Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicy Zielonej w Przebrnie 2018-12-28 11:03:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 10/2018 2018-12-21 10:01:08
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że zakończono konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 2018-12-17 12:42:03
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2018 r. na godz. 15:00 2018-12-12 09:31:01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.68 dot. przedsięwzięcia pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2018-12-10 13:27:22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.65 dot. przedsięwzięcia pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2018-12-10 13:26:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.62 dot. przedsięwzięcia pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat" 2018-12-04 13:04:49
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2019 2018-11-30 12:13:15
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje III Sesję Rady Miejskiej na dzień 5 grudnia 2018 r. na godz. 13:00 2018-11-29 13:11:30
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2018 r. na godz. 14:00 2018-11-29 13:04:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargów z dnia 21 listopada 2018 r. 2018-11-28 08:16:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 4/2018 2018-11-23 08:51:25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2018-11-16 11:19:10
Komisarz Wyborczy w Gdańsku, zwołuje I Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-11-13 07:17:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.58 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 2018-11-08 14:38:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.55 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 2018-11-08 14:37:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 3/2018 2018-11-02 07:08:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2018 2018-11-02 07:08:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska. 2018-10-31 13:33:13
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2018-10-19 13:24:37
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2018-10-19 13:22:30
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XLI Sesję Rady Miejskiej 2018-10-09 10:21:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o złożeniu Aneksu do raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2018-10-05 14:44:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2018-10-05 09:36:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej." 2018-10-04 13:11:35
Informacja o wyniku przetargu 2018-10-04 12:33:09
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.7.2018.NB.ES.20 dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej". 2018-10-02 12:46:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2018 2018-09-27 09:18:19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2018 2018-09-21 07:21:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2018-09-20 09:15:50
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska 2018-08-28 13:25:13
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu zbierania dowodów dla sprawy pn. "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej". 2018-08-27 09:57:20
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej 2018-08-22 13:12:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 2/2018 2018-08-17 12:17:05
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 08 sierpnia 2018 r. 2018-08-08 10:06:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wezwaniu Inwestora - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, do uzupełnienia w terminie do 30.09.2018 roku informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja nowy Świat". 2018-08-07 13:12:06
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. inwestycji pn.: Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2018-08-01 07:09:14
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza, pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2018-07-27 08:40:44
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 2018-07-19 12:43:12
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej" 2018-07-16 12:18:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji Nr 4 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Krynica Morska, działka nr 748 obręb ewidencyjny Krynica Morska. 2018-07-11 09:19:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji Nr 3 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz studni pomiarowej z kablem elektrycznym zasilającym studnię pomiarową w miejscowości Krynica Morska, działka nr 748 oraz 686/23 obręb ewidencyjny Krynica Morska. 2018-07-11 09:18:37
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej 2018-07-10 12:11:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu 2018-07-04 14:32:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU. oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu 2018-07-04 14:32:18
Zawiadomienie Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomości części układu ruralistycznego Krynicy Morskiej 2018-07-03 14:28:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2018 2018-06-29 11:37:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu Postanowienia dot. sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej 2018-06-21 14:46:39
Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) w trybie bez konkursowym podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Miłośników Krynicy Morskiej z siedzibą w (82 - 120) Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15. 2018-06-14 11:53:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2018-06-13 08:54:11
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVIII Sesję Rady Miejskiej 2018-06-13 08:21:05
Posiedzenie Komisji Rady - 14.06.2018 godz. 11:00 - analiza materiałów na Sesję 2018-06-12 09:35:22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2018-06-08 12:33:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej. 2018-06-07 12:06:54
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 15.05.2018 r. na opracowanie dwóch odrębnych projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-06-06 11:36:15
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej". 2018-06-06 11:04:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Krynica Morska, działka nr 748 obręb ewidencyjny Krynica Morska. 2018-05-22 14:17:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz studni pomiarowej z kablem elektrycznym zasilającym studnię pomiarową w miejscowości Krynica Morska, działka nr 748 oraz 686/23 obręb ewidencyjny Krynica Morska. 2018-05-22 14:16:54
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Burmistrz Miasta Krynica Morska przedstawia do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Nightskating w Krynicy Morskiej". 2018-05-22 10:06:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2018 2018-05-18 09:10:39
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasta Krynica Morska 2018-05-17 10:07:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska, na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka 28/28 obręb ewidencyjny Krynica Morska. 2018-05-16 14:11:58
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Krynica Morska w 2018 roku z zakresu promocji Gminy, turystyki i rekreacji 2018-04-26 12:33:44
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej 2018-04-23 10:15:02
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 10.04.2018 r. 2018-04-19 08:27:23
Posiedzenie Komisji Rady - 23.04.2018 godz. 12:00 - analiza materiałów na Sesję 2018-04-18 13:30:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska 2018-04-18 09:04:51
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska" na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 28/28 (obręb ewid. Krynica Morska) 2018-04-16 13:13:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2018 2018-04-13 08:56:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2018 2018-04-13 08:55:51
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 6.04.2018 r. 2018-04-10 08:40:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 436/63 (część) przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej z ruchomego wózka gastronomicznego (ruchome-mobilne stoisko gastronomiczne np. frytki, wata, hot-dogi, napoje) 2018-04-05 12:33:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2018 2018-03-29 06:58:19
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 19.02.2018 r. na opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy budynku położonego na działkach nr 308 i 309, przy ul. Gdańskiej 108 w Krynicy Morskiej 2018-03-27 14:04:52
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. 2018-03-21 11:03:42
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Dyrektora PGWWP Zarząd Zlewni w Elblągu w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. 2018-03-21 11:02:41
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 20 2018-03-20 13:12:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 602/24, nr 602/22, nr 602/27 (część) przeznaczonego na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego 2018-03-19 13:40:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2018-03-19 13:38:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową - ul. Gdańska 2018-03-19 13:34:54
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. 2018-03-16 12:42:17
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej 2018-03-13 09:27:19
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości z dnia 09.03.2018 r. 2018-03-09 14:02:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obręb Przebrno w Krynicy Morskiej. 2018-03-08 08:10:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 191, 194, 177/2, 201, 172/2, obręb Przebrno w Krynicy Morskiej 2018-03-08 08:08:36
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska". 2018-03-01 14:26:54
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 27.02.2018 r. 2018-02-28 08:53:53
Posiedzenie Komisji Komunalnej i Budżetowej - 28.02.2018 2018-02-22 13:15:03
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki wraz z częścią budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-02-20 13:17:48
Zapytanie ofertowe Burmistrz Miasta Krynica Morska na opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 108 (działki ewidencyjne nr 308 i 309). 2018-02-20 12:49:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową - ul. Gdańska 2018-02-12 14:04:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2018 2018-02-09 07:07:06
W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: "Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej" Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji projektowej. 2018-01-25 13:03:09
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXV Sesję Rady Miejskiej 2018-01-18 08:33:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2018 2018-01-12 12:57:16
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2018 r. 2018-01-11 14:29:18
Rada Nadzorcza Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu 2018-01-08 12:11:43
Ogłoszenie/Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej 2018-01-04 10:45:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
04 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
04 sty 2018, godz. 10:45

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
04 sty 2018, godz. 10:45