Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2018 roku

Nr petycji Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję Sposób załatwienia petycji
1 2 3 4 5 6 7 8
1 21.08.2018 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta
Krynica Morska

Udzielenie

odpowiedzi

2 21.08.2018 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na dachu budynku Szkoły - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną. Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej

Udzielenie

odpowiedzi

3 13.09.2018 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Skan petycji

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta
Krynica Morska

Udzielenie

odpowiedzi

4 09.11.2018 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w MOPS procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. Skan petycji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Udzielenie

odpowiedzi

5 13.11.2018 r.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. Skan
petycji
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Burmistrz Miasta
Krynica Morska

Udzielenie

odpowiedzi


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
07 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
07 wrz 2018, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
12 cze 2019, godz. 13:07