwała nr LXIV/548/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2024-02-16 13:47:53
Uchwała nr LXIV/547/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2024-02-16 13:46:57
Uchwała nr LXIV/546/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska” 2024-02-16 12:46:32
Uchwała nr LXIV/545/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2024-02-16 12:45:33
Uchwała nr LXIV/544/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2024-02-16 12:44:22
Uchwała nr LXIV/543/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2024-02-16 12:43:21
Uchwała nr LXIV/542/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2024-02-16 12:42:33
Uchwała nr LXIV/541/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2024-02-16 12:41:49
Uchwała nr LXIV/540/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2024-02-16 12:40:56
Uchwała nr LXIV/539/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości 2024-02-16 12:40:02
Uchwała nr LXIV/538/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2024-02-16 12:36:03
Uchwała nr LXIV/537/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2024-02-16 12:33:45
Uchwała nr LXIV/536/2024 z dnia: 2024.02.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 r. 2024-02-16 12:32:55
Uchwała nr LXIII/535/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za wykonywanie zadań innych niż udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty 2023-12-21 14:58:38
Uchwała nr LXIII/534/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty 2023-12-21 14:57:58
Uchwała nr LXIII/533/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Krynica Morska 2023-12-21 14:57:15
Uchwała nr LXIII/532/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2023-12-21 14:56:24
Uchwała nr LXIII/531/2023 z dnia: 2023.12.20 sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-12-21 14:55:43
Uchwała nr LXIII/530/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-12-21 14:54:49
Uchwała nr LXIII/529/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (w tym usługi sąsiedzkie) i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także zasad zwrotu wydatków za wyżej określone usługi oraz rozszerzenia katalogu osób, którym będzie mogło być świadczone wsparcie w formie usług sąsiedzkich 2023-12-21 14:53:56
Uchwała nr LXIII/528/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2024-2026" 2023-12-21 14:53:11
Uchwała nr LXIII/527/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2026" 2023-12-21 14:50:32
Uchwała nr LXIII/526/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 2023-12-21 14:49:41
Uchwała nr LXIII/525/2023 z dnia: 2023.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy - w formie dożywiania 2023-12-21 14:48:54
Uchwała nr LXIII/524/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 2023-12-21 14:47:53
Uchwała nr LXIII/523/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-12-21 14:42:00
Uchwała nr LXIII/522/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok 2023-12-21 14:40:49
Uchwała nr LXIII/521/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2024-2027 2023-12-21 14:39:40
Uchwała nr LXII/520/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2023-11-17 14:00:41
Uchwała nr LXII/519/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta Krynica Morska 2023-11-17 13:58:36
Uchwała nr LXII/518/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta Krynica Morska 2023-11-17 13:56:39
Uchwała nr LXII/517/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Miasta Krynica Morska 2023-11-17 13:55:39
Uchwała nr LXII/516/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-11-17 13:34:36
Uchwała nr LXII/515/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-11-17 13:33:37
Uchwała nr LXII/514/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-11-17 13:26:39
Uchwała nr LXII/513/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-11-17 13:25:34
Uchwała nr LXII/512/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2023-11-17 13:24:29
Uchwała nr LXII/511/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-11-17 13:23:33
Uchwała nr LXII/510/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2023-11-17 13:22:37
Uchwała nr LXII/509/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych 2023-11-17 13:21:40
Uchwała nr LXII/508/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2023-11-17 13:08:19
Uchwała nr LXII/507/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla karty terenu 012.KDX 2023-11-17 13:07:20
Uchwała nr LXII/506/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wprowadzenie opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów 2023-11-17 13:05:54
Uchwała nr LXII/505/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2023-11-17 13:05:05
Uchwała nr LXII/504/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-11-17 13:04:05
Uchwała nr LXI/503/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2023-09-14 12:52:09
Uchwała nr LXI/502/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2023-09-14 12:51:33
Uchwała nr LXI/501/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Krynica Morska 2023-09-14 12:50:52
Uchwała nr LXI/500/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 2023-09-14 12:50:07
Uchwała nr LXI/499/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 2023-09-14 12:49:26
Uchwała nr LXI/498/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-09-14 12:47:52
Uchwała nr LX/497/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów 2023-06-30 13:35:37
Uchwała nr LX/496/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie rozpatrzenia petycji 2023-06-30 13:34:48
Uchwała nr LX/495/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Krynicy Morskiej 2023-06-30 13:34:03
Uchwała nr LX/494/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 2023-06-30 13:33:09
Uchwała nr LX/493/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 2023-06-30 13:32:10
Uchwała nr LX/492/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-06-30 13:30:09
Uchwała nr LX/491/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. 2023-06-30 13:29:09
Uchwała nr LX/490/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2022 rok 2023-06-30 13:27:03
Uchwała nr LX/489/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2023-06-30 13:26:13
