Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2015-01-16 08:15:26
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXVII/340/14 w Krynicy Morskiej z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-12-31 11:21:51
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-12-19 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie dróg gminnych: ul. Portowej i części ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej", na działkach nr: 437/11, 436/41, 29/37 (29/103, 29/104), 678, 734 (734/1, 734/2), 436/51 (436/60, 436/61), 394/2 (394/5, 394/6), 394/1 (394/3, 394/4), 29/38 (29/105, 29/106, 29/107), 393/2, 393/3, 29/36 (29/101, 29/102), 29/52, 753, 458, 436/38, 388, 751 - obr 2014-12-31 11:19:28
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-12-19 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ul. Turystycznej w Krynicy Morskiej", na działkach nr: 719, 313 (313/1, 313/2), 314, 321, 322/2, 316 - obręb geodezyjny Krynica Morska. 2014-12-31 11:15:07
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 31.12.2014 r. 2014-12-30 08:08:44
Informacja o wyniku przetargu z dnia 12 grudnia 2014 r. 2014-12-22 08:37:04
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 24.12.2014 r. 2014-12-16 13:35:08
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej dotyczące wyników wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-27 10:28:53
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 5 listopada 2014 r. 2014-11-05 11:19:24
Zarządzenie Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 29 października 2014 r. 2014-11-05 10:30:21
Zarządzenie Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 29 października 2014 r. 2014-11-05 10:29:54
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 31.10.2014 r. 2014-10-31 12:14:19
Uchwała Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Krynica Morska w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-30 10:23:13
Uchwała Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-30 10:20:38
Informacja o pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 03.11.2014 r. 2014-10-28 07:30:32
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Krynica Morska w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień16 listopada 2014 r. 2014-10-27 11:04:13
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu nakładającym na inwestora obowiązek przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko 2014-10-23 12:15:36
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-10-23 12:14:38
Uchwała Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 22 października 2014 roku w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-22 09:56:30
Uchwała Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2014-10-22 09:55:30
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2014-10-22 09:08:21
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 22 października 2014 r. w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2014-10-22 08:47:29
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-21 15:05:25
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie publicznego losowaniu składu obwodowej komisji wyborczej 2014-10-20 10:00:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 października 2014 r. w sprawie obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-15 11:56:57
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2014-10-13 10:05:01
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej 2014-10-08 13:26:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości 2014-10-06 12:03:04
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2015 2014-09-30 13:28:16
Zaproszenie na otwarte konsultacje organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-09-30 13:21:43
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej ponownie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2014-09-30 09:57:48
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2014-09-30 09:53:06
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej informuje o wynikach naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2014-09-30 09:32:09
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej i kandydatów na Burmistrza Miasta Krynica Morska 2014-09-24 12:41:43
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 24 września 2014 r. skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2014-09-24 12:40:32
Uchwała Nr 4/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 24 września 2014 r. 2014-09-24 12:38:05
Uchwała Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 24 września 2014 r. 2014-09-24 12:36:45
Uchwała Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 24 września 2014 r. 2014-09-24 12:35:12
Uchwała Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 24 września 2014 r. 2014-09-24 12:34:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o umorzeniu postępowania w sprawie wszczętej na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia ul. Chrzanowskiego 10, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: (Zabezpieczenie przeciwpowodziowe brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku km 82+800 do 88+00 (teren Krynicy Morskiej)) 2014-09-23 11:31:00
Informacja o wyniku przetargu z dnia 05.09.2014 r. 2014-09-17 08:24:37
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-08-28 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej i ul. Wczasowej w Krynicy Morskiej". 2014-09-09 09:16:32
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2014-09-05 07:34:26
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-08-28 o wydaniu decyzji nr ZRID-5/2014 z dnia 2014-08-28, zmieniającej decyzję nr ZRID 3/13 z dnia 2013-08-29 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: "Budowa dróg gminnych: ul. Leśnej, ul. Metalowców, ul. Wasilewskiego, ul. Brzozowej i ul. Olchowej w Krynicy Morskiej". 2014-09-04 08:37:30
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-09-03 13:56:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-02 11:41:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Krynica Morska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej, odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów , burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-02 11:40:12
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-08-12 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: "Budowa dróg gminnych: ul. Lotników i ul. Tkaczy w Krynicy Morskiej". 2014-08-20 10:33:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2014 2014-08-01 13:21:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2014-07-18 12:33:52
