Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2006


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XXIX/262/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/226/2005 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 05 sierpnia 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Bałtyckie spotkania z kulturą - sztuka i sport". 2010-01-15 09:28:12
Uchwała numer: XXIX/263/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. 2010-01-15 09:27:31
Uchwała numer: XXIX/264/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/203/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Piaski 2010-01-15 09:26:58
Uchwała numer: XXIX/265/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/205/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno. 2010-01-15 09:26:11
Uchwała numer: XXIX/266/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno. 2010-01-15 09:25:21
Uchwała numer: XXIX/267/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Piaski. 2010-01-15 09:22:13
Uchwała numer: XXIX/268/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2010-01-15 09:21:28
Uchwała numer: XXIX/269/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2010-01-15 09:20:06
Uchwała numer: XXIX/270/06 z dnia: 2006.03.09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży. 2010-01-15 09:18:20
Uchwała numer: XXX/271/06 z dnia: 2006.03.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2010-01-15 09:17:32
Uchwała numer: XXX/272/06 z dnia: 2006.03.17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży. 2010-01-15 09:15:39
Uchwała numer: XXXI/273/06 z dnia: 2006.03.29 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do reprezentowania Rady Miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. 2010-01-15 09:14:12
Uchwała numer: XXXII/274/06 z dnia: 2006.04.26 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. 2010-01-15 09:12:53
Uchwała numer: XXXII/275/06 z dnia: 2006.04.26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2005 rok. 2010-01-15 09:12:19
Uchwała numer: XXXII/276/06 z dnia: 2006.04.26 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006 rok. 2010-01-15 09:10:57
Uchwała numer: XXXII/277/06 z dnia: 2006.04.26 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza 2010-01-15 09:09:47
Uchwała numer: XXXII/278/06 z dnia: 2006.04.26 w sprawie zawarcia umowy na przeprowadzenie ekspertyzy, opinii biegłego w zakresie prawidłowości wykonania robót remontowych prysznicy i przebieralni przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 55. 2010-01-15 09:08:59
Uchwała numer: XXXII/279/06 z dnia: 2006.04.26 w sprawie zaopiniowania projektu granic oglądowych dla przystani morskiej - basen III w Nowej Karczmie. 2010-01-15 09:08:28
Uchwała numer: XXXIII/280/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006 rok. 2010-01-15 09:07:31
Uchwała numer: XXXIII/281/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie rozliczenia nakładów posadowionych na gruncie komunalnym. 2010-01-15 09:06:54
Uchwała numer: XXXIII/282/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2010-01-15 09:06:24
Uchwała numer: XXXIII/283/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie przejęcia na rzecz Miasta Gminy Krynica Morska sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piaskach. 2010-01-15 09:05:39
Uchwała numer: XXXIII/284/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/03 Rady Miasta w Krynicy Morskiej z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska. 2010-01-15 09:04:56
Uchwała numer: XXXIII/285/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIX/266/06 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno. 2010-01-15 09:04:07
Uchwała numer: XXXIII/286/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIX/267/06 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Piaski. 2010-01-15 09:02:20
Uchwała numer: XXXIII/287/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu Żeglarskiego przy ul. Gdańskiej. 2010-01-15 09:01:37
Uchwała numer: XXXIII/288/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul.Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów terenu położonych na południe od ul. Gdańskiej. 2010-01-15 09:00:43
Uchwała numer: XXXIII/289/06 z dnia: 2006.06.22 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 2010-01-15 08:59:44
Uchwała numer: XXXIV/290/06 z dnia: 2006.08.03 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006 rok. 2010-01-15 08:59:09
Uchwała numer: XXXIV/291/06 z dnia: 2006.08.03 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Wojewodą Pomorskim. 2010-01-15 08:57:40
Uchwała numer: XXXIV/292/06 z dnia: 2006.08.03 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-01-15 08:56:55
Uchwała numer: XXXIV/293/06 z dnia: 2006.08.03 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 2010-01-15 08:55:32
Uchwała numer: XXXV/294/06 z dnia: 2006.09.25 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006 rok. 2010-01-15 08:54:49
Uchwała numer: XXXV/295/06 z dnia: 2006.09.25 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do zbycia. 2010-01-15 08:53:08
Uchwała numer: XXXV/296/06 z dnia: 2006.09.25 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2010-01-15 08:50:49
Uchwała numer: I/1/06 z dnia: 2006.11.27 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2010-01-15 08:50:11
Uchwała numer: I/2/06 z dnia: 2006.11.27 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2010-01-15 08:49:05
Uchwała numer: I/3/06 z dnia: 2006.11.27 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2010-01-15 08:47:55
Uchwała numer: I/4/06 z dnia: 2006.11.27 w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2010-01-15 08:47:18
Uchwała numer: I/5/06 z dnia: 2006.11.27 w sprawie powołania Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2010-01-15 08:46:36
Uchwała numer: II/6/06 z dnia: 2006.12.04 w sprawie zmiany w sprawie zabezpieczenia realizacji umowy z Wojewodą Pomorskim 2010-01-15 08:45:05
Uchwała numer: II/7/06 z dnia: 2006.12.04 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2010-01-15 08:44:36
Uchwała numer: II/8/06 z dnia: 2006.12.04 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkol i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2007r. 2010-01-15 08:44:04
Uchwała numer: II/10/06 z dnia: 2006.12.04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz określenia terminu płatności i sposobu jego poboru na 2007r. 2010-01-15 08:43:07
Uchwała numer: II/11/06 z dnia: 2006.12.04 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2007r. 2010-01-15 08:41:12
Uchwała numer: II/12/06 z dnia: 2006.12.04 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007r. 2010-01-15 08:40:18
Uchwała numer: II/13/06 z dnia: 2006.12.04 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso na 2007r. 2010-01-15 08:38:53
Uchwała numer: IV/14/06 z dnia: 2006.12.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2006 2010-01-15 08:38:15
Uchwała numer: IV/15/06 z dnia: 2006.12.28 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza 2010-01-15 08:37:54
Uchwała numer: IV/16/06 z dnia: 2006.12.28 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr3 2010-01-15 08:37:16
Uchwała numer: IV/17/06 z dnia: 2006.12.28 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2010-01-15 08:33:34
Uchwała numer: IV/18/06 z dnia: 2006.12.28 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji stałych Rady. 2010-01-15 08:32:45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
15 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
15 sty 2010, godz. 08:23

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
26 sty 2011, godz. 08:59