Uchwała nr LIX/488/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 2023-06-01 09:19:42
Uchwała nr LIX/487/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-06-01 09:18:44
Uchwała nr LIX/486/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-06-01 09:17:50
Uchwała nr LIX/485/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-06-01 09:15:07
Uchwała nr LIX/484/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-06-01 09:14:23
Uchwała nr LIX/483/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 2023-06-01 09:13:30
Uchwała nr LIX/482/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-06-01 09:11:47
Uchwała nr LVIII/481/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka 2023-04-27 11:05:12
Uchwała nr LVIII/480/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/451/2023 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-04-27 11:04:21
Uchwała nr LVIII/479/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/452/2023 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-04-27 11:02:59
Uchwała nr LVIII/478/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/453/2023 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2023-04-27 11:01:36
Uchwała nr LVIII/477/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Krynica Morska 2023-04-27 10:59:58
Uchwała nr LVIII/476/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2023-04-27 10:58:06
Uchwała nr LVIII/475/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2023 2023-04-27 10:53:23
Uchwała nr LVIII/474/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-04-27 10:51:34
Uchwała nr LVII/473/2023 z dnia: 2023.04.04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2023-04-06 10:42:32
Uchwała nr LVII/472/2023 z dnia: 2023.04.04 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 2023-04-06 10:40:52
Uchwała nr LVII/471/2023 z dnia: 2023.04.04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-04-06 10:35:51
Uchwała nr LVI/469/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2023-03-29 11:14:32
Uchwała nr LVI/470/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2023-03-29 08:37:29
Uchwała nr LVI/468/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-03-28 13:19:51
Uchwała nr LVI/467/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-03-28 11:38:56
Uchwała nr LVI/466/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-03-28 11:35:42
Uchwała nr LV/465/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023-02-24 10:38:45
Uchwała nr LV/464/2023 z dnia: 2023.02.21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023-02-24 10:38:42
Uchwała nr LV/463/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska” 2023-02-24 10:38:40
Uchwała nr LV/462/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 2023-02-24 10:38:37
Uchwała nr LV/461/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2023-02-24 10:38:34
Uchwała nr LV/460/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie rozpatrzenia skargi 2023-02-24 10:38:32
Uchwała nr LV/459/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2023-02-24 10:38:30
Uchwała nr LV/458/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-02-24 10:38:27
Uchwała nr LV/457/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-02-24 10:38:24
Uchwała nr LV/456/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-02-24 10:38:22
Uchwała nr LV/455/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-02-24 10:38:19
Uchwała nr LV/454/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-02-24 10:38:17
Uchwała nr LV/453/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2023-02-24 10:38:12
Uchwała nr LV/452/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-02-24 10:38:09
Uchwała nr LV/451/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-02-24 10:38:06
Uchwała nr LV/450/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2023-02-24 10:38:03
Uchwała nr LV/449/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 2023-02-24 10:38:00
Uchwała nr LV/448/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-02-24 10:37:57
Uchwała nr LIV/447/2023 z dnia: 2023.01.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-01-10 14:54:29
Uchwała nr LIII/446/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zaopiniowania projektu granicy przystani "Krynica Morska — Basen II pasażersko-jachtowy" w Krynicy Morskiej 2022-12-23 09:06:58
Uchwała nr LIII/445/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także zasad zwrotu wydatków za wyżej określone usługi 2022-12-23 09:05:58
Uchwała nr LIII/444/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2022-12-23 09:04:42
Uchwała nr LIII/443/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-12-23 09:03:53
Uchwała nr LIII/442/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2022-12-23 09:02:48
Uchwała nr LIII/441/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-12-23 09:00:49
Uchwała nr LIII/440/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie budżetu na 2023 rok 2022-12-23 08:59:30
Uchwała nr LIII/439/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023 - 2026 2022-12-23 08:54:18
Uchwała nr LII/438/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-11-14 08:55:18
Uchwała nr LII/437/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 2022-11-14 08:52:46
Uchwała nr LII/436/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2020-2021 2022-11-14 08:50:25
Uchwała nr LII/435/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej prowadzonej przez Gminę Miasta Krynica Morska 2022-11-14 08:49:32
Uchwała nr LII/434/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-11-14 08:48:36
Uchwała nr LII/433/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-11-14 08:47:42
Uchwała nr LII/432/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie wprowadzenie opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów 2022-11-14 08:46:47
Uchwała nr LII/431/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-11-14 08:45:52
Uchwała nr LII/430/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2022-11-14 08:42:38
Uchwała nr LII/429/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2022-11-14 08:41:22
Uchwała nr LII/428/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019 – 2024" 2022-11-14 08:40:29
Uchwała nr LII/426/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2022-11-14 08:39:01
