Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: IV/50/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 11:01:58
Uchwała numer: IV/49/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 11:01:03
Uchwała numer: IV/48/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 11:00:32
Uchwała numer: IV/47/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:59:58
Uchwała numer: IV/46/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:59:30
Uchwała numer: IV/45/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:58:59
Uchwała numer: IV/44/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:57:52
Uchwała numer: IV/43/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:57:10
Uchwała numer: IV/42/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:56:41
Uchwała numer: IV/41/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:55:55
Uchwała numer: IV/40/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:54:16
Uchwała numer: IV/39/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:53:01
Uchwała numer: IV/38/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:50:07
Uchwała numer: IV/37/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-24 10:48:32
Uchwała numer: IV/36/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2018-12-24 10:44:48
Uchwała numer: IV/35/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019 2018-12-24 10:44:08
Uchwała numer: IV/34/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-12-24 10:43:32
Uchwała numer: IV/33/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-12-24 10:42:53
Uchwała numer: III/32/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-12 08:23:12
Uchwała numer: III/31/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-12 08:22:06
Uchwała numer: III/30/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2018-12-12 08:21:29
Uchwała numer: III/29/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2018-12-12 08:19:39
Uchwała numer: III/28/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2018-12-12 08:18:59
Uchwała numer: III/27/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2018-12-12 08:18:20
Uchwała numer: III/26/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-12-12 08:17:48
Uchwała numer: III/25/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-12-12 08:17:13
Uchwała numer: III/24/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-12-12 08:16:25
Uchwała numer: III/23/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-12-12 08:15:18
Uchwała numer: III/22/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-12 08:14:41
Uchwała numer: III/21/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-12 08:12:18
Uchwała numer: III/20/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/260/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-12-12 08:11:38
Uchwała numer: III/19/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-12-12 08:10:54
Uchwała numer: III/18/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 2018-12-12 08:10:10
Uchwała numer: III/17/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-12 08:08:55
Uchwała numer: III/16/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2018-12-12 08:08:15
Uchwała numer: III/15/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2018-12-12 08:07:30
Uchwała numer: III/14/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji d/s skarg, wniosków i petycji 2018-12-12 08:06:41
Uchwała numer: III/13/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji d/s skarg, wniosków i petycji 2018-12-12 08:05:27
Uchwała numer: III/12/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s skarg, wniosków i petycji 2018-12-12 08:04:38
Uchwała numer: III/11/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2018-12-12 08:00:07
Uchwała numer: III/10/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 2018-12-12 07:59:21
Uchwała numer: II/9/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-11-29 11:05:28
Uchwała numer: II/8/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-11-29 11:04:56
Uchwała numer: II/7/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2018-11-29 11:04:24
Uchwała numer: II/6/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2018-11-29 11:03:37
Uchwała numer: II/5/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-11-29 11:03:00
Uchwała numer: II/4/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2018-11-29 11:02:09
Uchwała numer: II/3/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2018-11-29 11:01:32
Uchwała numer: I/2/18 z dnia: 2018.11.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-11-29 11:00:32
Uchwała numer: I/1/18 z dnia: 2018.11.19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-11-29 10:57:59
Uchwała numer: XLI/399/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-10-19 11:29:57
Uchwała numer: XLI/398/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-10-19 11:29:22
Uchwała numer: XLI/397/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-10-19 11:28:45
Uchwała numer: XLI/396/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-10-19 11:28:00
Uchwała numer: XLI/395/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok 2018-10-19 11:27:15
Uchwała numer: XLI/394/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej , stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2019 2018-10-19 11:26:24
Uchwała numer: XLI/393/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020" 2018-10-19 11:24:58
Uchwała numer: XLI/392/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2018-10-19 11:22:36
Uchwała numer: XLI/391/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2016-2017 2018-10-19 11:20:19
Uchwała numer: XLI/390/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Krynica Morska 2018-10-19 11:17:39
Uchwała numer: XLI/389/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie współpracy z Gminą Miasta Gdańska dotyczącej wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji produktu turystycznego Przedsięwzięcia Strategicznego pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 (RPO WP 2014-2020) 2018-10-19 11:16:48
Uchwała numer: XLI/388/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-10-19 11:14:55
Uchwała numer: XLI/387/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-10-19 11:13:51
Uchwała numer: XL/386/18 z dnia: 2018.08.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-08-24 11:16:03
Uchwała numer: XL/385/18 z dnia: 2018.08.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-08-24 11:15:32
Uchwała numer: XXXIX/384/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-07-11 13:53:25
