Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz działań podejmowanych wobec Urzędu Miasta Krynica Morska poprzez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Wykaz działań podejmowanych wobec Urzędu Gminy Malechowo poprzez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Lp. Data wystąpienia Nazwa podmiotu Wskazanie oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia Skan wystąpienia
I II III IV V
1 03.08.2018 Artur Brylikowski Grupa lobbingowa Grass Roots Lobbing   Wystąpienie

 

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

Burmistrz Miasta Krynica Morska Zarządzeniem Nr 73/15 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22 października 2015 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Miasta Krynica Morska przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
17 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
17 wrz 2018, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
17 wrz 2018, godz. 14:26