Uchwała nr LII/427/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2022-11-14 08:38:00
Uchwała nr LII/425/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2049 2022-11-14 08:34:50
Uchwała nr LII/424/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-11-14 08:33:02
Uchwała nr LI/422/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-27 14:38:59
Uchwała nr LI/421/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/361/2022 z dnia 16 marca 2022r. dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty 2022-09-27 14:38:16
Uchwała nr LI/420/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:37:20
Uchwała nr LI/419/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:36:42
Uchwała nr LI/418/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:35:59
Uchwała nr LI/417/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:35:16
Uchwała nr LI/416/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:34:29
Uchwała nr LI/415/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:33:51
Uchwała nr LI/414/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:33:05
Uchwała nr LI/413/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:32:03
Uchwała nr LI/412/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2049 2022-09-27 14:31:12
Uchwała nr LI/411/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-09-27 14:29:41
Uchwała nr L/410/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:46:15
Uchwała nr L/409/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:45:21
Uchwała nr L/408/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:44:28
Uchwała nr L/407/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:43:40
Uchwała nr L/406/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:41:21
Uchwała nr L/405/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:39:37
Uchwała nr L/404/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-08-30 10:38:57
Uchwała nr L/403/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-08-30 10:38:06
Uchwała nr L/402/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-08-30 10:37:07
Uchwała nr L/401/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-08-30 10:35:54
Uchwała nr L/400/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-08-30 10:34:23
Uchwała nr L/399/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-08-30 10:14:14
Uchwała nr L/398/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-08-30 10:13:23
Uchwała nr XLVIII/397/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na obszarze przyległym do Zalewu Wiślanego 2022-06-24 13:32:39
Uchwała nr XLVIII/396/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zaopiniowania zmiany granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej od strony Zalewu Wiślanego 2022-06-24 13:31:51
Uchwała nr XLVIII/395/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2022-06-24 13:30:53
Uchwała nr XLVIII/394/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 2022-06-24 13:28:34
Uchwała nr XLVIII/393/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-06-24 13:27:38
Uchwała nr XLVIII/392/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-06-24 13:26:03
Uchwała nr XLVIII/391/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-06-24 13:24:42
Uchwała nr XLVIII/390/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 2022-06-24 13:23:54
Uchwała nr XLVIII/389/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 rok 2022-06-24 13:22:37
Uchwała nr XLVIII/388/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2022-06-24 13:21:40
Uchwała nr XLVII/387/2022 z dnia: 2022.06.03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-06-03 13:28:44
Uchwała nr XLVI/386/2022 z dnia: 2022.05.25 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-05-26 12:44:08
Uchwała nr XLVI/385/2022 z dnia: 2022.05.25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-05-26 12:37:21
Uchwała nr XLV/383/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2022-05-12 11:02:37
Uchwała nr XLV/381/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-05-12 10:57:41
Uchwała nr XLV/380/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-05-12 10:55:18
Uchwała nr XLIV/379/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Miasta Krynica Morska w Żuławskiej Lokalnej Grupie Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027 2022-04-25 08:25:54
Uchwała nr XLIV/378/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-04-25 08:25:00
Uchwała nr XLIV/377/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-04-25 08:24:05
Uchwała nr XLIV/376/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-04-25 08:21:40
Uchwała nr XLIV/375/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2022-04-25 08:18:55
Uchwała nr XLIV/374/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:17:51
Uchwała nr XLIV/373/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:14:58
Uchwała nr XLIV/372/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:12:32
Uchwała nr XLIV/371/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-04-25 08:10:20
Uchwała nr XLIV/370/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-04-25 08:08:37
Uchwała nr XLIII/369/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-04 09:01:29
Uchwała nr XLIII/368/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-04-04 09:00:36
Uchwała nr XLIII/367/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-04-04 08:58:56
Uchwała nr XLII/366/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019-2024”. 2022-03-18 13:31:11
Uchwała nr XLII/365/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2022-03-18 13:30:13
Uchwała nr XLII/364/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 2022-03-18 13:28:10
Uchwała nr XLII/363/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2022-03-18 13:27:14
Uchwała nr XLII/362/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 2022-03-18 13:18:23
Uchwała nr XLII/361/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty. 2022-03-18 13:17:13
Uchwała nr XLII/360/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego. 2022-03-18 13:16:17
Uchwała nr XLII/359/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2022 2022-03-18 13:15:15
Uchwała nr XLII/358/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024". 2022-03-18 13:14:18
