Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o wyniku naboru na stan. Pracownik Socjalny w MOPS Krynica Morska 2015-12-31 08:30:26
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 31.12.2015 r. 2015-12-29 09:04:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej. 2015-12-22 11:59:03
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa hotelu "Continental" w Krynicy Morskiej przy ul. Przyjaźni 30" 2015-12-22 11:57:55
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej 2015-12-21 12:27:31
Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 grudnia 2015 r. 2015-12-18 16:36:46
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ws. Przebudowy wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego - Przebrno. 2015-12-17 08:17:44
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2015-12-16 08:21:13
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 grudnia 2015 r. 2015-12-16 07:53:51
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 15/2015 2015-12-11 11:46:48
24.XII.2015 r. - Dzień wolny od pracy 2015-12-10 19:20:38
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. 2015-12-10 10:40:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przyjęciu dokumentów 2015-12-01 14:06:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 14/2015 2015-11-27 08:57:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej. 2015-11-24 09:57:25
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej 2015-11-17 10:18:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 13/2015 2015-10-30 07:07:09
02.XI.2015 r. - Dzień wolny od pracy 2015-10-27 08:15:53
Decyzja Burmistrza Miasta Krynica Morska o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie zejścia nr 23 na plażę od strony wód Zatoki Gdańskiej, na terenie działek nr: 686/24 i 686/19 obręb 0001 Krynica Morska. 2015-10-23 11:45:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska dotyczące spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-19 14:33:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-10-16 07:36:56
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 12/2015 2015-10-16 07:36:12
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje X Sesję Rady Miejskiej 2015-09-28 12:29:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta uchwalonego uchwałą nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28 kwietnia 2009r. 2015-09-22 09:20:24
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu dopuszczenia organizację ekologiczną do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym 2015-09-16 10:41:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krynica Morska 2015-09-10 13:41:43
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 września 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2015 2015-09-04 12:49:57
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2015-08-13 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ul. Nowej w Krynicy Morskiej", na działkach nr: 720, 785, 430/10, 786, 429/16 (429/39, 429/40), 429/17(429/41, 429/42) - obręb geodezyjny Krynica Morska. 2015-09-04 09:37:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie zejścia nr 23 na plażę od strony wód Zatoki Gdańskiej, na terenie działek nr: 686/24 i 686/19 obręb 0001 Krynica Morska 2015-09-03 14:44:35
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa hotelu "Continental" w Krynicy Morskiej przy ul. Przyjaźni 30". 2015-09-03 14:43:46
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu odwieszającym postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa hotelu "Continental" w Krynicy Morskiej przy ul. Przyjaźni 30". 2015-09-03 14:42:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2015-09-01 10:31:41
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu zawieszającym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków zakwaterowania turystycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 737/2 położonej przy ul. Teleekspressu w Krynicy Morskiej" 2015-08-18 07:37:11
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu zawieszającym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa hotelu "Continental" w Krynicy Morskiej przy ul. Przyjaźni 30". 2015-08-18 07:35:42
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu nakładającym na inwestora obowiązek przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu budynków zakwaterowania turystycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 737/2 położonej przy ul. Teleekspressu w Krynicy Morskiej". 2015-08-04 12:44:05
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2015-08-04 07:57:35
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2015-08-04 07:50:41
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 10/2015 2015-07-31 09:24:41
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2015-05-25 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej", na działkach nr: 29/31, 29/32, 29/33, 29/34, 29/41, 29/52, 556/1, 556/2 (556/10,556/11), 556/3, 556/5, 556/6, 793 - obręb geodezyjny Krynica Morska. 2015-07-20 13:28:26
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2015-05-25 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Krynicy Morskiej", na działkach nr: 753, 436/56, 436/57, 436/26, 436/47 (436/62, 436/63), 437/1(437/13, 437/14), 436/55, 436/25, 436/51, 434/12, 436/31, 437/11, 436/28, 719, 720, 322/2, 380/1, 409, 413/1 - obręb geodezyjny Krynica Morska 2015-07-20 13:23:10
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2015-06-19 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ul. Nowej w Krynicy Morskiej", na działkach nr: 720, 785, 430/10, 786, 429/16 (429/39, 429/40), 429/17(429/41,429/42) - obręb geodezyjny Krynica Morska. 2015-07-20 12:40:35
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu nakładającym na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa hotelu "Continental" w Krynicy Morskiej przy ul. Przyjaźni 30", zlokalizowanego na działkach nr 29/6 i nr 29/59. 2015-07-14 12:35:57
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umocnieniu brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku km 95,920-96,300 zlokalizowanej na działkach nr 14, 12/2, 189 w Krynicy Morskiej obręb ewidencyjny Nowa Karczma 2015-07-08 14:55:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2015 2015-07-03 13:52:40
Konsultacje społeczne projektu"Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Krynica Morska" 2015-06-25 12:59:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje VIII Sesję Rady Miejskiej 2015-06-24 10:37:09
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: "Termomodernizacja oraz rozbudowa Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 55 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" zlokalizowanego w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej, dz. nr 110/7 2015-06-23 14:44:03
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa zespołu budynków zakwaterowania turystycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 737/2 położonej przy ulicy Teleekspressu w Krynicy Morskiej". 2015-06-10 09:32:16
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Termomodernizacja oraz rozbudowa Zespołu Szkól w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 55 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". 2015-06-09 07:53:51
Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Krynica Morska dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 2015-06-03 13:41:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na umocnieniu brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku km 95,920-96,300 zlokalizowanej na działkach nr 14, 12/2, 189 w Krynicy Morskiej obręb ewidencyjny Nowa Karczma. 2015-06-02 08:43:36
Informacja za 2014 rok o kwotach wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2015-05-29 11:39:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2015 2015-05-22 13:13:32
