Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu

Gmina Miasta Krynica Morska ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17. FEP Usługi społeczne i zdrowotne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.17-IZ.00-001/24.

Nabór jest prowadzony w oparciu o przepisy ustawy wdrożeniowej - Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 20.05.2022 r.

Liderem projektu jest Gmina Miasta Krynica Morska.


1.    Cel Partnerstwa.

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie i realizacja projektu, którego przedmiotem jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.

2.    Cel Projektu.
Celem projektu jest rozwój usług społecznych dla osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, w Gminie Krynica Morska, w tym:

  1. Organizacja usług wsparcia dziennego seniorów poprzez utworzenie Dziennego domu pomocy dla Seniora,

  2. Organizacja usług społecznych dla dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego (PWD),

  3. Organizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami,

  4. Adaptacja budynków i zakup wyposażenia dla działalności dziennego domu pomocy oraz PWD.

3.    Grupa docelowa projektu.
Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (osoby) – 80

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (osoby) – 17

4.    Zakres zadań Partnera obejmuje:
Realizacja zadań, zgodnie z zaprezentowaną w ofercie koncepcją, związanych z dostarczeniem beneficjentom projektu kompleksowego wsparcia, w szczególności poprzez:
1)   Organizacja usług wsparcia dziennego seniorów poprzez utworzenie Dziennego domu pomocy dla Seniora,

2) Organizacja usług społecznych dla dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego (PWD),

3) Organizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Wyżej wymienione zadania powinny zostać zaplanowane w okresie od stycznia 2025 r. do grudnia 2027 r.

Szczegółowe zasady naboru oraz kryteria wyboru Partnera określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Nabór jest prowadzony w okresie od 28.03.2024 r. (data publikacji) r. do 19.04.2024 r. (minimum 21 dni).

Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem:

Nabór na Partnera w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ konkurs FEPM.05.17-IZ.00-001/24.

Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:
Urząd Miasta w Krynicy Morskiej

ul. Górników 15

82-120 Krynica Morska


Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert: od 28.03.2024 r. (data publikacji) r. do 19.04.2024 r. (minimum 21 dni) r.

Pytania dot. naboru należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@mops-krynicamorska.pl

Dodatkowe informacje po nr tel. 55 620 24 17


 

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal. nr 1-formularz oferty 5.17 (DOCX, 20.52Kb) 2024-03-28 09:20:04 5
Zal. nr 2-karta oceny formalnej 5.17 (PDF, 148.23Kb) 2024-03-28 09:20:04 2
Zal. nr 3-karta oceny merytorycznej 5.17 (PDF, 127.25Kb) 2024-03-28 09:20:04 3
Zal. nr 4-list intencyjny 5.17 (PDF, 129.56Kb) 2024-03-28 09:20:04 3
ogłoszenie na stronę 5.17 (DOCX, 11.85Kb) 2024-03-28 09:20:04 1
REGULAMIN 5.17 (DOCX, 14.97Kb) 2024-03-28 09:20:04 2
Zal.nr 5-osw 517 (DOCX, 147.56Kb) 2024-03-28 09:20:04 6
Zal.nr 6-osw 5.17 (DOCX, 147.73Kb) 2024-03-28 09:20:04 8
Zal.nr 7-osw 5.17 (DOCX, 147.97Kb) 2024-03-28 09:20:04 5
Zal.nr 8-osw 5.17 (DOCX, 147.77Kb) 2024-03-28 09:20:04 2
Zal.nr 9-osw 5.17 (DOCX, 147.75Kb) 2024-03-28 09:20:04 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
28 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
28 mar 2024, godz. 09:20

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
28 mar 2024, godz. 09:20