Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XL/328/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 2021-12-22 13:23:58
Uchwała nr XL/327/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-22 13:23:15
Uchwała nr XL/326/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-22 13:22:38
Uchwała nr XL/325/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2021-12-22 13:21:58
Uchwała nr XL/324/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie budżetu na 2022 rok 2021-12-22 13:20:09
Uchwała nr XL/323/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2022-2049 2021-12-22 13:19:26
Uchwała nr XL/322/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-12-22 13:17:51
Uchwała nr XL/321/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2021-12-22 13:16:44
Uchwała nr XXXIX/320/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2021-12-08 11:03:40
Uchwała nr XXXIX/319/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2021-12-08 11:03:02
Uchwała nr XXXIX/318/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2021-12-08 11:02:26
Uchwała nr XXXIX/317/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-08 11:01:51
Uchwała nr XXXIX/316/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-08 11:01:03
Uchwała nr XXXIX/315/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-08 11:00:20
Uchwała nr XXXIX/314/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-12-08 10:59:32
Uchwała nr XXXIX/313/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-12-08 10:54:14
Uchwała nr XXXIX/312/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-12-08 10:46:17
Uchwała nr XXXIX/311/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-12-08 10:44:45
Uchwała nr XXXVIII/310/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:26:52
Uchwała nr XXXVIII/309/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:25:11
Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:23:32
Uchwała nr XXXVIII/307/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 2021-11-03 10:20:58
Uchwała nr XXXVIII/306/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2021-11-03 10:19:04
Uchwała nr XXXVIII/305/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok. 2021-11-03 10:17:19
Uchwała nr XXXVIII/304/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021-11-03 10:14:56
Uchwała nr XXXVIII/303/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051. 2021-11-03 10:11:51
Uchwała nr XXXVIII/302/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-11-03 10:05:06
Uchwała numer: XXXVI/301/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 2021-11-03 09:44:55
Uchwała numer: XXXVI/300/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-09-15 11:03:36
Uchwała numer: XXXVI/299/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-09-15 11:02:14
Uchwała numer: XXXVI/298/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:59:41
Uchwała numer: XXXVI/297/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-09-15 10:58:48
Uchwała numer: XXXVI/296/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:57:21
Uchwała numer: XXXVI/295/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:53:41
Uchwała numer: XXXVI/294/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2051 2021-09-15 10:52:48
Uchwała numer: XXXVI/293/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-09-15 10:49:31
Uchwała numer: XXXV/292/2021 z dnia: 2021.08.30 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej 2021-08-30 14:13:11
Uchwała numer: XXXV/291/2021 z dnia: 2021.08.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-08-30 14:12:29
Uchwała numer: XXXIII/290/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-04 14:10:47
Uchwała numer: XXXIII/289/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-08-04 14:06:18
Uchwała numer: XXXIII/288/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-08-04 14:05:15
Uchwała numer: XXXII/287/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-07-15 14:26:50
Uchwała numer: XXXII/286/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli położonego na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-07-15 14:26:13
Uchwała numer: XXXII/285/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-07-15 14:25:17
Uchwała numer: XXXII/284/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-07-15 14:24:29
Uchwała numer: XXXII/283/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-07-15 14:23:47
Uchwała numer: XXXI/282/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-06-23 12:47:26
Uchwała numer: XXXI/281/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2021 2021-06-23 12:35:09
Uchwała numer: XXXI/280/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-06-23 12:33:30
Uchwała numer: XXXI/279/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-06-23 12:31:24
Uchwała numer: XXXI/278/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-23 12:15:42
Uchwała numer: XXXI/277/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-06-23 12:14:58
Uchwała numer: XXXI/276/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2021-06-23 12:14:08
Uchwała numer: XXXI/275/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 rok 2021-06-23 12:10:50
Uchwała numer: XXXI/274/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2021-06-23 12:09:39
Uchwała numer: XXX/273/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-05-13 11:25:51
Uchwała numer: XXX/272/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-05-13 11:25:18
Uchwała numer: XXX/271/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-13 11:24:26
Uchwała numer: XXX/270/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-05-13 11:23:53
Uchwała numer: XXX/269/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut 2021-05-13 11:23:05
Uchwała numer: XXX/268/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-05-13 11:22:08
Uchwała numer: XXIX/267/2021 z dnia: 2021.04.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-04-26 14:45:37
Uchwała numer: XXIX/266/2021 z dnia: 2021.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-04-26 14:44:32
Uchwała numer: XXVIII/265/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej , stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-03-29 13:54:52
Uchwała numer: XXVIII/264/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-03-29 13:54:10
Uchwała numer: XXVIII/263/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno 2021-03-29 13:53:18
Uchwała numer: XXVIII/262/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma 2021-03-29 13:52:39
Uchwała numer: XXVIII/261/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenów położonych pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego,części południowej miasta i terenu oznaczonego symbolem 3.UT 2021-03-29 13:52:01
Uchwała numer: XXVIII/260/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/2 w Krynicy Morskiej, obr. Krynica Morska 2021-03-29 13:51:22
Uchwała numer: XXVIII/259/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:50:29
Uchwała numer: XXVIII/258/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:49:51
Uchwała numer: XXVIII/257/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:48:36
Uchwała numer: XXVIII/256/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-03-29 13:47:56
Uchwała numer: XXVIII/255/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2021-03-29 13:47:17
Uchwała numer: XXVIII/254/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2021 2021-03-29 13:46:30
Uchwała numer: XXVIII/253/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-03-29 13:45:33
Uchwała numer: XXVIII/252/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-03-29 13:44:34
Uchwała numer: XXVII/251/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-02-11 10:26:20
Uchwała numer: XXVII/250/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" 2021-02-11 10:25:13
Uchwała numer: XXVII/249/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-02-11 10:24:06
Uchwała numer: XXVII/248/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-02-11 10:23:17
Uchwała numer: XXVII/247/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2021-02-11 10:21:22
Uchwała numer: XXVII/246/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:20:45
Uchwała numer: XXVII/245/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:19:56
Uchwała numer: XXVII/244/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:19:11
Uchwała numer: XXVII/243/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:18:21
Uchwała numer: XXVII/242/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:16:56
Uchwała numer: XXVII/241/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:16:17
Uchwała numer: XXVII/240/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:15:42
Uchwała numer: XXVII/239/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:15:04
Uchwała numer: XXVII/238/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:13:57
Uchwała numer: XXVII/237/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:12:11
Uchwała numer: XXVII/236/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:09:20
Uchwała numer: XXVII/235/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-02-11 10:08:23
Uchwała numer: XXVII/234/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-02-11 10:07:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
11 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
11 lut 2021, godz. 10:04

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
11 lut 2021, godz. 10:04