Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XXIII/300/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej użyczenia nieruchomości 2014-02-27 11:42:05
Uchwała numer: XXIII/299/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2014-02-27 11:41:33
Uchwała numer: XXIII/298/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty 2014-02-27 11:40:50
Uchwała numer: XXIII/297/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2014-02-27 11:39:44
Uchwała numer: XXIII/296/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2014-02-27 11:39:10
Uchwała numer: XXIII/295/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2014-02-27 11:38:33
Uchwała numer: XXIII/294/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-02-27 11:37:45
Uchwała numer: XXIII/293/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-02-27 11:37:10
Uchwała numer: XXIII/292/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-02-27 11:36:34
Uchwała numer: XXIII/291/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji dla Gminy Miasta Krynica Morska 2014-02-27 11:35:28
Uchwała numer: XXIII/290/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie przekazania środków finansowych Gminie Sztutowo na pokrycie wkładu własnego zadań wspólnych w ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2014-02-27 11:33:29
Uchwała numer: XXIII/289/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017. 2014-02-27 11:32:15
Uchwała numer: XXIII/288/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie budżetu na 2014 rok. 2014-02-27 11:31:11
Uchwała numer: XXIII/287/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016. 2014-02-27 11:30:22
Uchwała numer: XXIII/286/13 z dnia: 2013.12.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok 2014-02-27 11:29:44
Uchwała numer: XXII/285/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 2013-11-15 12:51:45
Uchwała numer: XXII/284/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 2013-11-15 12:49:52
Uchwała numer: XXII/283/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014 2013-11-15 12:49:18
Uchwała numer: XXII/282/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie użyczenia nieruchomości 2013-11-15 12:48:26
Uchwała numer: XXII/281/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 2013-11-15 12:47:52
Uchwała numer: XXII/280/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska. 2013-11-15 12:47:10
Uchwała numer: XXII/279/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną. 2013-11-15 12:46:39
Uchwała numer: XXII/278/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2013-11-15 12:46:10
Uchwała numer: XXII/277/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Krynica Morska 2013-11-15 12:45:15
Uchwała numer: XXII/276/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XXI/201/205 z dnia 23 marca 2005r. nadającej Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2013-11-15 12:44:32
Uchwała numer: XXII/275/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2013-11-15 12:43:54
Uchwała numer: XXII/274/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o nazwie DN-1 na podatek od nieruchomości 2013-11-15 12:42:15
Uchwała numer: XXII/273/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok 2013-11-15 12:41:46
Uchwała numer: XXII/272/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty. 2013-11-15 12:41:12
Uchwała numer: XXII/271/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-11-15 12:40:29
Uchwała numer: XXII/270/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu gminnego Gminy Miasta Krynica Morska 2013-11-15 12:39:54
Uchwała numer: XXII/269/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-11-15 12:38:54
Uchwała numer: XXII/268/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-11-15 12:37:53
Uchwała numer: XXII/267/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016. 2013-11-15 12:36:14
Uchwała numer: XXII/266/13 z dnia: 2013.11.07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok 2013-11-15 12:35:11
Uchwała numer: XXI/265/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/152/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta uchwalonego uchwałą nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16 grudnia 2008r. 2013-10-02 12:50:21
Uchwała numer: XXI/264/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/148/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta uchwalonego uchwałą nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28 kwietnia 2009r. 2013-10-02 12:48:31
Uchwała numer: XXI/263/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/221/13 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniającej uchwałę nr XIII/151/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta uchwalonego uchwałą nr XXXII/291/2009 rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2009r. 2013-10-02 12:47:40
Uchwała numer: XXI/262/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/149/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Przebrno uchwalonego uchwałą nr XXXIII/310/2010 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 stycznia 2010r. 2013-10-02 12:46:56
Uchwała numer: XXI/261/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok 2013-10-02 12:46:20
Uchwała numer: XXI/260/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności na 2014 rok 2013-10-02 12:45:44
Uchwała numer: XXI/259/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-10-02 12:45:08
Uchwała numer: XXI/258/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2013-10-02 12:44:27
Uchwała numer: XXI/257/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2013-10-02 12:43:00
Uchwała numer: XXI/256/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 2013-10-02 12:42:12
Uchwała numer: XXI/255/13 z dnia: 2013.09.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok 2013-10-02 12:40:54
Uchwała numer: XX/254/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2013-06-24 09:35:51
Uchwała numer: XX/253/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/224/13 Rady Miejskiej Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2013-06-24 09:35:21
