Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr LIII/446/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zaopiniowania projektu granicy przystani "Krynica Morska — Basen II pasażersko-jachtowy" w Krynicy Morskiej 2022-12-23 09:06:58
Uchwała nr LIII/445/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także zasad zwrotu wydatków za wyżej określone usługi 2022-12-23 09:05:58
Uchwała nr LIII/444/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2022-12-23 09:04:42
Uchwała nr LIII/443/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-12-23 09:03:53
Uchwała nr LIII/442/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2022-12-23 09:02:48
Uchwała nr LIII/441/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-12-23 09:00:49
Uchwała nr LIII/440/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie budżetu na 2023 rok 2022-12-23 08:59:30
Uchwała nr LIII/439/2022 z dnia: 2022.12.21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023 - 2026 2022-12-23 08:54:18
Uchwała nr LII/438/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-11-14 08:55:18
Uchwała nr LII/437/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 2022-11-14 08:52:46
Uchwała nr LII/436/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2020-2021 2022-11-14 08:50:25
Uchwała nr LII/435/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej prowadzonej przez Gminę Miasta Krynica Morska 2022-11-14 08:49:32
Uchwała nr LII/434/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-11-14 08:48:36
Uchwała nr LII/433/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-11-14 08:47:42
Uchwała nr LII/432/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie wprowadzenie opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów 2022-11-14 08:46:47
Uchwała nr LII/431/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-11-14 08:45:52
Uchwała nr LII/430/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2022-11-14 08:42:38
Uchwała nr LII/429/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2022-11-14 08:41:22
Uchwała nr LII/428/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019 – 2024" 2022-11-14 08:40:29
Uchwała nr LII/427/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2022-11-14 08:38:00
Uchwała nr LII/426/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2022-11-14 08:39:01
Uchwała nr LII/425/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2049 2022-11-14 08:34:50
Uchwała nr LII/424/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-11-14 08:33:02
Uchwała nr LI/423/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji d/s Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-09-27 14:39:44
Uchwała nr LI/422/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-27 14:38:59
Uchwała nr LI/421/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/361/2022 z dnia 16 marca 2022r. dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty 2022-09-27 14:38:16
Uchwała nr LI/420/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:37:20
Uchwała nr LI/419/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:36:42
Uchwała nr LI/418/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:35:59
Uchwała nr LI/417/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:35:16
Uchwała nr LI/416/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:34:29
Uchwała nr LI/415/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:33:51
Uchwała nr LI/414/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:33:05
Uchwała nr LI/413/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:32:03
Uchwała nr LI/412/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2049 2022-09-27 14:31:12
Uchwała nr LI/411/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-09-27 14:29:41
Uchwała nr L/410/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:46:15
Uchwała nr L/409/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:45:21
Uchwała nr L/408/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:44:28
Uchwała nr L/407/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:43:40
Uchwała nr L/406/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:41:21
Uchwała nr L/405/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:39:37
Uchwała nr L/404/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-08-30 10:38:57
Uchwała nr L/403/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-08-30 10:38:06
Uchwała nr L/402/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-08-30 10:37:07
Uchwała nr L/401/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-08-30 10:35:54
Uchwała nr L/400/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-08-30 10:34:23
Uchwała nr L/399/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-08-30 10:14:14
Uchwała nr L/398/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-08-30 10:13:23
Uchwała nr XLVIII/397/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na obszarze przyległym do Zalewu Wiślanego 2022-06-24 13:32:39
Uchwała nr XLVIII/396/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zaopiniowania zmiany granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej od strony Zalewu Wiślanego 2022-06-24 13:31:51
Uchwała nr XLVIII/395/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2022-06-24 13:30:53
Uchwała nr XLVIII/394/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 2022-06-24 13:28:34
Uchwała nr XLVIII/393/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-06-24 13:27:38
Uchwała nr XLVIII/392/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-06-24 13:26:03
Uchwała nr XLVIII/391/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-06-24 13:24:42
Uchwała nr XLVIII/390/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 2022-06-24 13:23:54
Uchwała nr XLVIII/389/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 rok 2022-06-24 13:22:37
Uchwała nr XLVIII/388/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2022-06-24 13:21:40