Uchwała nr XLII/357/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-03-18 13:13:09
Uchwała nr XLII/356/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2022-03-18 13:05:55
Uchwała nr XLII/355/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gdańskiej, Rzeźbiarzy oraz Młodzieży w Krynicy Morskiej 2022-03-18 13:01:15
Uchwała nr XLII/354/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bałtyckiej i Marynarzy w Krynicy Morskiej 2022-03-18 12:59:05
Uchwała nr XLII/353/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:56:06
Uchwała nr XLII/352/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:51:58
Uchwała nr XLII/351/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:51:24
Uchwała nr XLII/350/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:50:46
Uchwała nr XLII/349/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:46:10
Uchwała nr XLII/348/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:45:10
Uchwała nr XLII/347/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:44:32
Uchwała nr XLII/346/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:43:08
Uchwała nr XLII/345/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie rozwiązania partnerskich stosunków między Miastem Krynica Morska a Miejskim Okręgiem Nowogródek (Białoruś) 2022-03-18 12:24:06
Uchwała nr XLII/344/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie rozwiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Krynica Morska a Miejskim Okręgiem Bałtyjskim (Federacja Rosyjska) 2022-03-18 12:22:25
Uchwała nr XLII/343/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-03-18 12:21:19
Uchwała nr XLII/342/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-03-18 12:19:57
Uchwała nr XLI/339/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022 2022-02-17 07:19:22
Uchwała nr XLI/330/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-02-10 11:21:19
Uchwała Nr XLI/329/2022 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022r. 2022-02-10 11:17:39
Uchwała nr XLI/341/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2022-02-04 09:47:34
Uchwała nr XLI/340/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2022-02-04 09:46:24
Uchwała nr XLI/339/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022 2022-02-04 09:45:53
Uchwała nr XLI/338/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-02-04 09:45:15
Uchwała nr XLI/337/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2022-02-04 09:43:03
Uchwała nr XLI/336/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:41:43
Uchwała nr XLI/335/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:41:08
Uchwała nr XLI/334/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:40:32
Uchwała nr XLI/333/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-02-04 09:39:23
Uchwała nr XLI/332/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-02-04 09:35:45
Uchwała nr XLI/331/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-02-04 09:34:24
Uchwała nr XLI/330/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-02-04 09:33:35
Uchwała nr XLI/329/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-02-04 09:29:04
Uchwała Nr XL/323/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2022-2049 2021-12-28 07:26:58
Uchwała Nr XL/324/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok 2021-12-28 07:24:20
Uchwała Nr XL/328/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 2021-12-28 07:22:04
Uchwała nr XL/328/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 2021-12-22 13:23:58
Uchwała nr XL/327/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-22 13:23:15
Uchwała nr XL/326/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-22 13:22:38
Uchwała nr XL/325/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2021-12-22 13:21:58
Uchwała nr XL/324/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie budżetu na 2022 rok 2021-12-22 13:20:09
Uchwała nr XL/323/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2022-2049 2021-12-22 13:19:26
Uchwała nr XL/322/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-12-22 13:17:51
Uchwała nr XL/321/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2021-12-22 13:16:44
Uchwała Nr XXXIX/311/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-12-09 13:45:35
Uchwała nr XXXIX/319/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2021-12-08 11:03:02
Uchwała nr XXXIX/318/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2021-12-08 11:02:26
Uchwała nr XXXIX/317/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-08 11:01:51
Uchwała nr XXXIX/316/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-08 11:01:03
Uchwała nr XXXIX/315/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-08 11:00:20
Uchwała nr XXXIX/314/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-12-08 10:59:32
Uchwała nr XXXIX/313/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-12-08 10:54:14
Uchwała nr XXXIX/312/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-12-08 10:46:17
Uchwała nr XXXIX/311/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-12-08 10:44:45
Uchwała nr XXXVIII/310/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:26:52
Uchwała nr XXXVIII/309/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:25:11
Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:23:32
Uchwała nr XXXVIII/307/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 2021-11-03 10:20:58
Uchwała nr XXXVIII/306/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2021-11-03 10:19:04
Uchwała nr XXXVIII/305/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok. 2021-11-03 10:17:19
Uchwała nr XXXVIII/304/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021-11-03 10:14:56
Uchwała nr XXXVIII/303/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051. 2021-11-03 10:11:51
Uchwała nr XXXVIII/302/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-11-03 10:05:06
Uchwała numer: XXXVI/301/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 2021-11-03 09:44:55
Uchwała Nr XXXVI/293/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-09-15 12:29:19
Uchwała Nr XXXVI/294/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia10 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-09-15 12:06:51
