Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania opinii technicznych dwóch budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-12-22 14:15:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 2020-12-14 11:19:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 grudnia 2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2020 2020-12-11 09:33:05
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-12-09 07:43:20
Zapytanie ofertowe w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: Remont utwardzenia terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej 2020-12-03 10:12:09
Zapytanie ofertowe Nr 2 - Dostawa 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w ramach programu grantowego Zdalna Szkoła Plus 2020-11-30 14:00:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-11-26 12:51:46
Zapytanie ofertowe - Dostawa 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w ramach programu grantowego Zdalna Szkoła Plus. 2020-11-17 12:54:37
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 listopada 2020 r. na godz. 10:00 2020-11-10 12:12:01
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.60 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-11-09 10:40:43
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.58 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-11-09 10:39:16
Zawiadomienie o odwołaniu sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 4 listopada 2020 r. o godz. 12:00 2020-11-04 10:01:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 października 2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-10-30 08:04:38
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej na dzień 4 listopada 2020 r. na godz. 12:00 2020-10-27 10:14:56
Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-10-22 12:12:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska rejony ulic Bałtyckiej oraz Marynarzy i skrzyżowania ulicy Marynarzy z ulicą Gdańską łącznie z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-16 17:21:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska rejony ulic: Gdańskiej, Rzeźbiarzy oraz Młodzieży łącznie z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-16 17:15:44
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.159.2020.jb w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 754 2020-10-08 13:07:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie BP-WOP.0220.45.2020.SK.5 dot sporządzenia projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010 2020-10-07 07:11:35
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.13 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-10-06 12:58:27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.53 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2020-10-05 11:22:31
Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Miasta Krynica Morska - ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 2020-10-05 07:37:37
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 09.09.2020 r. na wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej". 2020-09-30 12:43:20
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2021 2020-09-30 11:20:57
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.205.2020.AS w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 71/6 2020-09-30 09:35:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2020 2020-09-25 08:16:36
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 września 2020 r. na godz. 15:00 2020-09-14 13:11:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej". 2020-09-09 14:40:12
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 25.08.2020 r. na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów tj. 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznej na budynkach będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-09-09 12:26:09
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 25.08.2020 r. na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-09-09 12:25:19
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.10 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-08-26 14:22:04
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) 2020-08-25 14:52:00
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej na budynkach będących w za 2020-08-25 14:51:44
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.7 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-08-03 14:45:35
Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-08-03 14:10:47
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-08-03 14:02:41
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Krynica Morska o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-08-03 14:01:27
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-07-29 13:24:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 3/2020 2020-07-17 09:06:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasta Krynica Morska 2020-07-16 11:00:43
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.3 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-07-15 13:08:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2020 2020-07-10 07:12:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2020 2020-07-10 07:11:20
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 3 lipca 2020 r. na godz. 13:00 2020-07-02 14:16:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2020 2020-06-26 09:24:26
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2020.06.16 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej w Krynicy Morskiej 2020-06-25 10:03:14
Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-06-19 13:32:59
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.50 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-06-09 12:48:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2020 2020-06-05 14:16:50
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2020-06-03 14:05:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miejskiej na dzień 17 czerwca 2020 r. na godz. 12:00 2020-06-02 10:59:54
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 8 czerwca 2020 r. na godz. 14:00 2020-06-02 10:55:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjmowania pisemnych ofert na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2020-06-01 12:53:04
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2020 r. na godz. 13:00 2020-05-22 17:35:48
Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2020 r. 2020-05-22 12:50:04
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 19.05.2020 r. 2020-05-20 11:38:41
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-05-15 11:54:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-05-12 13:31:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul. Nowej. Przetarg odbędzie się 19 maja 2020 r. 2020-05-04 13:52:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. Przetarg odbędzie się 19 maja 2020 r. 2020-05-04 13:49:54
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego w sprawie budowy ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej w Krynicy Morskiej 2020-04-27 10:03:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2020 2020-04-08 10:09:32
Praca Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 10.04.2020 r. 2020-04-07 10:46:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2020-04-03 11:04:48
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 27 marca 2020 r. na godz. 9:00 2020-03-25 13:07:32
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 16.03.2020 r. 2020-03-17 10:20:00
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 04.03.2020 r. 2020-03-12 09:11:51
Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach 2020-03-11 12:26:33
Wyniki przeprowadzanego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ramach Poddziałania 6.2.2, Rozwój Usług Społecznych 2020-03-10 14:45:57
Informacja Burmistrza Gminy Miasta Krynica Morska dot. ofert jakie wpłynęły w konkursie na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych 2020-03-09 13:27:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzeirżawy. Nr 3/2020 2020-03-06 11:51:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.44 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-03-05 11:48:54
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że zakończono konsultacje ws. zmiany uchwały nr XIV/144/19 z dnia 27.11.2019 r. dot. Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2020-02-28 12:03:20
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) 2020-02-27 12:58:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul. Nowej 2020-02-26 09:18:26
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 lutego 2020 r. na godz. 9:00 2020-02-20 10:42:42
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego programu współpracy na rok 2020 2020-02-14 13:26:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej 2020-02-14 11:44:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2020 2020-02-14 11:42:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 2/2020 2020-02-14 11:41:11
Ogłoszenie o naborze partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych 2020-02-12 14:23:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU 2020-02-06 09:36:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.21.2017.MJ.PW.AJ.38 dot. Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. 2020-02-04 13:25:10
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 29 stycznia 2020 r. na godz. 13:00 2020-01-22 07:22:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2020 2020-01-17 10:03:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2020 2020-01-17 10:01:53
Grypa ptaków 2020-01-10 08:35:44
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.41 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-01-08 10:52:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
08 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
08 sty 2020, godz. 10:50

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
08 sty 2020, godz. 10:50