Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2005


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XX/173/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2010-01-15 13:17:38
Uchwała numer: XX/174/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2010-01-15 13:16:52
Uchwała numer: XX/175/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2010-01-15 13:16:20
Uchwała numer: XX/176/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2010-01-15 13:15:57
Uchwała numer: XX/177/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2010-01-15 13:15:18
Uchwała numer: XX/178/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2010-01-15 13:13:47
Uchwała numer: XX/179/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:13:19
Uchwała numer: XX/180/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:12:54
Uchwała numer: XX/181/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:12:27
Uchwała numer: XX/182/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:12:00
Uchwała numer: XX/183/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:11:26
Uchwała numer: XX/184/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:11:02
Uchwała numer: XX/185/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:10:08
Uchwała numer: XX/186/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:09:39
Uchwała numer: XX/187/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 13:09:15
Uchwała numer: XX/188/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie zmiany uchwały 2010-01-15 13:08:51
Uchwała numer: XX/189/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/108/99 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego. 2010-01-15 13:08:27
Uchwała numer: XX/190/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2010-01-15 13:08:01
Uchwała numer: XX/191/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 2010-01-15 13:05:57
Uchwała numer: XX/192/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego Komisji stałych Rady 2010-01-15 13:04:48
Uchwała numer: XX/193/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2010-01-15 13:03:53
Uchwała numer: XX/194/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Miasta w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2004 r. dotycząca przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. 2010-01-15 13:02:48
Uchwała numer: XX/195/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie delegowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Krynica Morska w Stowarzyszeniu Gmin Euroregion BAŁTYK 2010-01-15 13:01:44
Uchwała numer: XXI/196/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie udziału Gminy Miasta Krynica Morska w realizacji projektu "Łuk Południowego Bałtyku II" oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia porozumienia. 2010-01-15 13:00:33
Uchwała numer: XXI/197/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2010-01-15 13:00:01
Uchwała numer: XXI/198/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie gazyfikacji Gminy Miasta Krynica Morska 2010-01-15 12:59:31
Uchwała numer: XXI/199/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia oraz udziału Gminy Miasta Krynica Morska w realizacji inwestycji pn.: "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację dróg wodnych i lądowych". 2010-01-15 12:59:04
Uchwała numer: XXI/200/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XVIII/160/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat i trybu ich pobierania. 2010-01-15 12:58:36
Uchwała numer: XXI/201/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2010-01-15 12:58:04
Uchwała numer: XXI/202/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2010-01-15 12:57:17
Uchwała numer: XXI/203/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Piaski. 2010-01-15 12:56:03
Uchwała numer: XXI/204/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska. 2010-01-15 12:55:27
Uchwała numer: XXI/205/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno. 2010-01-15 12:54:41
Uchwała numer: XXI/206/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zagospodarowania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2010-01-15 12:51:08
Uchwała numer: XXII/208/05 z dnia: 2005.04.12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza 2010-01-15 12:50:08
Uchwała numer: XXII/209/05 z dnia: 2005.04.12 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Miasta w Krynicy Morskiej z dnia 24 grudnia 2004 r. dotycząca przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. 2010-01-15 12:48:55
Uchwała numer: XXIII/210/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. 2010-01-15 12:47:01
Uchwała numer: XXIII/211/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok. 2010-01-15 12:33:03
Uchwała numer: XXIII/212/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia umowy dzierżawy. 2010-01-15 12:31:51
Uchwała numer: XXIII/213/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2010-01-15 12:31:26
Uchwała numer: XXIV/214/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2005 r. 2010-01-15 12:30:53
Uchwała numer: XXIV/215/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XIII/125/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 2010-01-15 12:29:10
Uchwała numer: XXIV/216/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 12:28:14