Uchwała nr XLVII/387/2022 z dnia: 2022.06.03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-06-03 13:28:44
Uchwała nr XLVI/386/2022 z dnia: 2022.05.25 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-05-26 12:44:08
Uchwała nr XLVI/385/2022 z dnia: 2022.05.25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-05-26 12:37:21
Uchwała nr XLVI/384/2022 z dnia: 2022.05.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-05-26 12:35:44
Uchwała nr XLV/383/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2022-05-12 11:02:37
Uchwała nr XLV/382/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej 2022-05-12 11:01:30
Uchwała nr XLV/381/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-05-12 10:57:41
Uchwała nr XLV/380/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-05-12 10:55:18
Uchwała nr XLIV/379/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Miasta Krynica Morska w Żuławskiej Lokalnej Grupie Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027 2022-04-25 08:25:54
Uchwała nr XLIV/378/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-04-25 08:25:00
Uchwała nr XLIV/377/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-04-25 08:24:05
Uchwała nr XLIV/376/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-04-25 08:21:40
Uchwała nr XLIV/375/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2022-04-25 08:18:55
Uchwała nr XLIV/374/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:17:51
Uchwała nr XLIV/373/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:14:58
Uchwała nr XLIV/372/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:12:32
Uchwała nr XLIV/371/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-04-25 08:10:20
Uchwała nr XLIV/370/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-04-25 08:08:37
Uchwała nr XLIII/369/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-04 09:01:29
Uchwała nr XLIII/368/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-04-04 09:00:36
Uchwała nr XLIII/367/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-04-04 08:58:56
Uchwała nr XLII/366/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019-2024”. 2022-03-18 13:31:11
Uchwała nr XLII/365/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2022-03-18 13:30:13
Uchwała nr XLII/364/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 2022-03-18 13:28:10
Uchwała nr XLII/363/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2022-03-18 13:27:14
Uchwała nr XLII/362/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 2022-03-18 13:18:23
Uchwała nr XLII/361/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty. 2022-03-18 13:17:13
Uchwała nr XLII/360/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego. 2022-03-18 13:16:17
Uchwała nr XLII/359/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2022 2022-03-18 13:15:15
Uchwała nr XLII/358/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024". 2022-03-18 13:14:18
Uchwała nr XLII/357/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-03-18 13:13:09
Uchwała nr XLII/356/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2022-03-18 13:05:55
Uchwała nr XLII/355/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gdańskiej, Rzeźbiarzy oraz Młodzieży w Krynicy Morskiej 2022-03-18 13:01:15
Uchwała nr XLII/354/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bałtyckiej i Marynarzy w Krynicy Morskiej 2022-03-18 12:59:05
Uchwała nr XLII/353/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:56:06
Uchwała nr XLII/352/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:51:58
Uchwała nr XLII/351/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:51:24
Uchwała nr XLII/350/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:50:46
Uchwała nr XLII/349/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:46:10
Uchwała nr XLII/348/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:45:10
Uchwała nr XLII/347/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:44:32
Uchwała nr XLII/346/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:43:08
Uchwała nr XLII/345/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie rozwiązania partnerskich stosunków między Miastem Krynica Morska a Miejskim Okręgiem Nowogródek (Białoruś) 2022-03-18 12:24:06
Uchwała nr XLII/344/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie rozwiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Krynica Morska a Miejskim Okręgiem Bałtyjskim (Federacja Rosyjska) 2022-03-18 12:22:25
Uchwała nr XLII/343/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-03-18 12:21:19
Uchwała nr XLII/342/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-03-18 12:19:57
Uchwała nr XLI/341/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2022-02-04 09:47:34
Uchwała nr XLI/340/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2022-02-04 09:46:24
Uchwała nr XLI/339/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022 2022-02-04 09:45:53
Uchwała nr XLI/338/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-02-04 09:45:15
Uchwała nr XLI/337/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2022-02-04 09:43:03
Uchwała nr XLI/336/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:41:43
Uchwała nr XLI/335/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:41:08
Uchwała nr XLI/334/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:40:32
Uchwała nr XLI/333/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-02-04 09:39:23
Uchwała nr XLI/332/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-02-04 09:35:45
Uchwała nr XLI/331/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-02-04 09:34:24
Uchwała nr XLI/330/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-02-04 09:33:35
Uchwała nr XLI/329/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-02-04 09:29:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
04 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
04 lut 2022, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
04 lut 2022, godz. 09:27