Uchwała numer: XXXIX/383/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-07-11 13:52:19
Uchwała numer: XXXIX/382/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim 2018-07-11 13:50:49
Uchwała numer: XXXIX/381/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie przystąpienia do umowy o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Krynicy Morskiej przy ulicy Gdańskiej nr 6 na działce nr 30/1 2018-07-11 13:49:43
Uchwała numer: XXXVIII/380/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 2018-06-26 10:33:02
Uchwała numer: XXXVIII/379/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2018-06-26 10:32:25
Uchwała numer: XXXVIII/378/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-06-26 10:30:53
Uchwała numer: XXXVIII/377/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-06-26 10:28:39
Uchwała numer: XXXVIII/376/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-06-26 10:27:52
Uchwała numer: XXXVIII/375/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-06-26 10:24:30
Uchwała numer: XXXVIII/374/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-06-26 10:23:24
Uchwała numer: XXXVIII/373/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie terenu w dzierżawę 2018-06-26 10:19:46
Uchwała numer: XXXVIII/372/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zbycia w przetargu ograniczonym 2018-06-26 10:17:45
Uchwała numer: XXXVIII/371/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2018-06-26 10:16:55
Uchwała numer: XXXVIII/370/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:14:18
Uchwała numer: XXXVIII/369/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:13:33
Uchwała numer: XXXVIII/368/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:12:50
Uchwała numer: XXXVIII/367/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:12:07
Uchwała numer: XXXVIII/366/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:11:04
Uchwała numer: XXXVIII/365/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2018 2018-06-26 10:10:20
Uchwała numer: XXXVIII/364/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2018-06-26 10:09:36
Uchwała numer: XXXVIII/363/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-26 10:08:37
Uchwała numer: XXXVIII/362/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2018-06-26 10:07:52
Uchwała numer: XXXVIII/361/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/342/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-06-26 10:07:09
Uchwała numer: XXXVIII/360/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-06-26 10:06:14
Uchwała numer: XXXVIII/359/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-06-26 10:05:04
Uchwała numer: XXXVIII/358/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia 2018-06-26 10:04:06
Uchwała numer: XXXVIII/357/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-26 10:03:10
Uchwała numer: XXXVIII/356/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-26 10:02:18
Uchwała numer: XXXVII/355/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie obwodów głosowania 2018-04-27 12:25:04
Uchwała numer: XXXVII/354/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Krynica Morska za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów 2018-04-27 12:24:11
Uchwała numer: XXXVII/353/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2018-04-27 12:21:17
Uchwała numer: XXXVII/352/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2018 2018-04-27 12:20:32
Uchwała numer: XXXVII/351/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2018-04-27 12:19:36
Uchwała numer: XXXVII/350/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-04-27 12:18:56
Uchwała numer: XXXVII/349/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2018-04-27 12:18:21
Uchwała numer: XXXVII/348/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok 2018-04-27 12:16:57
Uchwała numer: XXXVII/347/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-04-27 12:16:06
Uchwała numer: XXXVII/346/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-04-27 12:14:57
Uchwała numer: XXXVII/345/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU 2018-04-27 12:13:58
Uchwała numer: XXXVI/344/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska. 2018-03-19 14:17:48
Uchwała numer: XXXVI/343/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2018 - 2023". 2018-03-19 14:16:49
Uchwała numer: XXXVI/342/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-19 14:16:00
Uchwała numer: XXXVI/341/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady. 2018-03-19 14:14:40
Uchwała numer: XXXVI/340/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-03-19 14:13:58
Uchwała numer: XXXVI/339/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady je 2018-03-19 14:12:54
Uchwała numer: XXXVI/338/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2018-03-19 14:11:14
Uchwała numer: XXXVI/337/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 2018-03-19 14:10:25
Uchwała numer: XXXVI/336/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów 2018-03-19 14:08:50
Uchwała numer: XXXVI/335/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" 2018-03-19 14:07:37
Uchwała numer: XXXVI/334/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-03-19 14:06:36
Uchwała numer: XXXVI/333/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-03-19 14:05:50
Uchwała numer: XXXVI/332/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-03-19 14:04:56
Uchwała numer: XXXVI/331/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-03-19 14:03:29
Uchwała numer: XXXVI/330/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-03-19 14:02:37
Uchwała numer: XXXV/329/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2018-01-31 09:11:57
Uchwała numer: XXXV/328/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2018-01-31 09:11:27
Uchwała numer: XXXV/327/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska 2018-01-31 09:10:31
Uchwała numer: XXXV/326/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-01-31 09:09:50
Uchwała numer: XXXV/325/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-01-31 09:08:34
Uchwała numer: XXXV/324/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-01-31 09:08:00
Uchwała numer: XXXV/323/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-01-31 09:07:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
04 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
04 sty 2018, godz. 09:10

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
04 sty 2018, godz. 09:10