Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o wyniku przetargu z dn 12.12.2012 r. 2012-12-20 10:31:53
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 24.12.2012 r. i 31.12.2012 r. 2012-12-17 11:27:25
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XVII Sesję Rady Miejskiej 2012-12-12 12:40:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2012-12-10 11:20:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na podział nieruchomości. GKG.6821.07.2012.P 2012-11-30 11:50:08
Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim 2012-11-26 12:23:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 16 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 15/2012 2012-11-16 10:03:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na: Wykonanie remontu interwencyjnego pokrycia dachu nad lokalem mieszkalnym w budynku nr 33 przy ul. Gdańskiej w Krynicy Morskiej 2012-11-08 11:22:58
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 2012-10-30 09:18:38
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 31.10.2012 r. 2012-10-30 08:16:59
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej 2012-10-22 10:28:55
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2013 2012-10-17 12:39:53
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza PIĄTY ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2012-10-10 08:55:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza DRUGI ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2012-10-10 08:53:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza TRZECI ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2012-10-10 08:52:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2012-10-10 08:00:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 września 2012 r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr14/2012 2012-09-21 08:32:44
Informacja o wyniku przetargu z dnia 06.09.2012 r. 2012-09-14 10:56:53
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Krynicy Morskiej. 2012-09-13 08:58:04
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XV Sesję Rady Miejskiej 2012-09-05 12:25:29
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Biura LGR 2012-08-09 11:33:04
Opracowanie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ZAPYTANIE OFERTOWE 2012-07-15 18:09:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr13/2012 2012-07-13 10:16:48
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej 2012-07-09 14:19:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2012-07-02 13:26:12
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej. 2012-07-02 13:23:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza czwarty ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2012-07-02 13:19:49
Burmistrz Miasta Krynica Morska, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na: opracowanie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska" dla całego obszaru gminy. 2012-06-14 14:35:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych z wyceny wartości służebności przesyłu (dla ENERGA OPERATOR SA) 2012-06-11 11:58:43
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej 2012-06-11 10:50:37
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 1 czerwca 2012 r. Nr 12/2012 2012-06-01 09:27:54
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 2012-05-30 09:31:55
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty 2012-05-29 14:32:54
Zarząd OSP Krynica Morska ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ GBA nr rej GND H766 2012-05-25 13:01:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-05-24 08:33:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 18 maja 2012 r. 2012-05-17 09:34:11
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej 2012-05-17 09:09:07
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 11 maja 2012 r. 2012-05-11 08:55:38
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego 2012-05-10 09:11:00
Informacja o wyniku przetargu z dn. 26.04.2012 r. 2012-05-07 12:03:31
OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2012-04-18 13:00:05
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Krynicy Morskiej ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. 2012-04-16 13:59:19
Burmistrz Miasta ogłasza nabór na stanowisko 2012-04-11 14:10:09
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. Nr10/2012 2012-04-06 10:15:00
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową. 04.04.2012r. 2012-04-04 19:40:48
Informacja o pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 06.04.2012 r. 2012-04-03 11:52:07
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyniku przetargu z dnia 19 marca 2012 r. 2012-03-27 10:15:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową. 2012-03-23 13:40:54
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów przy ul. Korczaka pod działalność rekreacyjną. 2012-03-23 13:38:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową położonych na działce nr 602/15 przy MOLO w Krynicy Morskiej. 2012-03-23 13:35:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową położonych na działce nr 602/14 przy MOLO w Krynicy Morskiej. 2012-03-23 13:34:01
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej 2012-03-22 11:25:03
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 16 marca 2012 r. Nr9/2012 2012-03-16 12:12:32
Zmiana wykazu terenów przeznaczonych do dzierżawy. Nr8/2012 2012-03-05 07:36:15
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 5 marca 2012 r. Nr7/2012 2012-03-05 07:33:31
Burmistrz Miasta Krynica Morska odwołuje ogłoszony na dzień 2 marca 2012 r. przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Portowej 24 2012-02-24 09:07:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej. 2012-02-24 07:16:44
Sprostowanie z dnia 20-02-2012 r. wykazu terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 25 stycznia 2012 r. 2012-02-21 07:32:45
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17 lutego 2012 r. Nr6/2012 2012-02-17 11:48:41
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17 lutego 2012 r. Nr5/2012 2012-02-17 11:47:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr4/2012 2012-02-17 11:46:36
Wykaz terenów przeznaczonych do najmu z dnia 17 lutego 2012 r. Nr3/2012 2012-02-17 11:44:56
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje X Sesję Rady Miejskiej 2012-02-03 09:51:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Portowej 24. 2012-01-30 07:11:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o umorzeniu postępowania dot. "przebudowy drogi leśnej w Krynicy Morskiej obręb geodez. Przebrno". 2012-01-26 09:04:05
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr2/2012 2012-01-25 13:36:40
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr1/2012 2012-01-25 13:36:10
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 26.01.2012 r. 2012-01-23 12:25:05
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza trzeci ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2012-01-16 07:29:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2012-01-03 13:56:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
21 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
21 gru 2011, godz. 10:22

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
21 gru 2011, godz. 10:22