Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: IX/93/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2012-01-05 11:31:13
Uchwała numer: IX/92/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie rozpatrzenia wezwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością P4 z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa 2012-01-05 11:30:11
Uchwała numer: IX/91/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2012-01-05 11:29:29
Uchwała numer: IX/90/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2012-01-05 11:28:31
Uchwała numer: IX/89/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2012-01-05 11:27:44
Uchwała numer: IX/88/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2012-01-05 11:27:01
Uchwała numer: IX/87/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu gminnego Gminy Miasta Krynica Morska 2012-01-05 11:26:00
Uchwała numer: IX/86/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2012-01-05 11:24:39
Uchwała numer: IX/85/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 2012-01-05 11:23:44
Uchwała numer: IX/84/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie budżetu na 2012 r. 2012-01-05 11:22:27
Uchwała numer: VIII/83/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Krynica Morska 2011-11-24 12:00:10
Uchwała numer: VIII/82/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012. 2011-11-24 11:59:16
Uchwała numer: VIII/81/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej, dla fragmentu oznaczonego symbolem 1.U­ZP L 2011-11-24 11:57:23
Uchwała numer: VIII/80/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej. 2011-11-24 11:54:10
Uchwała numer: VIII/79/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2012 rok 2011-11-24 11:48:01
Uchwała numer: VIII/78/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności na 2012 rok 2011-11-24 11:45:57
Uchwała numer: VIII/77/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2012 rok 2011-11-24 11:45:12
Uchwała numer: VIII/76/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok 2011-11-24 11:36:37
Uchwała numer: VIII/75/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok 2011-11-24 11:35:32
Uchwała numer: VIII/74/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2011-11-24 11:34:07
Uchwała numer: VIII/73/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-11-24 11:33:13
Uchwała numer: VIII/72/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-11-24 11:32:19
Uchwała numer: VIII/71/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Krynica Morska, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2011-11-24 11:31:51
Uchwała numer: VIII/70/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2011-11-24 11:30:38
Uchwała numer: VIII/69/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2011-11-24 11:29:35
Uchwała numer: VIII/68/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-11-24 11:27:22
Uchwała numer: VIII/67/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-11-24 11:26:20
Uchwała numer: VIII/66/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-11-24 11:24:51
Uchwała numer: VIII/65/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-11-24 11:24:14
Uchwała numer: VIII/64/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 1 marca 2011 r. 2011-11-24 11:23:38
Uchwała numer: VIII/63/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 2011-11-24 11:22:28
Uchwała numer: VIII/62/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2011-11-24 11:21:07
Uchwała numer: VII/61/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 2011-09-12 11:52:51
Uchwała numer: VII/60/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2011-09-12 11:52:14
Uchwała numer: VII/59/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2011-09-12 11:51:49
Uchwała numer: VII/58/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej 2011-09-12 11:50:33
Uchwała numer: VII/57/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2011-09-12 11:49:54
Uchwała numer: VII/56/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. 2011-09-12 11:49:08
Uchwała numer: VII/55/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 2011-09-12 11:48:28
Uchwała numer: VII/54/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany wzoru załącznika do deklaracji i informacji dotyczącego zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości 2011-09-12 11:47:42
Uchwała numer: VII/53/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 2011-09-12 11:45:37
Uchwała numer: VII/52/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2011-09-12 11:45:17
Uchwała numer: VI/51/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Krynica Morska 2011-07-14 14:05:28
Uchwała numer: VI/50/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.U 2011-07-14 14:04:49
Uchwała numer: VI/49/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w sezonie letnim 2011 r. 2011-07-14 14:03:53
Uchwała numer: VI/48/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie wyrażenia opinii o granicy przystani morskiej 2011-07-14 14:02:59
Uchwała numer: VI/47/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej 2011-07-14 14:02:11
Uchwała numer: VI/46/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-07-14 14:01:34
Uchwała numer: VI/45/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2011-07-14 14:00:23
Uchwała numer: VI/44/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska za 2010 rok 2011-07-14 13:59:20
Uchwała numer: VI/43/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-14 13:58:08
Uchwała numer: V/42/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2011-05-09 12:45:54
Uchwała numer: V/41/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII / 75 / 95 z dnia 30 czerwca 1995r. w sprawie nadania nazw ulicom w Krynicy Morskiej 2011-05-09 12:45:21
Uchwała numer: V/40/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie nabycia mienia komunalnego 2011-05-09 12:44:26
Uchwała numer: V/39/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-05-09 12:43:45
Uchwała numer: V/38/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Krynica Morska, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2011-05-09 12:42:24
Uchwała numer: V/37/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Krynica Morska, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2011-05-09 12:41:56
Uchwała numer: V/36/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości komunalnych 2011-05-09 12:40:59
Uchwała numer: V/35/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Krynica Morska oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2011-05-09 12:40:03
Uchwała numer: V/34/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014. 2011-05-09 12:39:11
Uchwała numer: V/33/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok. 2011-05-09 12:37:51
Uchwała numer: IV/32/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-03-07 13:50:02
Uchwała numer: IV/31/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.MU, 14.KD-X 2011-03-07 13:49:34
Uchwała numer: IV/30/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-03-07 13:48:58
Uchwała numer: IV/29/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-03-07 13:48:21
Uchwała numer: IV/28/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-03-07 13:47:53
Uchwała numer: IV/27/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-03-07 13:47:26
Uchwała numer: IV/26/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2011-03-07 13:46:57
Uchwała numer: IV/25/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Nowa Karczma, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2011-03-07 13:46:30
Uchwała numer: IV/24/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Nowa Karczma, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2011-03-07 13:45:54
Uchwała numer: IV/23/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej 2011-03-07 13:45:04
Uchwała numer: IV/22/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej 2011-03-07 13:44:31
Uchwała numer: IV/21/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości komunalnych 2011-03-07 13:43:47
Uchwała numer: IV/20/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie nabycia mienia komunalnego 2011-03-07 13:42:26
Uchwała numer: IV/19/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2011-03-07 13:41:02
Uchwała numer: IV/18/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji powiatu w gazecie internetowej Urlaubsland - Polen.info. 2011-03-07 13:40:03
Uchwała numer: IV/17/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2011-03-07 13:39:16
Uchwała numer: IV/16/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 2011-03-07 13:38:31
Uchwała numer: IV/15/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2011-03-07 13:37:35
Uchwała numer: IV/14/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 2011-03-07 13:36:05
Uchwała numer: IV/13/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2011-03-07 13:35:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
10 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
10 sty 2011, godz. 07:59

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
26 sty 2011, godz. 09:00