Uchwała numer: XXXVI/301/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 2021-09-15 11:05:40
Uchwała numer: XXXVI/300/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-09-15 11:03:36
Uchwała numer: XXXVI/299/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-09-15 11:02:14
Uchwała numer: XXXVI/298/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:59:41
Uchwała numer: XXXVI/297/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-09-15 10:58:48
Uchwała numer: XXXVI/296/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:57:21
Uchwała numer: XXXVI/295/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:53:41
Uchwała numer: XXXVI/294/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2051 2021-09-15 10:52:48
Uchwała numer: XXXVI/293/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-09-15 10:49:31
Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-08-30 14:55:17
Uchwała numer: XXXV/292/2021 z dnia: 2021.08.30 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej 2021-08-30 14:13:11
Uchwała numer: XXXV/291/2021 z dnia: 2021.08.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-08-30 14:12:29
Uchwała Nr XXXIII/288/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-08-05 06:55:06
Uchwała numer: XXXIII/290/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-04 14:10:47
Uchwała numer: XXXIII/289/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-08-04 14:06:18
Uchwała numer: XXXIII/288/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-08-04 14:05:15
Uchwała Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-07-23 07:54:27
Uchwała Nr XXXII/283/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-07-23 07:52:23
Uchwała numer: XXXII/287/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-07-15 14:26:50
Uchwała numer: XXXII/286/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli położonego na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-07-15 14:26:13
Uchwała numer: XXXII/285/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-07-15 14:25:17
Uchwała numer: XXXII/284/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-07-15 14:24:29
Uchwała numer: XXXII/283/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-07-15 14:23:47
Uchwała Nr XXXI/278/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 12:01:16
Uchwała Nr XXX/273/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 11:59:42
Uchwała Nr XXIX/267/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 11:58:20
Uchwała Nr XXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 11:57:14
Uchwała Nr XXVII/235/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 11:54:37
Uchwała Nr XXVI/233/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2021-2051 2021-06-25 11:53:13
Uchwała Nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-06-25 10:46:50
Uchwała Nr XXIX/266/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-06-25 10:35:46
Uchwała Nr XXVIII/252/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-06-25 10:16:45
Uchwała Nr XXVII/234/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-06-25 09:29:34
Uchwała Nr XXVI/232/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok 2021-06-25 09:05:29
Uchwała numer: XXXI/282/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-06-23 12:47:26
Uchwała numer: XXXI/281/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2021 2021-06-23 12:35:09
Uchwała numer: XXXI/280/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-06-23 12:33:30
Uchwała numer: XXXI/279/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-06-23 12:31:24
Uchwała numer: XXXI/278/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-23 12:15:42
Uchwała numer: XXXI/277/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-06-23 12:14:58
Uchwała numer: XXXI/276/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2021-06-23 12:14:08
Uchwała numer: XXXI/275/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 rok 2021-06-23 12:10:50
Uchwała numer: XXXI/274/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2021-06-23 12:09:39
Uchwała numer: XXX/273/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-05-13 11:25:51
Uchwała numer: XXX/272/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-05-13 11:25:18
Uchwała numer: XXX/271/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-13 11:24:26
Uchwała numer: XXX/270/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-05-13 11:23:53
Uchwała numer: XXX/269/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut 2021-05-13 11:23:05
Uchwała numer: XXX/268/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-05-13 11:22:08
Uchwała numer: XXIX/267/2021 z dnia: 2021.04.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-04-26 14:45:37
Uchwała numer: XXIX/266/2021 z dnia: 2021.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-04-26 14:44:32
Uchwała numer: XXVIII/265/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej , stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-03-29 13:54:52
Uchwała numer: XXVIII/264/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-03-29 13:54:10
Uchwała numer: XXVIII/263/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno 2021-03-29 13:53:18
Uchwała numer: XXVIII/262/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma 2021-03-29 13:52:39
Uchwała numer: XXVIII/261/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenów położonych pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego,części południowej miasta i terenu oznaczonego symbolem 3.UT 2021-03-29 13:52:01
Uchwała numer: XXVIII/260/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/2 w Krynicy Morskiej, obr. Krynica Morska 2021-03-29 13:51:22
Uchwała numer: XXVIII/259/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:50:29
Uchwała numer: XXVIII/258/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:49:51
Uchwała numer: XXVIII/257/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:48:36
Uchwała numer: XXVIII/256/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-03-29 13:47:56
Uchwała numer: XXVIII/255/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2021-03-29 13:47:17
Uchwała numer: XXVIII/254/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2021 2021-03-29 13:46:30
Uchwała numer: XXVIII/253/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-03-29 13:45:33
