Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krynica Morska - edycja 2017 

 

 

 

W 2017 roku Gmina Miasta Krynica Morska przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest.

W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska – edycja 2017” Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku przyznał dotację w wysokości 280,00 zł, co stanowi 75% kosztu kwalifikowanego zadania (netto), które oblicza się w oparciu o kryterium w postaci efektywności kosztowej wynoszącej 800,00 zł za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie jednej tony odpadu zawierającego azbest i 400 zł za transport i unieszkodliwienie.

Do zadania w bieżącym roku przystąpił jeden właściciel nieruchomości, którego budynek pokryty są szkodliwym azbestem. Łączna ilość odpadów przewidziana do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wynosi około 0,4725 Mg.

W ramach projektu Gmina Miasta Krynica Morska dokonała wyboru firmy uprawnionej do wykonania prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest na uprawnione składowisko. Prace zostaną zrealizowane na podstawie  trójstronnej umowy podpisanej przez Zamawiającego (Gminę), Wnioskodawcę (właściciel nieruchomości) i Wykonawcę (firma usuwająca azbest).

Po zakończeniu prac rozliczenie finansowe nastąpi po przedłożeniu faktury  i stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie prac i przekazaniu odpadów na uprawnione składowisko.

Przed podpisaniem umowy w sprawie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest właściciel nieruchomości zrezygnował z udziału w w/w przedsięwzięciu.

Wobec powyższego Gmina Miasta Krynica Morska w roku 2017 nie bierze udziału w zadaniu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska – edycja 2017”.

www.wfosigw.gda.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
29 cze 2017

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
29 cze 2017, godz. 13:05

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
09 sty 2018, godz. 13:20