Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2008


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XXV/180/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także wprowadzenia czasowego i stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2010-01-14 10:46:33
Uchwała numer: XXV/179/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009r. 2010-01-14 10:47:25
Uchwała numer: XXV/178/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta 2010-01-14 10:48:08
Uchwała numer: XXV/177/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów terenu położonych na południe od ul. Gdańskiej 2010-01-14 10:48:41
Uchwała numer: XXV/176/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krynicy Morskiej 2010-01-14 10:49:09
Uchwała numer: XXV/175/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu żeglarskiego przy ul. Gdańskiej. 2010-01-14 10:49:33
Uchwała numer: XXV/174/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2009 r. 2010-01-14 10:50:01
Uchwała numer: XXV/173/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2009r. 2010-01-14 10:50:27
Uchwała numer: XXV/172/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie uchwalenia regulaminu postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Krynica Morska. 2010-01-14 10:50:57
Uchwała numer: XXV/171/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 2010-01-14 10:51:39
Uchwała numer: XXV/170/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży. 2010-01-14 10:52:11
Uchwała numer: XXV/169/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2010-01-14 10:52:34
Uchwała numer: XXV/168/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. 2010-01-14 10:53:01
Uchwała numer: XXV/167/08 z dnia: 2008.12.16 w sprawie budżetu na 2009 rok. 2010-01-14 10:53:26
Uchwała numer: XXIV/166/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 10:58:15
Uchwała numer: XXIV/165/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 10:58:48
Uchwała numer: XXIV/164/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:00:02
Uchwała numer: XXIV/163/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:00:57
Uchwała numer: XXIV/162/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:01:20
Uchwała numer: XXIV/161/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:01:50
Uchwała numer: XXIV/160/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:02:19
Uchwała numer: XXIV/159/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną. 2010-01-14 11:02:41
Uchwała numer: XXIV/158/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności oraz wprowadzania zwolnień od opłaty. 2010-01-14 11:03:20
Uchwała numer: XXIV/157/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2009 rok. 2010-01-14 11:03:47
Uchwała numer: XXIV/156/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2010-01-14 11:04:12
Uchwała numer: XXIV/155/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. 2010-01-14 11:04:34
Uchwała numer: XXIV/154/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty 2010-01-14 11:04:59
Uchwała numer: XXIV/153/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2010-01-14 11:05:26
Uchwała numer: XXIV/152/08 z dnia: 2008.11.06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr2 2010-01-14 11:05:54
Uchwała numer: XXIII/151/08 z dnia: 2008.10.24 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wspólnej realizacji projektu z Gmina Stegna, Gmina Sztutowo oraz Gminą i Miastem Nowy Dwór Gdański pn. "Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej". 2010-01-14 11:07:41
Uchwała numer: XXXII/150/08 z dnia: 2008.10.24 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do projektu "Petla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" z zadaniem : Modernizacja Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej. 2010-01-14 11:08:05
Uchwała numer: XXIII/149/08 z dnia: 2008.10.24 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. 2010-01-14 11:08:29
Uchwała numer: XXII/148/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:16:42
Uchwała numer: XXII/147/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:17:52
Uchwała numer: XXII/146/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:18:28
Uchwała numer: XXII/145/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:19:06
Uchwała numer: XXII/144/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:19:32
Uchwała numer: XXII/143/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:20:26
Uchwała numer: XXII/142/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:20:50
Uchwała numer: XXII/141/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:21:32
Uchwała numer: XXII/140/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:21:56
Uchwała numer: XXII/139/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:22:20
Uchwała numer: XXII/138/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:23:28
Uchwała numer: XXII/137/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:23:52
Uchwała numer: XXII/136/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:24:21
Uchwała numer: XXII/135/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:24:47
Uchwała numer: XXII/134/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:25:15
Uchwała numer: XXII/133/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:25:36
Uchwała numer: XXII/132/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:26:22
Uchwała numer: XXII/131/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:26:49
Uchwała numer: XXII/130/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w najem nieruchomości 2010-01-14 11:27:19
Uchwała numer: XXII/129/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:28:06
Uchwała numer: XXII/128/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:28:40
Uchwała numer: XXII/127/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w najem nieruchomości 2010-01-14 11:29:10
Uchwała numer: XXII/126/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:29:35
Uchwała numer: XXII/125/08 z dnia: 2008.10.14 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. 2010-01-14 11:30:12
Uchwała numer: XXI/124/08 z dnia: 2008.10.07 w sprawie zmiany Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej. 2010-01-14 11:32:44
Uchwała numer: XXI/123/08 z dnia: 2008.10.07 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. 2010-01-14 11:33:11
Uchwała numer: XXI/122/08 z dnia: 2008.10.07 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 3 2010-01-14 11:34:10
Uchwała numer: XXI/121/08 z dnia: 2008.10.07 w sprawie udzielenia upomnienia radnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2010-01-14 11:34:34
Uchwała numer: XX/120/08 z dnia: 2008.08.07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok 2010-01-14 11:35:13
Uchwała numer: XIX/119/08 z dnia: 2008.07.17 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok 2010-01-14 11:43:27
Uchwała numer: XVIII/118/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji stałych Rady. 2010-01-14 11:44:00
Uchwała numer: XVIII/117/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji stałych Rady. 2010-01-14 11:45:21
Uchwała numer: XVIII/116/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie oddania w najem nieruchomości 2010-01-14 11:45:46
Uchwała numer: XVIII/115/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza 2010-01-14 11:46:37
Uchwała numer: XVIII/114/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. 2010-01-14 11:47:09
Uchwała numer: XVII/113/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. 2010-01-14 11:48:00
Uchwała numer: XVII/112/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2008 r. 2010-01-14 11:48:37
Uchwała numer: XVII/111/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. 2010-01-14 11:49:05
Uchwała numer: XVII/110/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. 2010-01-14 11:49:34
Uchwała numer: XVII/109/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu za 2007 rok. 2010-01-14 11:50:00
Uchwała numer: XVI/108/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie zasad korzystania ze stołówki w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej, w tym wysokości opłat za posiłki. 2010-01-14 11:53:16
Uchwała numer: XVI/107/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 3. 2010-01-14 11:53:48
Uchwała numer: XVI/106/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2010-01-14 11:54:09
Uchwała numer: XVI/105/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie przedłużenia terminu wieczystego użytkowania 2010-01-14 11:54:34
Uchwała numer: XVI/104/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 11:54:54
Uchwała numer: XVI/103/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. 2010-01-14 11:55:19
Uchwała numer: XV/102/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 2010-01-14 11:55:43
Uchwała numer: XV/101/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2010-01-14 11:56:08
Uchwała numer: XV/100/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2010-01-14 11:57:12
Uchwała numer: XV/99/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008r. 2010-01-14 11:58:27
Uchwała numer: XV/98/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 18 grudnia 2007 r. 2010-01-14 12:02:30
Uchwała numer: XV/97/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: ?Promocja partnerstwa publicznego przez edukację?. 2010-01-14 12:03:46
Uchwała numer: XV/96/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2010-01-14 12:05:14
Uchwała numer: XV/95/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2010-01-14 12:05:36
Uchwała numer: XV/94/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2010-01-14 12:06:00
Uchwała numer: XV/93/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok 2010-01-14 12:06:16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
13 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
13 sty 2010, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
26 sty 2011, godz. 08:59