Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 29.12.2023 r. 2023-12-29 10:34:12
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/2023 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, ustala się dzień 8 stycznia 2024 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Krynica Morska w zamian za dzień 6 stycznia 2024 r. przypadający w sobotę. 2023-12-28 09:45:42
Informujemy, iż w dniu 29 grudnia br. (piątek) kasa czynna będzie do godziny 11:00. 2023-12-28 09:35:58
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 22.12.2023 r. 2023-12-22 07:36:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 dla inwestycji na działkach nr działkach nr 360 i nr 361 2023-12-19 10:56:21
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu 2023-12-15 14:33:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 14/2023 2023-12-15 12:40:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 13/2023 2023-12-15 12:40:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 2/2023 2023-12-15 12:40:10
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 2023-12-14 12:22:12
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LXIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 grudnia 2023 r. na godz. 12:00 2023-12-05 14:28:33
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029 2023-12-01 13:39:18
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 – 2029 2023-12-01 13:37:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 12/2023 2023-11-24 10:43:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2023 2023-11-24 10:42:36
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, nadbudowa i przebudowa Hotelu Continental przy ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej”. 2023-11-23 07:34:01
Planowane pomiary PEM 2023-11-09 13:07:52
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego o prowadzeniu postępowania dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000" na dz. nr 651/10 2023-11-08 09:02:21
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LXII Sesję Rady Miejskiej na dzień 15 listopada 2023 r. na godz. 12:00 2023-11-07 13:17:35
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku drugiego, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości — dz. nr 732, obr. Krynica Morska. 2023-10-30 08:24:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu mobilnego jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnej na terenie działki nr 686/4, obręb Krynica Morska. 2023-10-25 08:52:47
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa, nadbudowa i przebudowa Hotelu Continental przy ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej". 2023-10-23 11:17:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu mobilnego jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnej wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i urządzeniami zasilającymi na działce nr 686/4, obr. 0001 Krynica Morska. 2023-09-12 14:11:11
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LXI Sesję Rady Miejskiej na dzień 13 września 2023 r. na godz. 12:00 2023-09-06 08:43:20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 167/12 w Krynicy Morskiej 2023-09-05 13:28:01
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn.: "Morska Farma Wiatrowa Baltica". 2023-08-25 13:17:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej z dnia 21.08.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu tymczasowego telekomunikacyjnego obiektu budowlanego- przenośnego wolnostojącego masztu antenowego w miejscowości Krynica Morska, działka nr 686/4 obręb ewidencyjny 0001 Krynica Morska 2023-08-21 12:23:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 10/2023 2023-08-18 09:23:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 1/2023 2023-08-18 09:21:57
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku ws. wszczęcia na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie falochronu zachodniego i wschodniego w Morskiej Przystani w Basenie III — Nowa Karczma. 2023-08-17 10:10:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości - dz. nr 732, obr. Krynica Morska 2023-08-17 08:52:57
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa, nadbudowa i przebudowa Hotelu Continental przy ulicy Przyjaźni w Krynicy Morskiej. 2023-08-10 10:17:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii dot. przedsięwzięcia: Budowa, nadbudowa i przebudowa Hotelu Continental przy ulicy Przyjaźni w Krynicy Morskiej 2023-08-10 10:14:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 9/2023 2023-07-28 11:33:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 8/2023 2023-07-28 11:32:17
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 10 lipca 2023 r. 2023-07-18 08:56:43
Infrmacja w sprawie wyników II ustnego przetargu na najem dworca autobusowego 2023-07-10 14:29:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. 7/2023 2023-07-07 10:03:36
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską — lokalizacja Nowy Świat 2023-07-06 17:47:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 2023-07-05 11:02:55
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Krynica Morska przez włączenie gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej 2023-07-04 11:59:46
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 2023-06-27 11:32:05
