Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: wybory


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
POSTANOWIENIE NR 140/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2024-02-27 08:09:41
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 22 lutego 2024 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 2024-02-23 09:54:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 12:28:53
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Dworze Gdańskim w wyborach do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 08:52:52
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 06.02.2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-02-06 13:38:24
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 stycznia 2024 r. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. 2024-02-06 12:48:47
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2024-02-06 12:45:37
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029 2024-02-06 12:43:56
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców 2024-01-29 14:00:50
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w okręgu wyborczym nr 25 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-10-14 14:21:57
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Krynicy Morskiej z dn. 13.10.2023 r. o godzinach pracy w dniu 15.10.2023 r. 2023-10-13 17:22:32
Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania operatora Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-12 13:41:51
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-10-11 11:41:54
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 67 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-10-11 11:39:10
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-02 13:17:54
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-02 13:17:01
POSTANOWIENIE NR 114/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-25 12:29:38
POSTANOWIENIE NR 102/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Krynica Morska 2023-09-25 12:19:12
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 18 września 2023 r. o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń do Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej. 2023-09-19 09:35:25
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-15 13:23:59
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-15 13:15:51
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-15 13:14:54
Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością 2023-09-15 13:13:56
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-09-15 12:59:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 września 2023 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika. 2023-09-14 14:01:26
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-24 14:05:17
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego W Gdańsku II z dnia 25 lipca 2022 r. o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2022 r. 2022-07-26 08:03:45
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w o godzinach pracy w dniu 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:44:06
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:42:49
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:41:45
Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzone na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-20 10:57:04
Uchwała Nr 9/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia do druku karty do głosowania przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-14 11:00:25
Uchwała Nr 8/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/22 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-07-14 10:58:32
Uchwała Nr 7/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia dwóch niezależnych zespołów składających się z członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej do korekty składów karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. w zakresie zgodności z ustaloną treścią karty i jej wzorem 2022-07-12 14:02:04
Uchwała Nr 6/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-07-12 13:57:38
Postanowienie Nr 26/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Krynica Morska 2022-07-08 13:07:18
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 5 lipca 2022 r. 2022-07-06 12:00:27
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 1 lipca 2022 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-01 14:52:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 28 czerwca 2022 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-28 14:30:57
KOMUNIKAT 2/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Krynica Morska w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-24 14:36:01
KOMUNIKAT 1/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej oraz planu dyżurów 2022-06-24 14:34:24
POSTANOWIENIE NR 23/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej. 2022-06-21 12:35:28
INFORMACJA Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022r. 2022-06-15 12:38:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie siedziby Gminnej Komisji Wyborczej. 2022-06-15 12:36:06
Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzone na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-09 10:57:19
Obwieszczenie wojewody pomorskiego w sprawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Krynica Morska w województwie pomorskim. 2022-06-07 14:22:43