Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krynica Morska - edycja 2016 

 

 

 

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 2016 roku do Urzędu Miasta Krynica Morska wpłynęły cztery wnioski od właścicieli nieruchomości o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem, zabezpieczaniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, w tym: troje właścicieli nieruchomości wnioskowało o dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, natomiast jeden właściciel nieruchomości wnioskował o dofinansowanie zadania polegającego na transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, zdemontowanych przed rokiem 2016 i znajdujących się w miejscu do tego nieprzeznaczonym – posesja.

W dniu 31.08.2016 r. została podpisana umowa dotacji nr WFOŚ/D/I-23.E/187/2016/AZBEST-2016 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Miasta Krynica Morska na dofinansowanie realizacji zadania. Zadanie dotyczyło demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

WFOŚiGW w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj, Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków udostępnionych w ramach tych Programów, udzielił Gminie Miasta Krynica Morska dofinansowania do realizacji zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krynica Morska – edycja 2016”.

Zadanie jest zgodne z Programem Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miasta Krynica Morska, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Krynica Morska Nr XXX/237/09 z dnia 24 września 2009 r. W ramach projektu właściciele nieruchomości, po podpisaniu z Gminą Miasta Krynica Morska umowy na realizację zadania sami dokonali wyboru firmy uprawnionej do wykonania prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest na uprawnione składowisko odpadów.

 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 24.318 zł.

Wysokość dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 20.669 zł, a właścicieli nieruchomości 3.649 zł.

 

Dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Gdańsku zrealizowanego przez Gminę Miasta Krynica Morska przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. Zrealizowane zadanie zmniejszyło ilość występujących wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. W ramach zadania w 2016 r. unieszkodliwiono 32,42 Mg wyrobów zawierających azbest.


www.wfosigw.gda.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
25 paź 2016

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
25 paź 2016, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
09 sty 2018, godz. 13:20