Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2020 roku

Nr petycji Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję Sposób załatwienia petycji
1 2 3 4 5 6 7 8
1 24.03.2020 r. Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy Przyjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta

Udzielenie

odpowiedzi

2 30.03.2020 r. Open Nexus Sp. z o.o.
28 Czerwca 1956 R. 398B
61-441 Poznań
Przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów. Skan petycji

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Burmistrz Miasta

Udzielenie

odpowiedzi

3 03.11.2020 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa Konkurencja w Gminach Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta

Udzielenie

odpowiedzi

4 11.12.2020 r. Michał Welka Petycja w sprawie przyjęcia uchwały dot. równego traktowania przez władze publiczne Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta Udzielenie odpowiedzi
5 14.12.2020 r.   Petycja o zgłoszenie do Zarządu dróg wojewódzkich potrzeby wyznaczenia Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta Udzielenie odpowiedzi
6              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
02 kwi 2020

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
02 kwi 2020, godz. 10:40

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
23 lut 2022, godz. 09:54