Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o wynikach przetargów z dnia 17 grudnia 2013r. 2013-12-27 10:20:14
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXIII Sesję Rady Miejskiej 2013-12-17 09:53:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2013-12-13 08:47:43
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji przetargowej 2013-12-11 10:50:34
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 grudnia 2013 r. 2013-12-11 10:38:33
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 24.12.2013 r. i 31.12.2013 r. 2013-12-06 11:27:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2013 2013-11-28 14:29:49
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie materiałów promocyjnych: kalendarzy i długopisów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2013-11-26 14:08:13
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXII Sesję Rady Miejskiej 2013-10-31 08:56:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska Nr 8/2013 2013-10-25 10:34:47
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy na rok 2014 2013-10-24 14:14:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w Krynicy Morskiej 2013-10-10 11:57:48
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica Morska 2013-10-04 09:44:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 02 października 2013 r. 2013-09-30 08:58:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXI Sesję Rady Miejskiej 2013-09-23 09:18:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 września 2013 r. 2013-09-16 10:12:14
Informacja o wynikach przetargów z dnia 6 września 2013 roku. 2013-09-16 10:06:54
Burmistrz Miasta Krynica Morska, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na: Wykonanie remontu ścian zewnętrznych na poziomie piwnic i przyziemia w budynku przy ul. Lotników 9 w Krynicy Morskiej 2013-08-29 10:24:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną" 2013-08-08 10:48:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2013 2013-08-01 10:30:08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2013 2013-07-30 14:59:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2013-07-24 13:26:38
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ulicy Lotników 2013-07-24 13:25:02
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w Krynicy Morskiej 2013-06-25 13:41:05
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 27 czerwca 2013 roku 2013-06-25 11:50:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska Nr 5/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2013-06-21 10:25:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 czerwca 2013 roku 2013-06-13 12:08:08
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XX Sesję Rady Miejskiej 2013-06-11 09:34:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów z dn 06.06.2013 r. 2013-06-06 14:29:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów z dn 06.06.2013 r. 2013-06-06 14:25:56
Informacja o wyniku przetargu z dnia 21 maja 2013 roku 2013-05-29 10:18:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica Morska 2013-05-27 08:41:19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu. Nr 4/2013 2013-05-17 12:18:40
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XVI/180/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 31 października 2012 r. 2013-05-15 11:14:45
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów z dn 10.05.2013 r. 2013-05-10 11:10:17
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 maja 2013 roku 2013-05-09 08:30:42
Informacja o wyniku przetargu z dnia 30 kwietnia 2013 roku 2013-05-09 08:26:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej" 2013-04-22 12:35:13
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ulicy Portowej 24 2013-04-16 11:51:58
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej 2013-04-15 12:59:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 3/2013 2013-03-28 13:49:28
Informacja o pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 29.03.2013 r. 2013-03-28 13:33:59
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2013-03-27 11:25:02
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 29 marca 2013 r. 2013-03-25 11:20:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie skarpy wraz z wydłużeniem nabrzeża w porcie pasażerskim w Krynicy Morskiej" 2013-03-22 08:25:48
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2013-03-21 11:58:48
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę Ośrodka Wczasowego "Tęcza" 2013-03-13 13:52:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej" 2013-03-07 11:18:26
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XVI/180/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2013-03-05 11:29:13
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 marca 2013 r. 2013-03-05 10:54:15
Ogłoszenie z dnia 4 marca 2013 r. Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie przedstawienia do wiadomości publicznej projektu uchwały, dotyczącej wykazu kąpielisk, położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2013. 2013-03-04 13:48:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 2/2013 2013-03-01 11:27:29
Informacja o wyniku przetargu z dnia 14.02.2013 r. - działka 737/2 2013-02-22 09:08:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o otrzymaniu opini od PGIS i postanowienia RDOŚ w Gdańsku oraz postanowienia Urzędu Morskiego w Gdyni uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie skarpy wraz z wydłużeniem nabrzeża w porcie pasażerskim w Krynicy Morskiej" 2013-02-20 13:00:54
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XVIII Sesję Rady Miejskiej 2013-02-07 13:34:39
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy na rok 2013 2013-02-07 10:24:38
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 lutego 2013 r. 2013-02-06 11:26:53
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 stycznia 2013 r. 2013-01-15 09:49:46
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przeznaczonego na działalność rekreacyjną typu: tor motocrossowy i samochodzikowy dla dzieci, wesołe miasteczko, plac zabaw dla dzieci 2013-01-14 12:53:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-01-14 10:59:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr1/2013 2013-01-11 10:14:21
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę Ośrodka Wczasowego "Tęcza" 2013-01-09 10:57:59
Zaproszenie Nr GKG.6821.02.2013.P na wykonanie podziałów nieruchomości 2013-01-09 10:33:07
Zaproszenie Nr GKG.6821.01.2013.P na wykonanie podziałów nieruchomości 2013-01-09 10:32:12
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dn 28.12.2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Nowodworskiego z dn. 04.10.2011 r. 2013-01-04 08:39:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
04 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
04 sty 2013, godz. 08:38

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
04 sty 2013, godz. 08:38