Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XV Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 grudnia 2019 r. na godz. 9:00 2019-12-13 13:23:45
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu - autobusu marki Autosan 2019-12-13 09:30:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 9/2019 2019-12-13 08:06:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyników konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020". 2019-11-28 11:25:15
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 27 listopada 2019 r. na godz. 13:00 2019-11-26 14:08:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-18 09:49:11
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 08 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:14:46
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.35 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-11-14 10:22:39
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2020 2019-11-13 12:43:33
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 24.10.2019r. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-13 09:37:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-10-25 11:22:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-25 11:20:40
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.31 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2019-10-24 13:53:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska 2019-10-24 13:43:54
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 23 października 2019 r. na godz. 13:00 2019-10-16 14:03:43
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-04 12:00:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ROOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.KSZ.22 dot. Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-10-03 11:50:46
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.16.2014.MCZ.KSZ.21 dot. Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-10-03 11:50:16
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 19.09.2019r. na wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu budynku wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 6A i 6B. 2019-10-02 14:11:29
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usługi polegającej na wycenie nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 2019-10-02 10:09:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi polegającej na wycenie nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 2019-09-20 12:48:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 6A i 6B będącego w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-19 13:20:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej 2019-09-17 11:30:11
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-09-17 11:29:04
Decyzja Burmistrza Miasta Krynica Morska zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej 2019-09-16 14:37:15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-09-16 14:36:05
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 września 2019 r. na godz. 13:00 2019-09-11 11:03:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie usługi - zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-10 12:07:59
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.195.2019.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych 2019-09-03 12:07:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2019-08-30 10:46:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wynikach przetargów z dnia 26 sierpnia 2019 r. 2019-08-27 12:44:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2019-08-27 11:44:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.21.2017.MJ.PW.31 dot. Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2019-07-25 14:48:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.KSZ.22 dot. Zespołu morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW. 2019-07-24 12:15:47
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.KSZ.21 dot. Zespołu morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW. 2019-07-24 12:15:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-07-19 09:21:12
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.15 dot. przedsięwzięcia pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-07-16 10:57:02
Obwieszczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.499.4.2019.KK dot. decyzji administracyjnej pozwalającej na prace budowlane polegające na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV i budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV 2019-07-12 14:25:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-07-05 14:09:46
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska GDOŚ-Gd.WOO.4211.21.2017.MJ.PW.26 dot. przedsięwzięcia pn. Morska Farma Wiatrowa Baltica 2019-07-04 14:49:02
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Oświetlenie terenów nadzalewowych na wysokości wałów przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej". 2019-07-02 14:16:46
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.94.2019.ZŚ dot. konieczności aktualizacji zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia określonego w zawiadomieniu Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu z dnia 12.06.2019r. 2019-07-02 10:52:36
Sprostowanie nr 1 do treści Ogłoszenia: "Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 651/8" z dnia 24.06.2019 r. 2019-06-27 13:25:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd.WOO.4211.16.2014.MCZ.KSZ.18 dot. przedsięwzięcia pn. budowie Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-06-25 10:22:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 10:00 2019-06-25 07:27:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 651/8 2019-06-24 12:58:26
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 30/6 2019-06-24 12:55:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/19 2019-06-21 12:25:37
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.94.2019.ZŚ dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych 2019-06-21 11:38:51
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.152.2019.AS dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie projektowanej Ekspozytury Stacji Brzegowej "Krynica Morska" wraz z infrastrukturą 2019-06-14 11:18:03
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.57.2019.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - studni pomiarowej. 2019-06-14 11:15:49
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.82.2019.EW dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV 2019-06-05 14:02:03
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IX Sesję Rady Miejskiej na dzień 29 maja 2019 r. na godz. 13:00 2019-05-26 16:26:11
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 24.05.2019 r. 2019-05-24 14:16:48
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.57.2019.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PWiK w Krynicy Morskiej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 2019-05-21 08:36:56
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-05-14 12:29:56
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na: "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2019 r.". 2019-05-13 09:49:38
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu 2019-05-13 08:13:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2019-05-09 11:07:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi turystów 2019-05-08 12:20:39
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.9 dot. przedsięwzięcia pn. drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-05-06 10:48:47
Obwieszczenie Burmistrza miasta Krynica Morska o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 11:37:55
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.439.2018.DS dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę gazociągu średniego ciśnienia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 2019-04-24 12:29:38
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 18.04.2019 r. 2019-04-23 10:37:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły 2019-04-17 14:16:17
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.454.2018.MG dot. pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych oraz lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 2019-04-15 09:19:50
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.454.2018.MG dot. pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego, pogłębiania basenu wokół Pirsu oraz wygaszenia decyzji. 2019-04-15 09:15:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/19 2019-04-12 08:47:13
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 17 kwietnia 2019 r. na godz. 14:00 2019-04-09 10:59:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.01.2019 dot. "Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu stacji brzegowej Krynica Morska 2019-04-08 13:13:30
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2019-04-04 14:30:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 602/24, nr 602/22, nr 602/27, nr 602/2 przeznaczonego na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego 2019-04-03 14:15:22
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.437.2018.EW dot. pozwolenia wodnoprawnego, w związku z projektowaną budową i przebudową obiektów w placówce Straży Granicznej w mieście Krynica Morska 2019-04-02 09:42:20
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.421.2018.JB dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych 2019-03-28 11:03:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2019 2019-03-28 11:01:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi turystów 2019-03-26 11:07:58
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.7.2019.mko.2 dot. przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-03-25 13:16:24
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2019 r. na godz. 13:00 2019-03-22 11:10:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.18 dot. przedsięwzięcia pn. "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym 2019-03-19 10:49:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.16 dot. przedsięwzięcia pn. "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym 2019-03-15 14:25:29
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Portu Jachtowego 2019-03-15 14:21:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2019 2019-03-08 13:04:30
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-03-08 10:45:09
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.4 dot. przedsięwzięcia pn. "budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat. 2019-02-25 13:40:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.01.2019 dot. "Wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu stacji brzegowej Krynica Morska". 2019-02-22 12:19:10
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.1.2019.EL-b dot. przedsięwzięcia pn. "budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 2019-02-19 14:55:16
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.120.2018.JP.8 dot. przedsięwzięcia pn. "budowa ulicy Joanny Chmielewskiej, część ulicy Słonecznej i część ulicy Piaskowej 2019-02-19 07:32:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2019 2019-02-01 13:42:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 2019-01-30 09:38:18
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VI Sesję Rady Miejskiej na dzień 5 lutego 2019 r. na godz. 14:00 2019-01-29 07:53:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, pn.: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", zlokalizowanej w granicach województwa pomorskiego w powiecie nowodworskim. 2019-01-25 13:38:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przyjęciu dokumentu Zarządzenia 5/2019 dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska uchwalonego Uchwałą XXXVIII/379/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. wraz z pełną wersją dokumentu 2019-01-25 09:48:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.86 dot. pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2019-01-18 11:01:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.122.2018.AT.2 dot. przedsięwzięcia pn. Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej. 2019-01-17 08:47:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2018.AZ.82 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 2019-01-14 13:30:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2018.AZ.79 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 2019-01-14 13:29:35
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2019-01-11 07:04:49
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje V Sesję Rady Miejskiej na dzień 9 stycznia 2019 r. na godz. 14:00 2019-01-03 10:32:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 20 grudnia 2018 r. 2019-01-03 08:09:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
28 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
28 gru 2018, godz. 11:02

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
28 gru 2018, godz. 11:02