Komunikat Nr 3/15 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 19.05.2015 r. 2015-05-19 09:49:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska dotyczące składania wniosków o dzierżawę terenów przy ul. Portowej. 2015-05-15 08:58:12
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 13.05.2015 r. 2015-05-15 08:49:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 roku na realizację projektów mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego - regranting 2015-05-11 14:28:40
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości w dniu 08.05.2015 r. 2015-05-08 13:50:49
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 7.05.2015 r. 2015-05-08 13:50:32
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2015 2015-05-08 13:49:57
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa hotelu "Continental" w Krynicy Morskiej przy ul. Przyjaźni 30" 2015-05-06 08:44:41
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej 2015-05-04 14:45:27
Komunikat Nr 2/15 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 04.05.2015 r. 2015-05-04 11:02:31
Komunikat Nr 1/15 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 04.05.2015 r. 2015-05-04 11:00:57
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu zmiany "Programu Współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015". 2015-04-30 08:43:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2015 r." 2015-04-29 15:05:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II (drugie) ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową. 2015-04-29 10:34:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska dotyczące spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-24 09:29:31
Zarządzenie Nr 30/15 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 kwietnia 2015 r. 2015-04-21 12:47:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność gastronomiczną (wraz z placem zabaw). 2015-04-21 11:29:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Korczaka/Wojska Polskiego przeznaczonego na miejsca postojowe. 2015-04-21 11:21:48
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości w dniu 17.04.2015 r. 2015-04-21 10:50:02
Konsultacje społeczne projektu "Zmiana programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015". 2015-04-17 08:58:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-16 11:31:11
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości w dniu 10.04.2015 r. 2015-04-13 09:26:55
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Przebudowa obiektów istniejącej stacji paliw płynnych w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 47 zlokalizowanej na działkach nr 104/2 i 105" 2015-04-10 12:08:16
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXVII/340/14 w Krynicy Morskiej z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-04-09 09:09:10
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 31.03.2015 r. 2015-04-09 08:18:25
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 08.04.2015 r. 2015-04-09 08:14:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2015 2015-04-03 10:42:20
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości przy ul. Bulwar Słoneczny 2015-04-01 14:03:14
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej / ul. Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. 2015-03-31 10:06:36
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2015-03-16 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Krynicy Morskiej", na działkach nr: 753, 436/56, 436/57, 436/26, 436/47 (436/62, 436/63), 437/1 (437/13, 437/14), 436/55, 436/25, 436/51, 434/12, 436/31, 437/11, 436/28, 719, 720, 322/2, 380/1, 409, 413/1 - obręb geodezyjny Krynica Morska. 2015-03-27 08:28:43
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2015-03-16 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej, na działkach nr: 29/31, 29/32, 29/33, 29/34, 29/41, 29/52, 556/1, 556/2 (556/10,556/11), 556/3, 556/5, 556/6, 793 - obręb geodezyjny Krynica Morska. 2015-03-27 08:20:54
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025. 2015-03-24 09:38:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr5/2015 2015-03-20 12:24:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod działalność gastronomiczną. 2015-03-19 14:05:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2015-03-19 12:42:30
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową. 2015-03-19 12:31:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność gastronomiczną (wraz z placem zabaw). 2015-03-17 08:55:54
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 marca 2015 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku. 2015-03-16 14:06:19
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 marca 2015 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 2015-03-16 14:05:20
Uchwała Nr 4/15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 marca 2015 r. 2015-03-16 14:04:05
Informacja o wyniku naboru na st. Aspirant Pracy Socjalnej w MOPS Krynica Morska 2015-03-12 14:07:58
Ogłoszenie w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz kąpielisk w Gminie Miasta Krynica Morska na rok 2015. 2015-03-12 09:11:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Krynica Morska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej, odbywającej się przed wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-10 08:27:12
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje VI Sesję Rady Miejskiej 2015-03-04 12:27:15
Komunikat Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2015-03-02 09:53:09
Komunikat Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2015-03-02 09:52:51
Uchwała Nr 3/15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 26 lutego 2015 r. 2015-03-02 09:51:48
Uchwała Nr 2/15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 26 lutego 2015 r. 2015-03-02 09:51:20
Uchwała Nr 1/15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 26 lutego 2015 r. 2015-03-02 09:51:00
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska dotycząca "Przebudowa obiektów istniejącej stacji paliw płynnych w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 47 zlokalizowanej na działkach nr 104/2 i 105" 2015-02-26 15:02:30
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2015-02-16 15:06:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-02-13 11:47:58
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r. 2015-02-05 13:06:43
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-01-30 14:47:31
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej powoływanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w okręgu wyborczym Nr 3 zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r. 2015-01-30 13:06:52
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie terminu i trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających 2015-01-30 13:03:25
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w okręgu wyborczym Nr 3 2015-01-30 12:55:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015r. 2015-01-30 12:52:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Krynica Morska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej, odbywającej się przed wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r. 2015-01-30 12:47:58
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2015-01-30 10:23:36
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 2015-01-28 13:00:14
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Teleexpressu 2015-01-28 09:17:59
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej 2015-01-27 12:31:00
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 22 stycznia 2015 r. 2015-01-20 08:47:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-01-16 08:18:35
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-01-15 14:45:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
15 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
15 sty 2015, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
15 sty 2015, godz. 14:44