Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 23 marca 2023 r. na godz. 11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm.)

ZWOŁUJĘ na dzień 23 marca 2023 r. na godz. 11:00 LVI Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  w hybrydowym trybie obradowania.

 

Obrady sesji będą prowadzone w budynku Sali Narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej oraz z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.

Obrady będą transmitowane on-line pod adresem zamieszczonym w BIP Urzędu Miasta Krynica Morska w zakładce Sesje Rady Miejskiej – Sesja na żywo.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad

 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej

 5. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

 6. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami Rady

 7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracach między Sesjami Rady

 8. Zapytania i interpelacje

 9. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r.

  2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nr działki Nr 4, Nr 5, Nr 43, Nr 92)

  3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (część działki nr 436/61)

  4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

 10. Sprawy różne

 11. Zamknięcie obrad

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Markiewka

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01 (PDF, 429.66Kb) 2023-03-15 12:55:18 4
02 (PDF, 282.61Kb) 2023-03-15 12:55:18 1
03 (PDF, 286.70Kb) 2023-03-15 12:55:18 2
04 (PDF, 165.30Kb) 2023-03-15 12:55:18 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Szczurek

Data wytworzenia:
15 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
15 mar 2023, godz. 12:55

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
15 mar 2023, godz. 12:55