Uchwała numer: XXIV/217/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przejęcia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach geodezyjnych Nowa Karczma i Krynica Morska. 2010-01-15 12:27:56
Uchwała numer: XXIV/218/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do związku miast Bałtyckich i przyjęcia jego statutu. 2010-01-15 12:26:49
Uchwała numer: XXIV/219/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". 2010-01-15 12:25:52
Uchwała numer: XXIV/220/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2010-01-15 12:25:02
Uchwała numer: XXIV/221/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2010-01-15 12:24:30
Uchwała numer: XXIV/222/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2010-01-15 12:24:02
Uchwała numer: XXIV/224/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie uchylenia uchwały 2010-01-15 12:23:38
Uchwała numer: XXV/225/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie nawiązania przygranicznej współpracy między miastem Krynica Morska a Zielonogradskim Rejonem Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i miastem Neringa na Litwie. 2010-01-15 12:22:35
Uchwała numer: XXV/226/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Bałtyckie spotkania z kulturą - sztuka i sport" 2010-01-15 12:21:48
Uchwała numer: XXV/228/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". 2010-01-15 12:20:55
Uchwała numer: XXVI/229/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2010-01-15 12:20:28
Uchwała numer: XXVI/230/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2010-01-15 12:19:49
Uchwała numer: XXVI/231/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2010-01-15 12:19:23
Uchwała numer: XXVI/232/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2010-01-15 12:18:59
Uchwała numer: XXVI/233/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2010-01-15 12:16:52
Uchwała numer: XXVI/234/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". 2010-01-15 12:15:41
Uchwała numer: XXVI/235/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 29 grudnia 2004 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. 2010-01-15 12:15:10
Uchwała numer: XXVI/236/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/201/05 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej. 2010-01-15 12:14:30
Uchwała numer: XXVI/237/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/74/99 z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowego planu szczegółowego "centrum" Krynicy Morskiej 2010-01-15 12:14:04
Uchwała numer: XXVI/238/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/204/05 z dnia 23 marca 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska. 2010-01-15 12:13:24
Uchwała numer: XXVI/239/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego strefy centralnej Krynicy Morskiej. 2010-01-15 12:12:55
Uchwała numer: XXVI/240/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642. 2010-01-15 12:10:50
Uchwała numer: XXVI/241/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta. 2010-01-15 12:07:45
Uchwała numer: XXVI/242/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta. 2010-01-15 12:07:04
Uchwała numer: XXVI/243/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta 2010-01-15 12:05:08
Uchwała numer: XXVII/244/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2010-01-15 11:38:40
Uchwała numer: XXVII/245/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia oraz udziału Gminy Miasta Krynica Morska w realizacji inwestycji pn.: "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację dróg wodnych i lądowych". 2010-01-15 11:36:42
Uchwała numer: XXVII/246/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2006 r. 2010-01-15 11:35:49
Uchwała numer: XXVII/247/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XXI/198/05 z 23 marca 2005 r. w sprawie gazyfikacji Gminy Miasta Krynica Morska. 2010-01-15 11:33:29
Uchwała numer: XXVII/248/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru opłat na 2006 r. 2010-01-15 11:32:42
Uchwała numer: XXVII/249/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny. 2010-01-15 11:31:48
Uchwała numer: XXVII/250/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz określenia terminu płatności i sposobu jego poboru na 2006 r. 2010-01-15 11:24:04
Uchwała numer: XXVII/251/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok. 2010-01-15 11:23:26
Uchwała numer: XXVII/252/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2006 r. 2010-01-15 11:22:25
Uchwała numer: XXVII/253/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 r. 2010-01-15 11:21:31
Uchwała numer: XXVII/254/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie zaopiniowania projektu granic odlądowych dla portu miejskiego - Krynica Morska 2010-01-15 11:18:10
Uchwała numer: XXVII/255/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2010-01-15 11:15:50
Uchwała numer: XXVIII/256/05 z dnia: 2005.12.29 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2010-01-15 11:14:36
Uchwała numer: XXVIII/258/05 z dnia: 2005.12.29 w sprawie przejęcia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska. 2010-01-15 11:13:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
15 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
15 sty 2010, godz. 09:38

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
26 sty 2011, godz. 08:59