Uchwała numer: XXVIII/252/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-03-29 13:44:34
Uchwała numer: XXVII/251/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-02-11 10:26:20
Uchwała numer: XXVII/250/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" 2021-02-11 10:25:13
Uchwała numer: XXVII/249/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-02-11 10:24:06
Uchwała numer: XXVII/248/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-02-11 10:23:17
Uchwała numer: XXVII/247/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2021-02-11 10:21:22
Uchwała numer: XXVII/246/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:20:45
Uchwała numer: XXVII/245/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:19:56
Uchwała numer: XXVII/244/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:19:11
Uchwała numer: XXVII/243/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:18:21
Uchwała numer: XXVII/242/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:16:56
Uchwała numer: XXVII/241/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:16:17
Uchwała numer: XXVII/240/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:15:42
Uchwała numer: XXVII/239/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:15:04
Uchwała numer: XXVII/238/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:13:57
Uchwała numer: XXVII/237/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:12:11
Uchwała numer: XXVII/236/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:09:20
Uchwała numer: XXVII/235/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-02-11 10:08:23
Uchwała numer: XXVII/234/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-02-11 10:07:40
Uchwała numer: XXVI/233/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2021-2051 2020-12-23 12:09:01
Uchwała numer: XXVI/232/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie budżetu na 2021 rok 2020-12-23 12:08:09
Uchwała numer: XXVI/231/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2020-12-23 12:07:26
Uchwała numer: XXVI/230/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za wyżej określone usługi 2020-12-23 12:06:36
Uchwała numer: XXVI/229/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025" 2020-12-23 12:05:07
Uchwała numer: XXVI/228/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2021-2023" 2020-12-23 12:04:18
Uchwała numer: XXVI/227/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Krynica Morska oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2020-12-23 12:03:20
Uchwała numer: XXVI/226/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024" 2020-12-23 12:01:30
Uchwała numer: XXVI/225/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krynica Morska 2020-12-23 12:00:13
Uchwała numer: XXVI/224/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 2020-12-23 11:59:24
Uchwała numer: XXVI/223/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-12-23 11:58:23
Uchwała numer: XXVI/222/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2018-2019 2020-12-23 11:57:21
Uchwała numer: XXVI/221/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-23 11:56:28
Uchwała numer: XXVI/220/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2020-12-23 11:55:47
Uchwała numer: XXVI/219/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-12-23 11:55:09
Uchwała numer: XXV/218/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-12-02 14:26:21
Uchwała numer: XXV/217/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020-12-02 14:25:24
Uchwała numer: XXV/216/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok 2020-12-02 14:22:08
Uchwała numer: XXV/215/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-12-02 14:21:16
Uchwała numer: XXV/214/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021 2020-12-02 14:20:31
Uchwała numer: XXV/213/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-02 14:19:36
Uchwała numer: XXV/212/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-02 14:18:45
Uchwała numer: XXV/211/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-12-02 14:17:59
Uchwała numer: XXV/210/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-12-02 14:17:13
Uchwała numer: XXV/209/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-12-02 14:16:09
Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 listopada 2020 r. 2020-11-24 09:16:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska rejony ulic Bałtyckiej oraz Marynarzy i skrzyżowania ulicy Marynarzy z ulicą Gdańską łącznie z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-16 17:21:05
Uchwała numer: XXIV/208/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-09-23 10:00:10
Uchwała numer: XXIV/207/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-09-23 09:59:30
Uchwała numer: XXIV/206/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-09-23 09:58:01
Uchwała numer: XXIV/205/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-09-23 09:57:30
Uchwała numer: XXIV/204/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-09-23 09:56:46
Uchwała numer: XXIV/203/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-09-23 09:55:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2020 2020-07-10 07:12:24
Uchwała numer: XXIII/202/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-07-03 14:27:10
Uchwała numer: XXIII/201/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-07-03 14:26:31
Uchwała numer: XXIII/200/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020 2020-07-03 14:24:59
Uchwała numer: XXIII/199/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-07-03 14:24:08
Uchwała numer: XXIII/198/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-07-03 14:23:05
Uchwała numer: XXII/197/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-06-17 18:52:24
Uchwała numer: XXII/196/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2020-06-17 18:51:21
Uchwała numer: XXII/195/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-06-17 18:50:24
Uchwała numer: XXII/194/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-06-17 18:49:28
Uchwała numer: XXII/193/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-17 18:48:24
Uchwała numer: XXII/192/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2019 rok 2020-06-17 18:47:05
