Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku

Nr petycji Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję Sposób załatwienia petycji
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11.03.2019 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Dot. przystąpienia gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 Skan petycji

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Burmistrz Miasta  
2 28.05.2019 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Dot. analizy kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych przez Urząd Miasta Krynica Morska Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta

Udzielenie

odpowiedzi

3 07.06.2019 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc. Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta

Udzielenie

odpowiedzi

4 26.08.2019 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP- taryfy telefoniczne część II- Zmieniajmy Gminy na Lepsze Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta

Udzielenie

odpowiedzi

5 14.10.2019 r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP- płatności bezgotówkowe Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta

Udzielenie

odpowiedzi

6 24.10.2019 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP- Bezpieczny Uczeń Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej Udzielenie odpowiedzi

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
18 mar 2019

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
18 mar 2019, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
24 paź 2019, godz. 13:57