Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LI Sesję Rady Miejskiej na dzień 26 września 2022 r. na godz. 12:00

Krynica Morska, dnia 19 września 2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 r. poz.559 z późn. zm.)

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

ZWOŁUJE

na dzień 26 września 2022 r. na godz. 12:00

LI Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w stacjonarnym trybie obradowania

 

Obrady sesji odbędą się w budynku Sali Narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej. Obrady będą transmitowane on-line pod adresem zamieszczonym w BIP Urzędu Miasta Krynica Morska w zakładce Sesje Rady Miejskiej- sesja na żywo.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

 5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.

 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacja Burmistrza Miasta o pracy, od momentu objęcia stanowiska po zaprzysiężeniu (od 29 lipca 2022 r.).

 8. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej o pracach między Sesjami Rady.

 9. Zapytania i interpelacje.

 10. Podjęcie uchwał:

  10.1. W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

  10.2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049

  10.3. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska

  10.4. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [działka nr 1326]

  10.5. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [nr 730 „Tęcza”]

  10.5. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [części działki nr 786/2]

  10.6. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [działka cz. nr 602/16]

  10.7. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [części działki nr 602/12]

  10.8. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [nr 730 obręb geodezyjny 0001]

  10.9. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [części działki nr 436/61]

  10.10. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [nr 730 o pow. 1560 m2]

  10.11. W sprawie zmiany Uchwały nr XLII/361/2022 z dnia 16 marca 2022 r. dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty

  10.12. W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2022/2023

  10.13. W sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

  10.14. W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

  10.15 W sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia. Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

  10.16. W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia. Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

 11. Sprawy różne

 12. Zamknięcie obrad.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 001 (PDF, 525.73Kb) 2022-09-19 14:36:28 4
2 001 (PDF, 1.45Mb) 2022-09-19 14:36:28 1
3 001 (PDF, 909.40Kb) 2022-09-19 14:36:28 3
3 1 mapa (PDF, 361.76Kb) 2022-09-19 14:36:28 0
4 001 (PDF, 173.21Kb) 2022-09-19 14:36:28 1
5 001 (PDF, 98.31Kb) 2022-09-19 14:36:28 3
6 001 (PDF, 235.62Kb) 2022-09-19 14:36:28 0
7 001 (PDF, 136.86Kb) 2022-09-19 14:36:28 1
8 001 (PDF, 89.27Kb) 2022-09-19 14:36:28 6
9 001 (PDF, 108.34Kb) 2022-09-19 14:36:28 2
10 001 (PDF, 257.62Kb) 2022-09-19 14:36:28 4
11 001 (PDF, 149.94Kb) 2022-09-19 14:36:28 0
12 001 (PDF, 98.64Kb) 2022-09-19 14:36:28 1
13 001 (PDF, 135.76Kb) 2022-09-19 14:36:28 1
14 001 (PDF, 56.41Kb) 2022-09-19 14:36:28 1
15 001 (PDF, 59.61Kb) 2022-09-19 14:36:28 3
16 001 (PDF, 60.14Kb) 2022-09-19 14:36:28 2
17 001 (PDF, 61.30Kb) 2022-09-19 14:36:28 2
XLII Porządek obrad (PDF, 90.24Kb) 2022-09-19 14:36:28 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Szczurek

Data wytworzenia:
19 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
19 wrz 2022, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
19 wrz 2022, godz. 14:40