Uchwała numer: XXII/191/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2020-06-17 18:45:37
Uchwała numer: XXI/190/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2020/2021 2020-06-09 11:26:35
Uchwała numer: XXI/189/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2020 2020-06-09 11:25:53
Uchwała numer: XXI/188/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020 2020-06-09 11:24:45
Uchwała numer: XX/187/20 z dnia: 2020.05.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2020-05-26 10:06:14
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2020 r. na godz. 13:00 2020-05-22 17:35:48
Uchwała numer: XIX/186/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-05-19 10:06:08
Uchwała numer: XIX/185/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU 2020-05-19 09:55:23
Uchwała numer: XIX/184/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-05-19 09:54:25
Uchwała numer: XIX/183/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-19 09:52:44
Uchwała numer: XIX/182/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-05-19 09:51:25
Uchwała numer: XIX/181/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-05-19 09:50:39
Uchwała numer: XIX/180/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2020-05-19 09:49:47
Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 kwietnia 2020 r. 2020-04-20 09:05:15
Uchwała numer: XVIII/179/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2020-03-27 12:21:57
Uchwała numer: XVIII/178/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2020 2020-03-27 12:20:51
Uchwała numer: XVIII/177/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2020-03-27 12:20:06
Uchwała numer: XVIII/176/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-27 12:19:11
Uchwała numer: XVIII/175/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-27 12:18:25
Uchwała numer: XVIII/174/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu 2020-03-27 12:17:44
Uchwała numer: XVIII/173/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-03-27 12:17:11
Uchwała numer: XVIII/172/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-03-27 12:16:27
Uchwała numer: XVII/171/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-02-28 12:19:15
Uchwała numer: XVII/170/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2020-02-28 12:17:21
Uchwała numer: XVII/169/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-02-28 12:16:23
Uchwała numer: XVII/168/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2020-02-28 12:12:08
Uchwała numer: XVII/167/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-02-28 12:11:18
Uchwała numer: XVII/166/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-02-28 12:10:32
Uchwała numer: XVII/165/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2020-02-28 12:09:44
Uchwała numer: XVI/164/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Krynica Morska 2020-02-03 13:26:25
Uchwała numer: XVI/163/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Krynica Morska 2020-02-03 13:25:41
Uchwała numer: XVI/162/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie podjęcia współpracy z Powiatem Tomaszowskim 2020-02-03 13:24:35
Uchwała numer: XVI/161/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-02-03 13:22:00
Uchwała numer: XVI/160/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020-02-03 13:19:13
Uchwała numer: XVI/159/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gmine Miasta Krynica Morska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-02-03 13:17:21
Uchwała numer: XVI/158/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2020-02-03 13:10:08
Uchwała numer: XVI/157/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052 2020-02-03 13:09:21
Uchwała numer: XVI/156/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 2020-02-03 13:08:15
Uchwała numer: XV/155/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu 2019-12-24 10:13:54
Uchwała numer: XV/154/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/129/19 z dnia 23 października 2019 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 2019-12-24 10:13:17
Uchwała numer: XV/153/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2019-12-24 10:12:32
Uchwała numer: XV/152/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2019-12-24 10:11:41
Uchwała numer: XV/151/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-24 10:08:34
Uchwała numer: XV/150/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052 2019-12-24 10:07:52
Uchwała numer: XV/149/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie budżetu na 2020 rok 2019-12-24 10:07:10
Uchwała numer: XV/148/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-12-24 10:06:35
Uchwała numer: XV/147/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-12-24 10:05:53
Uchwała numer: XV/146/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/124/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 2019-12-24 10:05:13
Uchwała numer: XIV/145/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2019-11-29 14:13:18
Uchwała numer: XIV/144/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2019-11-29 14:12:26
Uchwała numer: XIV/143/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-11-29 14:11:33
Uchwała numer: XIV/142/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2019-11-29 14:09:32
Uchwała numer: XIV/141/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-11-29 14:08:31
Uchwała numer: XIV/140/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019-11-29 14:07:32
Uchwała numer: XIV/139/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-11-29 14:06:30
Uchwała numer: XIV/138/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-11-29 14:05:25
Uchwała numer: XIV/137/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-11-29 14:04:10
Uchwała numer: XIV/136/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-11-29 14:02:30
Uchwała numer: XIV/135/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/95 z dnia 30.06.1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Krynicy Morskiej 2019-11-29 14:01:09
Uchwała numer: XIV/134/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-11-29 13:51:40
Uchwała numer: XIV/133/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-11-29 13:50:32