Uchwała numer: XX/252/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitarny 2013-06-24 09:34:48
Uchwała numer: XX/251/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/153/2012 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski) uchwalonego uchwałą nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 lutego 2009r. 2013-06-24 09:34:08
Uchwała numer: XX/250/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2013 - 2016". 2013-06-24 09:33:30
Uchwała numer: XX/249/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XIX/238/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r., dotyczącej wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2013 2013-06-24 09:32:54
Uchwała numer: XX/248/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2013-06-24 09:32:18
Uchwała numer: XX/247/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-06-24 09:31:36
Uchwała numer: XX/246/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-06-24 09:30:58
Uchwała numer: XX/245/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2013-06-24 09:30:27
Uchwała numer: XX/244/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2013-06-24 09:29:49
Uchwała numer: XX/243/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2013-06-24 09:28:20
Uchwała numer: XX/242/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 2013-06-24 09:27:35
Uchwała numer: XX/241/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok 2013-06-24 09:27:03
Uchwała numer: XX/240/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska za 2012 rok 2013-06-24 09:26:23
Uchwała numer: XX/239/13 z dnia: 2013.06.19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-24 09:25:51
Uchwała numer: XIX/238/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2013 2013-04-25 10:33:34
Uchwała numer: XIX/237/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie utworzenia spółki Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-04-25 10:32:57
Uchwała numer: XIX/236/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzania zwolnień od opłaty na 2013 rok 2013-04-25 10:32:19
Uchwała numer: XIX/235/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-04-25 10:31:48
Uchwała numer: XIX/234/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2013-04-25 10:31:14
Uchwała numer: XIX/233/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-04-25 10:30:38
Uchwała numer: XIX/232/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-04-25 10:30:08
Uchwała numer: XIX/231/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-04-25 10:29:40
Uchwała numer: XIX/230/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-04-25 10:28:46
Uchwała numer: XIX/229/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-04-25 10:28:10
Uchwała numer: XIX/228/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie oddania w najem lokalu 2013-04-25 10:27:29
Uchwała numer: XIX/227/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2013-04-25 10:25:59
Uchwała numer: XIX/226/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2013-04-25 10:25:15
Uchwała numer: XIX/225/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-25 10:24:29
Uchwała numer: XIX/224/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2013-04-25 10:23:01
Uchwała numer: XIX/223/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2013-04-25 10:22:11
Uchwała numer: XIX/222/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska i wysokości stawki procentowej bonifikaty 2013-04-25 10:20:18
Uchwała numer: XIX/221/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/151/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta uchwalonego uchwałą nr XXXII/291/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2009r. 2013-04-25 10:07:55
Uchwała numer: XIX/220/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XLIII/264/98 z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej 2013-04-25 10:06:05
Uchwała numer: XIX/219/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 168/12 i części działki nr 168/11 2013-04-25 10:05:28
Uchwała numer: XIX/218/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 2013-04-25 10:03:54
Uchwała numer: XIX/217/13 z dnia: 2013.04.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok 2013-04-25 10:01:54
Uchwała numer: XVIII/216/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-02-19 09:38:51
Uchwała numer: XVIII/215/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-02-19 09:38:26
Uchwała numer: XVIII/214/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-02-19 09:37:50
Uchwała numer: XVIII/213/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-02-19 09:37:18
Uchwała numer: XVIII/212/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-02-19 09:35:04
Uchwała numer: XVIII/211/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-02-19 09:34:26
Uchwała numer: XVIII/210/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-02-19 09:33:51
Uchwała numer: XVIII/209/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2013-02-19 09:33:17
Uchwała numer: XVIII/208/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2013-02-19 09:32:36
Uchwała numer: XVIII/207/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2013-02-19 09:31:47
Uchwała numer: XVIII/206/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/198/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. 2013-02-19 09:30:51
Uchwała numer: XVIII/205/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2013-02-19 09:29:31
Uchwała numer: XVIII/204/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/180/12 z dnia 31 października 2012 r. Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013. 2013-02-19 09:27:38
Uchwała numer: XVIII/203/13 z dnia: 2013.02.14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok 2013-02-19 09:26:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
19 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
19 lut 2013, godz. 09:24

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
19 lut 2013, godz. 09:24