Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2010


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie Dyżury Radnych w 2011 r. 2010-12-30 10:45:38
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 2010-12-30 08:33:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 31.12.2010 r. 2010-12-24 07:52:04
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje III Sesję Rady Miejskiej 2010-12-21 09:20:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska - Adam Ostrowski ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2010-12-10 14:26:54
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że dnia 24 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2010 r. urząd miasta czynny będzie do godz. 12 00 . 2010-12-10 12:56:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że w zamian za dzień 25 grudnia 2010 r. ustala się dzień 27 grudnia 2010 r. dla pracowników urzędu miasta w krynicy morskiej jako dzień wolny od pracy 2010-12-10 12:54:59
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje że dnia 01 grudnia 2010 r. Urząd Miasta Czynny Będzie Do Godz. 13:45. 2010-11-30 13:38:29
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Gotkowski kadencji 2006-2010 zwołuje na Sesję inauguracyjną Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. 2010-11-30 12:41:03
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.U ; 14.KD-X 2010-11-26 12:18:20
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców z dn. 26.11.2010 r. 2010-11-24 10:47:39
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19 listopada 2010 r. 2010-11-19 07:25:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 05.11.2010 r. 2010-11-04 10:11:17
Uchwała Nr 6/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 03 listopada 2010 r. 2010-11-04 09:44:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie portu jachtowego w miejscowości Krynica Morska gm. Krynica Morska pow. nowodworski woj. pomorskie. 2010-11-02 10:58:51
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 3.11.2010 r. 2010-10-27 13:24:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 26.10.2010 r. 2010-10-27 12:37:44
UCHWAŁA Nr 5/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 25 października 2010 r. 2010-10-25 10:26:11
KOMUNIKAT Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 25 października 2010 r. 2010-10-25 10:25:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej przy ul. Żeglarzy. 2010-10-20 10:20:24
UCHWAŁA Nr 4/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 października 2010 r. 2010-10-12 13:06:20
KOMUNIKAT Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 października 2010 r. 2010-10-12 13:05:39
KOMUNIKAT Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 października 2010 r. 2010-10-12 13:05:24
KOMUNIKAT Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 października 2010 r. 2010-10-12 13:04:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 8.10.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-10-11 07:47:47
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-10-05 09:48:27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2010 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-10-05 09:31:06
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-10-05 09:27:50
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24 września 2010 r. 2010-09-24 13:39:10
Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii 2010-09-23 11:45:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zasięgnięciu opinii 2010-09-07 13:46:31
Ogłoszenie - Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 10.09.2010 r. o godz.14:00 2010-09-06 13:40:31
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13 sierpnia 2010 r. - Nr6/2010 2010-08-13 07:13:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 06 sierpnia 2010 r. 2010-08-06 07:50:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na rzeczoznawców do szacowania zwierzat oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz. 2010-08-03 13:07:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości Wykaz Lokali Mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałem w prawie własności gruntu, jako prawa związanego z odrębną własnością lokali z dn. 30 lipca 2010 r. 2010-07-30 09:06:43
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 89. 2010-07-30 09:01:53
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Plastyków. 2010-07-30 09:00:56
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Nowej. 2010-07-30 08:59:00
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej w sprawie wszczętej na wniosek inwestora, którym jest: Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie zjazdu z terenu portu na ul. Słoneczną (droga wojewódzka nr 501)" w celu dostosowania ich do wymogów bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów techniczno budowlanych, na terenie działek n 2010-07-28 10:35:03
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 23 lipca 2010 r. 2010-07-23 10:11:42
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 9 lipca 2010 r. nr 5/2010 2010-07-09 10:38:10
Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu analizy zmian w planie zagospodarowania przestrzennym Gminy Miasta Krynica Morska 2010-07-09 10:35:56
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości Wykaz Lokali Mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. 2010-07-08 10:13:56
Ogłoszenie - Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 23.06.2010 r. o godz.14:00 2010-06-21 10:14:34
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie "Gminnej Ewidencji Zabytków". 2010-06-14 14:30:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 maja 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-05-28 07:35:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Słonecznej przeznaczonego na PARKING 2010-05-27 07:29:31
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn 04.06.2010 r. 2010-05-24 09:47:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.MU, 14.KD-X, wraz z prognozą oddziaływania środowisko. 2010-05-18 13:24:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-05-11 13:58:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-05-11 13:57:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 07.05.2010 r. 2010-05-07 07:35:47
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Nr 3/2010 2010-04-30 12:55:58
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 30.04.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży 2010-04-30 12:05:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska ws. Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów z dn. 26.04.2010 r. 2010-04-26 12:32:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn.23.04.2010 r. 2010-04-26 12:14:04
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 89 2010-04-23 08:29:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie odwołania przetargów. 20.04.2010r. 2010-04-20 13:12:20
Ogłoszenie Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 28.04.2010 r. o godz.14:00 2010-04-20 09:07:34
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Słonecznej. Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2010 r. - ODWOŁANY 2010-04-14 14:39:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę Pawilonów 3 i 4 przy MOLO. Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2010 r. 2010-04-14 14:37:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów przy ul. Morskiej. Przetargi odbęda się 26 kwietnia 2010 r. 2010-04-12 14:16:39
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Portowa 2010-04-02 08:05:10
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Cicha 2010-04-02 08:04:01
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Krótka 2010-04-02 08:03:14
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Zalewowa 2010-04-02 08:02:16
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2010-03-31 10:03:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej. 2010-03-25 11:16:03
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19 marca 2010 r. 2010-03-19 12:09:41
Ogłoszenie Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 17.03.2010 r. o godz.14:00 2010-03-12 07:41:30
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową w Krynicy Morskiej. 2010-03-11 11:05:35
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową położonych na działce nr 602/14 przy MOLO w Krynicy Morskiej. 2010-03-11 11:04:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu. działka nr714/1 pow. 507m2 (bez dojazdu) 2010-03-05 14:42:26
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY z dnia 26 lutego 2010r. 2010-02-26 07:08:09
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 29 stycznia 2010 r. 2010-01-29 10:43:05
Ogłoszenie Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 27.01.2010 r. o godz.14:00 2010-01-19 12:15:21
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ulica Portowa 2010-01-15 10:38:37
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ulica Krótka 2010-01-15 10:37:09
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ulica Cicha 2010-01-15 10:34:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej 2010-01-05 12:57:28
Zawiadomienie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii 2010-01-05 12:50:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
15 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
15 sty 2010, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
15 sty 2010, godz. 10:26