Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 16/2021 2021-12-31 08:47:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.50.2021.KSZ.4 dotyczy przedsięwzięcia pn. "Morska Farma Wiatrowa BC-Wnd" 2021-12-30 11:34:52
Obwieszczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu ruralistycznego Krynicy Morskiej, wpisanego do tego rejestru pod numerem 136/90, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z 25.01.1990 r. 2021-12-16 13:20:31
24.XII.2021 r. - Dzień wolny od pracy 2021-12-16 08:18:03
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji "Rocznego programu współpracy na rok 2022". 2021-12-10 15:14:50
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XL Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2021 r. na godz. 11:00 2021-12-08 12:46:24
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.11.2012.KSZ.17 z dnia 30.11.2021 r. pn.: "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej 200MW oraz infrastruktura techniczna, pomiarowo - badawcza i serwisowa związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym". 2021-12-07 12:16:29
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 7 grudnia 2021 r. na godz. 11:00 2021-12-03 14:47:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-03 07:54:04
Projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska w rejonie ulic Gdańskiej, Rzeźbiarzy i Młodzieży oraz Bałtyckiej i Marynarzy wraz z prognozą środowiskową 2021-12-01 12:04:19
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 2021-12-01 10:47:09
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska. 2021-11-22 12:35:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-11-19 14:19:59
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-11-10 09:02:51
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-11-08 14:53:27
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.15 dot. pn. Budowa Morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II 2021-11-02 12:03:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-10-29 11:12:18
Starosta Nowodworski zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu - morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. 2021-10-20 14:03:09
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska zwołuje na dzień 29 października 2021 r. na godz. 12:00 2021-10-20 11:21:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu postanowienia w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. "Wykonanie hali magazynowej do przechowywania elementów mobilnego systemu przeciwpowodziowego będącego częścią zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej". 2021-10-13 13:49:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-12 11:44:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 15/2021 2021-10-08 13:32:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 2/2021 2021-10-08 13:30:14
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.3.1.2021.EL-h dot. pn. wykonanie hali magazynowej do przechowywania elementów mobilnego systemu przeciwpowodziowego będącego częścią zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej 2021-10-07 11:04:23
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.33 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-10-07 11:02:55
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko/US.90 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2021-10-04 13:21:28
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko/US.88 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2021-10-04 13:21:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 14/2021 2021-09-24 11:53:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.22 dot. pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2021-09-23 14:49:23
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.201.2021.ŻM dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-23 07:39:12
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.143.2021.ZR dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-23 07:38:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2021-09-10 15:40:52
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXVII Uroczystą Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 września 2021 r. na godz. 10:00 2021-09-10 09:04:17
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 12.08.2021 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na działce nr 774 w Krynicy Morskiej". 2021-09-06 09:58:00
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 10 września 2021 r. na godz. 12:00 2021-09-02 11:19:16
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.29 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-09-01 09:21:26
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 30 sierpnia 2021 r. na godz. 10:30 2021-08-27 13:45:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 13/2021 2021-08-27 11:30:53
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 25 sierpnia 2021 r. na godz. 13:00 2021-08-24 14:34:25
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.196.2021.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-08-20 14:22:51
Komunikat Burmistrza Miasta Krynica Morska Krzysztofa Swat w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata na prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej 2021-08-13 14:26:53
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na działce nr 774 w Krynicy Morskiej". 2021-08-12 12:53:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na okres 3 lat. 2021-08-06 09:54:04
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko/US.84 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2021-08-03 14:24:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 4 sierpnia 2021 r. na godz. 13:00 2021-07-30 12:54:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 12/2021 2021-07-30 07:23:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.9 dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II 2021-07-26 14:45:12
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.27 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-07-22 12:18:31
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 15 lipca 2021 r. na godz. 12:00 2021-07-15 07:36:28
Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 lipca 2021 r. 2021-07-12 09:55:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2021 2021-07-09 07:59:56
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.85.2021.JD dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie linii kablowej nn-0,44 kV na działkach nr 617, 614, 688, 618/1 2021-07-06 14:00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.24 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-06-23 14:13:21
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.78 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2021-06-21 14:43:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 10/2021 2021-06-11 10:18:43
Praca w PSZOK Krynica Morska 2021-06-08 07:22:34
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 24.05.2021 r. 2021-06-02 12:09:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej na dzień 16 czerwca 2021 r. na godz. 12:00 2021-06-01 07:32:22
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 2021-05-25 10:33:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-05-25 10:31:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2021 2021-05-21 10:17:29
Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-05-19 09:58:25
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.22 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-05-19 08:55:53
04.06.2021 r. dniem wolnym od pracy 2021-05-17 13:21:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. 2021-05-10 13:11:00
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.85.2021.JD dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach 67, 614, 688, 618/1 2021-05-05 14:13:09
Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu przy Bulwarze Słonecznym o pow. 50m2 część działki nr 731/2. 2021-05-05 09:01:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej na dzień 12 maja 2021 r. na godz. 12:00 2021-05-04 07:14:24
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 15.04.2021 r. 2021-04-26 13:26:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2021 r.". 2021-04-23 12:14:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2021 2021-04-23 10:23:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2021 2021-04-23 10:22:38
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2021 2021-04-23 10:21:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: "Remont elewacji budynku Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej" 2021-04-22 09:04:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2021-04-16 10:35:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2021 2021-04-02 10:45:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Bulwar Słoneczny 2021-03-29 14:00:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.8 dot. pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2021-03-25 07:01:36
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 24 marca 2021 r. na godz. 12:00 2021-03-16 12:39:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2021 2021-03-12 14:17:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2021 2021-03-12 14:04:33
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr1/2021 2021-03-12 13:11:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2021 2021-02-26 13:36:20
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 18.02.2021 r. 2021-02-19 09:24:39
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 09.02.2021 r. 2021-02-10 07:22:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2021 2021-02-05 07:30:46
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej 2021-02-04 12:48:23
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 10 lutego 2021 r. na godz. 12:00 2021-02-03 13:14:15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.2019 dot. pn. "Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2021-02-02 12:13:44
Spis Powszechny NSP 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2021-02-01 11:04:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie. 2021-01-29 11:22:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2021 2021-01-29 11:20:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2021 2021-01-22 13:41:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.124.2019.KSZ.16 dot pn. budowa morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-01-22 12:58:55
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul.Nowej. Przetarg odbędzie się 9 lutego 2021 r. 2021-01-18 14:20:28
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 22.12.2020 r. na wykonanie opracowania opinii technicznych dwóch budynków będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-01-12 10:52:39
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2021-01-11 14:33:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
11 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
11 sty 2021, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
11 sty 2021, godz. 14:33