Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XVII/202/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/180/12 z dnia 31 października 2012 r. Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013. 2013-01-03 13:55:31
Uchwała numer: XVII/201/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-01-03 13:54:45
Uchwała numer: XVII/200/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie przekazania środków finansowych Gminie Sztutowo na pokrycie wkładu własnego zadań wspólnych w ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2013-01-03 13:53:56
Uchwała numer: XVII/199/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie przekazania środków finansowych Gminie Sztutowo na pokrycie wkładu własnego zadań wspólnych w ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2013-01-03 13:53:09
Uchwała numer: XVII/198/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 13:52:27
Uchwała numer: XVII/197/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 13:51:50
Uchwała numer: XVII/196/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-01-03 13:51:11
Uchwała numer: XVII/195/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-01-03 13:50:37
Uchwała numer: XVII/194/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2013-01-03 13:49:49
Uchwała numer: XVII/193/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-03 13:49:12
Uchwała numer: XVII/192/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-03 13:48:31
Uchwała numer: XVII/191/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2013-01-03 13:47:54
Uchwała numer: XVII/190/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2013-01-03 13:47:06
Uchwała numer: XVII/189/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2013-01-03 13:45:15
Uchwała numer: XVII/188/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016. 2013-01-03 13:44:33
Uchwała numer: XVII/187/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015. 2013-01-03 13:43:06
Uchwała numer: XVII/186/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok 2013-01-03 13:39:11
Uchwała numer: XVII/185/12 z dnia: 2012.12.20 w sprawie budżetu na 2013 rok 2013-01-03 13:38:42
Uchwała numer: XVI/184/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdu usuniętego z drogi na terenie Miasta Krynica Morska 2012-11-07 09:21:51
Uchwała numer: XVI/183/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska Nr XXVII/204/09 z dnia 28 kwietnia 2009r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Krynica Morska Nr XXXIII/303/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 2012-11-07 09:21:05
Uchwała numer: XVI/182/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie obwodów głosowania 2012-11-06 12:46:15
Uchwała numer: XVI/181/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-11-06 12:45:36
Uchwała numer: XVI/180/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013 2012-11-06 12:44:14
Uchwała numer: XVI/179/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu gminnego Gminy Miasta Krynica Morska 2012-11-06 12:43:37
Uchwała numer: XVI/178/12 z dnia: 2012.10.31 sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu gminnego Gminy Miasta Krynica Morska 2012-11-06 12:42:49
Uchwała numer: XVI/177/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-11-06 12:41:53
Uchwała numer: XVI/176/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-11-06 12:41:16
Uchwała numer: XVI/175/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-11-06 12:40:28
Uchwała numer: XVI/174/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-11-06 12:39:54
Uchwała numer: XVI/173/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-11-06 12:39:13
Uchwała numer: XVI/172/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-06 12:38:34
Uchwała numer: XVI/171/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności na 2013 rok 2012-11-06 12:37:56
Uchwała numer: XVI/170/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok 2012-11-06 12:37:09
Uchwała numer: XVI/169/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2013 rok 2012-11-06 12:36:01
Uchwała numer: XVI/168/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/74/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2012-11-06 12:35:10
Uchwała numer: XVI/167/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 2012-11-06 12:34:28
Uchwała numer: XVI/166/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015. 2012-11-06 12:33:21
Uchwała numer: XVI/165/12 z dnia: 2012.10.31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok 2012-11-06 12:32:33
Uchwała numer: XV/164/12 z dnia: 2012.09.12 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-09-17 11:52:23
Uchwała numer: XV/163/12 z dnia: 2012.09.12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2012-09-17 11:51:39
Uchwała numer: XV/162/12 z dnia: 2012.09.12 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-09-17 11:51:01
Uchwała numer: XV/161/12 z dnia: 2012.09.12 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w zakresie zadań własnych gminy w ramach pomocy w formie dożywiania realizowanej jako program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska". 2012-09-17 11:50:16
Uchwała numer: XV/160/12 z dnia: 2012.09.12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015. 2012-09-17 11:49:45
Uchwała numer: XV/159/12 z dnia: 2012.09.12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok 2012-09-17 11:48:55
Uchwała numer: XIV/158/12 z dnia: 2012.07.12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2012-07-17 08:09:09
Uchwała numer: XIV/157/12 z dnia: 2012.07.12 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2012-07-17 08:07:26
Uchwała numer: XIV/156/12 z dnia: 2012.07.12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2012-07-17 08:06:49
Uchwała numer: XIV/155/12 z dnia: 2012.07.12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 2012-07-17 08:06:17
Uchwała numer: XIV/154/12 z dnia: 2012.07.12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok 2012-07-17 08:05:29
Uchwała numer: XIII/153/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski) uchwalonego uchwałą nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 lutego 2009r 2012-07-02 14:08:00
Uchwała numer: XIII/152/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta uchwalonego uchwałą nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16 grudnia 2008r. 2012-07-02 14:07:16
Uchwała numer: XIII/151/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta uchwalonego uchwałą nr XXXII/291/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2009r. 2012-07-02 14:05:54
Uchwała numer: XIII/150/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańska a Wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki 642 uchwalonego uchwałą nr XXVI/240/2005 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 14 października 2005r. zmienionego uchwałą nr XXV/175/2008 z dnia 16.12.2008r oraz zmienionego uchwałą nr XXV/177/2008 z dnia 16.12.2008r. 2012-07-02 14:05:06