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. przedsięwzięcia pt.: "Morska Farma Wiatrowa Baltica". 2023-06-20 14:38:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 12 czerwca 2023 r. 2023-06-20 11:16:45
Decyzja Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie cofnięcia zezwolenia oraz wykreślenia z ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie do prowadzenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska. 2023-06-19 14:03:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 6/2023 2023-06-16 13:02:13
II Przetarg nieograniczony na najem budynku Dworca w Krynicy Morskiej ul. Bojerowców 150 na działalność handlową oraz prowadzenie toalety publicznej. 2023-06-14 13:48:26
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LX Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 11:00 2023-06-14 08:40:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 5/2023 2023-06-02 12:06:03
Informacja w sprawie wyników przetargu na najem budynku dworca. 2023-06-01 09:04:45
Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego związana z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”. 2023-05-29 13:56:33
Informacja w sprawie wyników przetargów nieograniczonych na dzierżawę terenu przeprowadzonych w dniu 11 maja 2023 r. 2023-05-26 10:09:12
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 2023-05-25 07:18:56
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Krynica Morska polegającej na włączeniu do obszaru Gminy Miasta Krynica Morska części gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej. 2023-05-23 07:45:01
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LIX Sesję Rady Miejskiej na dzień 31 maja 2023 r. na godz. 11:00 2023-05-22 14:49:11
Przetarg nieograniczony na najem budynku Dworca w Krynicy Morskiej ul. Bojerowców 150 na działalność handlową oraz prowadzenie toalety publicznej. 2023-05-17 13:16:39
POSTANOWIENIE NR 12/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 24 kwietnia 2023 r. 2023-05-15 07:48:53
POSTANOWIENIE NR 11/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 24 kwietnia 2023 r. 2023-05-15 07:47:05
Sprzedaż końcowa węgla - (artykuł stracił ważność) 2023-05-12 08:49:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przenośnego wolnostojącego masztu antenowego 2023-05-08 09:48:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości - dz. nr 732, obr. Krynica Morska 2023-05-05 15:03:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 113/1, obr. Krynica Morska 2023-05-05 15:01:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii dot. przedsięwzięcia: Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Krynicy Morskiej 2023-04-27 12:36:27
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Krynicy Morskiej 2023-04-27 12:34:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej 2023-04-24 13:44:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 4/2023 2023-04-21 10:07:01
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LVIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 26 kwietnia 2023 r. na godz. 12:00 2023-04-18 14:33:34
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023. 2023-04-18 12:16:44
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.153.2023.MŚB.3 dot pt: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Piaskach, na terenie działek 110 i 111 obręb 0002 Nowa Karczma 2023-04-12 11:51:47
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 31.03.2023 r. 2023-04-11 13:06:13
Informujemy, iż w dniu 7 kwietnia br. (piątek) Urząd Miasta w Krynicy Morskiej czynny będzie do godziny 12:00, natomiast kasa czynna będzie do godziny 11:00. 2023-04-05 08:55:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-04 13:25:52
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje Nadzwyczajną LVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 04 kwietnia 2023 r. na godz. 13:00 2023-03-31 14:21:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 3/2023 2023-03-31 12:06:50
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. pt.: Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2023-03-17 09:52:35
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 23 marca 2023 r. na godz. 11:00 2023-03-15 12:55:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu — ul. Gdańska. 2023-03-15 09:58:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu.- ul. Nowa /Gdańska 2023-03-14 14:34:13
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu.- ul. Bojerowców. 2023-03-14 14:33:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2/2023 2023-03-10 09:38:44
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Piaskach na terenie działek nr 110 i 111 obręb 0002 Nowa Karczma 2023-02-25 20:19:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni 2023-02-22 11:47:10
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 lutego 2023 r. na godz. 11:00 2023-02-14 09:38:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 1/2023 2023-02-10 12:31:38
Informacja o godzinach pracy kasy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 08.02.2023 r. 2023-02-07 11:41:14
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni 2023-02-01 13:31:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w 2023 roku. 2023-01-25 08:46:12
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska 2023-01-13 08:33:02
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły w Krynicy Morskiej 2023-01-09 14:08:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 12:48