Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska.

Na podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska.

Termin obowiązywania umowy: od 1.06.2023 r. do 31.05.2024 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 6c ust. 3c ww. ustawy wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Umowa zawarta z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 ust. 1c musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. od 1.06.2023 r. do 31.05.2024 r.).

Pisemne oświadczenia (wraz z kopią umowy) należy składać w terminie do 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji na adres: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja przetarg (PDF, 79.50Kb) 2023-01-13 08:33:02 13
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
13 sty 2023, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
13 sty 2023, godz. 08:37