5197 Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLV Sesję Rady Miejskiej na dzień 11 maja 2022 r. na godz. 12:00 | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLV Sesję Rady Miejskiej na dzień 11 maja 2022 r. na godz. 12:00

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm.)


ZWOŁUJĘ na dzień 11 maja 2022 r. na godz. 12:00
XLV Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w zdalnym trybie obradowania.

Obrady sesji będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.
Obrady będą transmitowane on-line pod adresem zamieszczonym w BIP Urzędu Miasta Krynica
Morska w zakładce Sesje Rady Miejskiej – Sesja na żywo.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049
3) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej
4) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

5. Zamknięcie obrad.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 (PDF, 131.66Kb) 2022-05-11 08:00:01 3
2 (PDF, 1.60Mb) 2022-05-11 08:00:01 1
3 (PDF, 107.76Kb) 2022-05-11 08:00:01 3
4 (PDF, 132.22Kb) 2022-05-11 08:00:01 4
Porządek obrad (PDF, 103.14Kb) 2022-05-11 08:00:01 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Maria Jaworska

Data wytworzenia:
11 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
11 maj 2022, godz. 08:00

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
11 maj 2022, godz. 08:01