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości 2014-07-01 14:38:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości 2014-07-01 11:11:35
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ulicy Morskiej 1 2014-07-01 11:02:21
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXVI Sesję Rady Miejskiej 2014-06-23 11:25:12
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-06-16 o wszczęciu na wniosek w sprawie zmiany decyzji Starosty Nowodworskiego nr ZRID-3/13 z dnia 2013-08-29, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie dróg gminnych: ul. Leśnej, ul. Metalowców, ul. Wasilewskiego, ul. Brzozowej i ul. Olchowej w Krynicy Morskiej" 2014-06-23 09:52:47
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-06-10 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie dróg gminnych: ul. Lotników i ul. Tkaczy w Krynicy Morskiej" 2014-06-18 14:52:01
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonego na miejsca postojowe 2014-06-18 07:13:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną" 2014-06-09 11:05:42
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości - parking przy ul. Gdańskiej w Krynicy Morskiej 2014-06-04 08:31:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że w dniu 30.05.2014 r. zostały rozstrzygnięte przetargi na dzierżawę terenu pod działalność handlową 2014-05-30 14:52:24
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi turystów. 2014-05-29 13:37:24
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/10 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 stycznia 2010 r. § 2 ust 1 pkt 2 podaje się do publicznej wiadomości kwoty za 2013 r. wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2014-05-27 08:09:09
Zawiadomienie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o otrzymaniu dokumentacji przez strony postępowania GKB.6220.03.2013 2014-05-26 10:23:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej z infrastrukturą techniczną" 2014-05-26 10:19:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 23 maja 2014r. 2014-05-22 11:00:50
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów w dniu 9 maja 2014 r. 2014-05-19 08:30:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod działalność handlową. 2014-05-16 14:16:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2014-05-16 14:11:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 602/14, nr 602/2, nr 602/4 przeznaczonego na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego 2014-05-16 14:05:37
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXII/283/13 w Krynicy Morskiej z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-05-12 13:20:38
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-05-12 07:26:49
Harmonogram pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-05-08 11:14:01
Uchwała Nr 2/2014 Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Krynicy Morskiej z dnia 5 maja 2014 r. 2014-05-08 11:11:26
Uchwała Nr 1/2014 Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Krynicy Morskiej z dnia 5 maja 2014 r. 2014-05-08 11:07:20
Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Krynicy Morskiej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-08 11:04:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2014 2014-04-30 12:29:26
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 28.04.2014 r. 2014-04-29 14:03:39
Informacja o pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 03.05.2014 r. 2014-04-25 10:33:07
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 23.04.2014 r. 2014-04-24 11:15:15
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 22.04.2014 r. 2014-04-23 10:19:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-23 10:15:07
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej 2014-04-23 10:10:52
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy na rok 2014 2014-04-18 10:53:48
Informacja o wyniku przetargu z dnia 11 kwietnia 2014 r. na sprzedaż nieruchomości Gminy Miasta Krynica Morska 2014-04-18 08:27:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 kwietnia 2014r. 2014-04-16 11:04:04
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 602/14, nr 602/2, nr 602/4 przeznaczonego na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego 2014-04-14 20:10:02
Informacja o pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 18.04.2014 r. 2014-04-14 11:32:06
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-04-09 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Budowę drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej" 2014-04-10 13:57:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku km 82+800 do 88+00 (teren Krynicy Morskiej)" 2014-04-07 12:15:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe 2014-04-07 12:00:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową 2014-04-07 11:58:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 21.03.2014 r. Nr 3/2014 2014-03-21 13:27:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 14.03.2014 r. Nr 2/2014 2014-03-14 14:49:02
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości 2014-03-12 14:44:56
Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę plaży w Krynicy Morskiej 2014-03-12 10:26:53
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej 2014-03-03 12:13:35
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2014-02-21 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej" 2014-02-28 11:16:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu 2014-02-25 12:13:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości 2014-02-24 11:20:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na organizację kąpieliska strzeżonego i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz zagospodarowania plaż 2014-02-17 12:41:59
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2014-02-04 15:08:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 stycznia 2014r. 2014-01-17 14:09:46
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 stycznia 2014r. 2014-01-09 12:20:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Kacpura

Data wytworzenia:
05 gru 2013

Osoba dodająca informacje

Maciej Kacpura

Data publikacji:
05 gru 2013, godz. 09:15

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Kacpura

Data aktualizacji:
04 lut 2014, godz. 15:10