Uchwała numer: XIII/132/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o utworzeniu Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych 2019-10-24 10:17:45
Uchwała numer: XIII/131/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok 2019-10-24 10:17:05
Uchwała numer: XIII/130/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-10-24 10:16:29
Uchwała numer: XIII/129/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 2019-10-24 10:15:49
Uchwała numer: XIII/128/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-10-24 10:13:40
Uchwała numer: XIII/127/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-10-24 10:12:27
Uchwała numer: XIII/126/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-10-24 10:10:46
Uchwała numer: XIII/125/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2020-2023 2019-10-24 10:09:00
Uchwała numer: XII/124/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 2019-09-19 13:18:18
Uchwała numer: XII/123/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:17:39
Uchwała numer: XII/122/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:17:06
Uchwała numer: XII/121/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:16:31
Uchwała numer: XII/120/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:15:54
Uchwała numer: XII/119/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-09-19 13:15:05
Uchwała numer: XII/118/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-09-19 13:13:26
Uchwała numer: XII/117/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród 2019-09-19 13:12:44
Uchwała numer: XII/116/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników 2019-09-19 13:11:10
Uchwała numer: XII/115/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019 - 2024" 2019-09-19 13:09:52
Uchwała numer: XII/114/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-19 13:09:02
Uchwała numer: XII/113/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2019-09-19 13:07:51
Uchwała numer: XII/112/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-09-19 13:06:49
Uchwała numer: XII/111/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-09-19 13:04:59
Uchwała numer: XI/110/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2019-06-27 14:05:05
Uchwała numer: XI/109/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2019-06-27 14:04:28
Uchwała numer: XI/108/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-06-27 14:03:03
Uchwała numer: XI/107/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-06-27 14:02:26
Uchwała numer: XI/106/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-27 13:53:24
Uchwała numer: XI/105/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-27 13:52:43
Uchwała numer: X/103/19 z dnia: 2019.06.14 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2019 2019-06-25 08:19:12
Uchwała numer: IX/102/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-05-30 14:28:46
Uchwała numer: IX/101/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:28:10
Uchwała numer: IX/100/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:27:13
Uchwała numer: IX/99/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:26:38
Uchwała numer: IX/98/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:26:06
Uchwała numer: IX/97/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:25:27
Uchwała numer: IX/96/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:25:00
Uchwała numer: IX/95/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:24:28
Uchwała numer: IX/94/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-30 14:23:50
Uchwała numer: IX/93/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-05-30 14:22:37
Uchwała numer: IX/92/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-05-30 14:21:53
Uchwała numer: IX/91/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2019-05-30 14:20:48
Uchwała numer: IX/90/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-05-30 14:20:09
Uchwała numer: IX/89/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2019 2019-05-30 14:19:21
Uchwała numer: IX/88/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Krynica Morska oraz nadania jej statutu 2019-05-30 14:18:17
Uchwała numer: IX/87/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-05-30 14:17:17
Uchwała numer: IX/86/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-05-30 14:16:13
Uchwała numer: VIII/85/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2019-04-19 09:50:20
Uchwała numer: VIII/84/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2019-04-19 09:49:40
Uchwała numer: VIII/83/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw analizy działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2019-04-19 09:48:39
Uchwała numer: VIII/82/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-04-19 09:47:56
Uchwała numer: VIII/81/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-04-19 09:47:14
Uchwała numer: VII/80/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:36:27
Uchwała numer: VII/79/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2019-03-29 11:35:45
Uchwała numer: VII/78/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2019-03-29 11:34:45
Uchwała numer: VII/77/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmiany Statutu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:34:09
Uchwała numer: VII/76/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji 2019-03-29 11:33:00
Uchwała numer: VII/75/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:32:21
Uchwała numer: VII/74/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:30:43
Uchwała numer: VII/73/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:29:59
Uchwała numer: VII/72/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:29:23
Uchwała numer: VII/71/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:28:37
Uchwała numer: VII/70/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:28:10
Uchwała numer: VII/69/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:27:34
Uchwała numer: VII/68/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:26:56
Uchwała numer: VII/67/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-03-29 11:25:54
Uchwała numer: VII/66/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:24:42
Uchwała numer: VII/65/19 z dnia: 2019.03.28 w