Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2007


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XIV/92/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 2010-01-14 12:32:51
Uchwała numer: XIV/91/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska 2010-01-14 12:34:21
Uchwała numer: XIV/90/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2010-01-14 12:36:54
Uchwała numer: XIV/89/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska 2010-01-14 12:45:09
Uchwała numer: XIV/88/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2010-01-14 12:45:50
Uchwała numer: XIV/87/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2010-01-14 12:46:32
Uchwała numer: XIV/86/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/44//07 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Miasta Krynica Morska sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piaskach oraz przekazanie mienia do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej 2010-01-14 12:47:07
Uchwała numer: XIV/85/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krynicy Morskiej 2010-01-14 12:47:43
Uchwała numer: XIV/84/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2007 Rady Miejskiej Krynica Morska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia na rzecz Gminy Miasta Krynica Morska 2010-01-14 12:48:08
Uchwała numer: XIV/83/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja 2010-01-14 12:48:45
Uchwała numer: XIV/82/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2010-01-14 12:53:49
Uchwała numer: XIV/81/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Krynica Morska o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej oświadczenia lustracyjnego 2010-01-14 12:54:14
Uchwała numer: XIV/80/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Krynica Morska o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej oświadczenia lustracyjnego 2010-01-14 12:54:39
Uchwała numer: XIV/79/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie określenia podmiotu działalności Komisji d/s Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2010-01-14 12:55:11
Uchwała numer: XIV/78/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2010-01-14 12:55:42
Uchwała numer: XIV/77/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia 2010-01-14 12:57:24
Uchwała numer: XIV/76/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr IIIX/125/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobrania. 2010-01-14 12:58:10
Uchwała numer: XIV/75/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok 2010-01-14 13:01:41
Uchwała numer: XIV/74/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie budżetu na 2008 rok 2010-01-14 13:02:44
Uchwała numer: XIII/73/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu używania Herbu Miasta Krynica Morska 2010-01-14 13:07:29
Uchwała numer: XIII/72/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2008 r. 2010-01-14 13:07:50
Uchwała numer: XIII/71/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2008 r. 2010-01-14 13:08:17
Uchwała numer: XIII/70/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. 2010-01-14 13:08:44
Uchwała numer: XIII/69/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2008r. 2010-01-14 13:09:11
Uchwała numer: XIII/68/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 r. 2010-01-14 13:09:50
Uchwała numer: XIII/67/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia mienia na rzecz Gminy Miasta Krynica Morska 2010-01-14 13:11:25
Uchwała numer: XIII/66/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2010-01-14 13:12:11
Uchwała numer: XIII/65/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/44/07 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Miasta Krynica Morska sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piaskach oraz przekazanie mienia do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej. 2010-01-14 13:12:52
Uchwała numer: XIII/64/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką 2010-01-14 13:13:19
Uchwała numer: XIII/63/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok 2010-01-14 13:13:51
Uchwała numer: XII/62/07 z dnia: 2007.09.26 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Wojewodą Pomorskim 2010-01-14 13:14:53
Uchwała numer: XI/61/07 z dnia: 2007.08.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2010-01-14 13:35:40
Uchwała numer: XI/60/07 z dnia: 2007.08.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2010-01-14 13:36:17
Uchwała numer: XI/59/07 z dnia: 2007.08.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2010-01-14 13:36:49
Uchwała numer: XI/58/07 z dnia: 2007.08.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2010-01-14 13:37:13
Uchwała numer: X/57/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie uchylenia uchwał 2010-01-14 13:37:42
Uchwała numer: X/56/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" z zadaniem: Modernizacja Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej 2010-01-14 13:38:22
Uchwała numer: X/55/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia zawartego w dniu 29 marca 2007r. z Gminą Stegna, Gminą Sztutowo i Gminą Miasta Krynica Morska dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa szlaku pieszo - rowerowego na Mierzei Wiślanej" oraz wspólnego wykonania zadania publicznego związanego z realizacją Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. 2010-01-14 13:39:03