Uchwała numer: XIII/149/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Przebrno uchwalonego uchwałą nr XXXIII/310/2010 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 stycznia 2010r. 2012-07-02 14:04:16
Uchwała numer: XIII/148/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta uchwalonego uchwałą nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28 kwietnia 2009r. 2012-07-02 14:03:36
Uchwała numer: XIII/147/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie zawarcia przez Gminę Miasta Krynica Morska umowy partnerskiej z Gminą Sztutowo, Gminą Stegna, Gminą Miasto Ustka oraz Gminą Jantarniy Urban District na rzecz realizacji projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through buildning up and modernization of tourism infrastructure. Part II realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego F 2012-07-02 14:02:54
Uchwała numer: XIII/146/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2012-07-02 14:02:16
Uchwała numer: XIII/145/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-07-02 14:01:45
Uchwała numer: XIII/144/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 2012-07-02 14:00:18
Uchwała numer: XIII/143/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok 2012-07-02 13:59:42
Uchwała numer: XIII/142/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska za 2011 rok 2012-07-02 13:59:17
Uchwała numer: XIII/141/12 z dnia: 2012.06.21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok 2012-07-02 13:58:27
Uchwała numer: XII/140/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Krynica Morska w roku 2012 r. 2012-05-28 12:33:27
Uchwała numer: XII/139/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej 2012-05-28 12:32:53
Uchwała numer: XII/138/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2012-05-28 12:31:44
Uchwała numer: XII/137/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie powołania członka do składu osobowego komisji stałej rady 2012-05-28 12:30:44
Uchwała numer: XII/136/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska 2012-05-28 12:30:12
Uchwała numer: XII/135/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Stegna, Gminą Sztutowo, Gminą Miasto Ustka oraz Gminą Jantarnyj (Rosja) 2012-05-28 12:29:12
Uchwała numer: XII/134/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu nabycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krynicy Morskiej 2012-05-28 12:28:40
Uchwała numer: XII/133/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Krynica Morska 2012-05-28 12:27:53
Uchwała numer: XII/132/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska zatwierdzonego uchwałą Nr III/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. 2012-05-28 12:26:30
Uchwała numer: XII/131/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska służebnościami przesyłu 2012-05-28 12:25:07
Uchwała numer: XII/130/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie zmiany uchwały 2012-05-28 12:23:30
Uchwała numer: XII/129/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-05-28 12:22:46
Uchwała numer: XII/128/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Krynica Morska 2012-05-28 12:21:39
Uchwała numer: XII/127/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2012-05-28 12:20:32
Uchwała numer: XII/126/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015. 2012-05-28 12:19:16
Uchwała numer: XII/125/12 z dnia: 2012.05.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok 2012-05-28 12:17:25
Uchwała numer: XI/124/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji powiatu w gazecie internetowej Urlaubsland -Polen.info 2012-04-06 08:04:07
Uchwała numer: XI/123/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 2012-04-06 08:03:13
Uchwała numer: XI/122/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie "Krynicki starodrzew". 2012-04-06 08:02:08
Uchwała numer: XI/121/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie uchwalenia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2012-04-06 08:01:29
Uchwała numer: XI/120/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-04-06 08:00:38
Uchwała numer: XI/119/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-04-06 08:00:04
Uchwała numer: XI/118/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-04-06 07:59:30
Uchwała numer: XI/117/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2012-04-06 07:58:57
Uchwała numer: XI/116/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-04-06 07:58:21
Uchwała numer: XI/115/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2012-04-06 07:57:46
Uchwała numer: XI/114/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady 2012-04-06 07:57:09
Uchwała numer: XI/113/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasta Krynica Morska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-04-06 07:55:59
Uchwała numer: XI/112/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/74/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2012-04-06 07:52:15
Uchwała numer: XI/111/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2014 2012-04-06 07:50:29
Uchwała numer: XI/110/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 2012-04-06 07:49:08
Uchwała numer: XI/109/12 z dnia: 2012.03.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok 2012-04-06 07:47:34
Uchwała numer: X/108/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Krynica Morska 2012-02-14 11:28:39
Uchwała numer: X/107/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-02-14 11:28:16
Uchwała numer: X/106/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-02-14 11:27:36
Uchwała numer: X/105/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-02-14 11:27:06
Uchwała numer: X/104/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-02-14 11:26:34
Uchwała numer: X/103/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-02-14 11:26:11
Uchwała numer: X/102/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-02-14 11:25:33
Uchwała numer: X/101/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie oddania w najem nieruchomości 2012-02-14 11:25:03
Uchwała numer: X/100/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie wyrażenia opinii o granicy przystani morskiej 2012-02-14 11:24:34
Uchwała numer: X/99/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2012-02-14 11:23:56
Uchwała numer: X/98/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.11.2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej 2012-02-14 11:23:10
Uchwała numer: X/97/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015. 2012-02-14 11:22:27
Uchwała numer: X/96/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok 2012-02-14 11:21:38
Uchwała numer: X/95/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2012-02-14 11:20:24
Uchwała numer: X/94/11 z dnia: 2012.02.10 w sprawie wygaśnięcia mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2012-02-14 11:19:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
28 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
28 gru 2011, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
28 gru 2011, godz. 11:35