Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opłaty obowiązujące w 2021 roku

Obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady komunalne:
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny- 5,50 zł za 1 m3 zużytej wody
- ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi które są zbierane w sposób selektywny od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ( na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) – 180 zł/ na rok
- stawka opłaty za odbiór odpadów które są zbierane w sposób selektywny, za jednorazowy odbiór, dotyczy nieruchomości nie zamieszkałych oraz mieszanych w których w części jest prowadzona działalność gospodarcza inna niż usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)- 18,19 zł/ z 1 worek o pojemności 120l

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne zostaną zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w przypadku posiadania kompostownika przydomowego (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) – 5,28 zł za 1 m3 zużytej wody.

Fakt posiadania kompostownika trzeba zgłosić przy podpisywaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości traci prawo do zniżki, w przypadku:
a) braku kompostownika
b) nie kompostowania bioodpadów
c) uniemożliwienia burmistrzowi lub wyznaczonej przez niego osobie oględzin w celu weryfikacji zgodności informacji.
Ponowne skorzystanie ze zniżki może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Uwaga!
W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określa się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotności stawki jak za odpady selektywnie zebrane.

W przypadku niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego zbierania odpadów, przedsiębiorca odbierający odpady przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości.

Natomiast burmistrz na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
23 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
23 gru 2020, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
23 gru 2020, godz. 12:45