Uchwała numer: X/54/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-01-14 13:39:26
Uchwała numer: X/53/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Krynica Morska 2010-01-14 13:41:15
Uchwała numer: X/52/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. 2010-01-14 13:43:54
Uchwała numer: X/51/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim na zakup karetki pogotowia 2010-01-14 13:44:26
Uchwała numer: IX/50/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie powołania członka do składu Komisji Rewizyjnej. 2010-01-14 13:46:52
Uchwała numer: IX/49/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2010-01-14 13:47:19
Uchwała numer: IX/48/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany 2010-01-14 13:47:37
Uchwała numer: IX/47/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie oświadczenia Rady Miasta o wyrażeniu woli przystąpienia w przyszłości do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar powiatu nowodworskiego. 2010-01-14 13:48:24
Uchwała numer: IX/46/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie określenia zasad i trybu używania Herbu Miasta Krynica Morska. 2010-01-14 13:50:08
Uchwała numer: IX/45/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie przedłużenia terminu wieczystego użytkowania 2010-01-14 13:51:26
Uchwała numer: IX/44/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Miasta Krynica Morska sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piaskach oraz przekazanie mienia do eksploatacji Przedsiębiorstwu Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej. 2010-01-14 13:52:42
Uchwała numer: IX/43/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie nabycia nakładów i urządzeń posadowionych na gruncie komunalnym 2010-01-14 13:53:10
Uchwała numer: IX/42/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie wygaszenia obciążenia nieruchomości prawem użytkowania 2010-01-14 13:53:38
Uchwała numer: IX/41/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie Miasta Krynica Morska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej. 2010-01-14 13:55:27
Uchwała numer: IX/40/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok. 2010-01-14 13:56:31
Uchwała numer: VIII/39/07 z dnia: 2007.04.26 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 roku. 2010-01-14 13:57:11
Uchwała numer: VIII/38/07 z dnia: 2007.04.26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok. 2010-01-14 13:57:54
Uchwała numer: VIII/37/07 z dnia: 2007.04.26 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok. 2010-01-14 13:58:30
Uchwała numer: VII/36/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok. 2010-01-14 13:59:09
Uchwała numer: VII/35/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Krynica Morska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także wprowadzenia czasowego i stałego zakazu sprzedaży 2010-01-14 14:01:10
Uchwała numer: VII/34/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2010-01-14 14:05:59
Uchwała numer: VII/33/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Krynica Morska 2010-01-14 14:06:40
Uchwała numer: VII/32/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do Stowarzyszenia Żuławy i przyjęcia jego statutu. 2010-01-14 14:07:28
Uchwała numer: VII/31/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Miasta Krynica Morska 2010-01-14 14:07:59
Uchwała numer: VII/30/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Krynica Morska o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Krynica Morska oświadczenia lustracyjnego 2010-01-14 14:08:44
Uchwała numer: VII/29/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Krynica Morska o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Krynica Morska oświadczenia lustracyjnego 2010-01-14 14:09:14
Uchwała numer: VI/28/07 z dnia: 2007.03.20 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty 2010-01-14 14:14:13
Uchwała numer: VI/27/07 z dnia: 2007.03.20 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Stegna i Gmina Sztutowo, dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej". 2010-01-14 14:14:47
Uchwała numer: VI/26/07 z dnia: 2007.03.20 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr3 2010-01-14 14:15:22
Uchwała numer: VI/25/07 z dnia: 2007.03.20 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok. 2010-01-14 14:17:39
Uchwała numer: V/24/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością przejazdu i przechodu 2010-01-14 14:18:14
Uchwała numer: V/23/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie budżetu na 2007 r. 2010-01-14 14:19:05
Uchwała numer: V/22/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2010-01-14 14:19:51
Uchwała numer: V/21/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2010-01-14 14:20:27
Uchwała numer: V/20/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich 2010-01-14 14:20:50
Uchwała numer: V/19/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. 2010-01-14 14:21:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
13 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
13 sty 2010, godz. 11:42

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
26 sty 2011, godz. 08:59