366 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

Krynica Morska ul. Zalewowa (przy oczyszczalni)

 

PSZOK- przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale,odpady wielomateriałowe, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, opony oraz odpady bio-zielone.

Odpady należy dostarczyć do punktu własnym transportem.

 

Obsługa PSZOK dokonując odbioru odpadów ma obowiązek sprawdzić, czy odpady oddawane są do punktu przez właściciela nieruchomości lub inna upoważnioną osobę. Potwierdzeniem może być” Informacja o opłatach”, lub ostatni dowód wpłaty dokonanej na konto Urzędu Miasta Krynica Morska- za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obsługa może odmówić przyjęcia odpadów.

 

Punkt jest czynny w każdy wtorek i piątek od godz. 9.00 do godz.15.00  (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Ustalone limity

Nieruchomości zamieszkałe:

- czysty gruz tj. odpady betonu, gruz ceglany oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 170101 i 170102), którego ilość nie może przekroczyć do 300 kg z nieruchomości rocznie.

(odpady te powinny być bez innych zanieczyszczeń np. płyt gipsowo-kartonowych, ceramiki, steropianu itp.)

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych (kod odpadów 170904 i 170107), którego ilość nie może przekroczyć 200 kg z nieruchomości rocznie.

- odpadów wielkogabarytowych do 300 kg z nieruchomości rocznie.

(np. łóżka, meble, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, wózki dziecięce,rowery)

 

Nieruchomości nie zamieszkałe:

- odpady wielkogabarytowe- do 200 kg z nieruchomości rocznie

 

Nieruchomości zabudowane budynkiem wielolokalowym (powyżej 8 mieszkań):

- czysty gruz tj. odpady betonu, gruz ceglany oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 170101 i 170102), którego ilość nie może przekroczyć do 75 kg z nieruchomości rocznie.

(odpady te powinny być bez innych zanieczyszczeń np. płyt gipsowo-kartonowych, ceramiki, steropianu itp.)

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych (kod odpadów 170904 i 170107), którego ilość nie może przekroczyć 50 kg z nieruchomości rocznie.

- odpadów wielkogabarytowych do 75 kg z nieruchomości rocznie. (np. łóżka, meble, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, wózki dziecięce, rowery)

 

Uwaga!

W przypadku budowy, remontu budowlanego wymagającego pozwolenia lub zgłoszenia, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe należy zagospodarować na własny koszt wynajmując firmę wywozową, która udostępni stosowny kontener i odbierze powstałe odpady.

 

Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.

Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

 

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń obsługi.

Na terenie punktu dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
17 gru 2015

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
17 gru 2015, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Kwiatkowska

Data aktualizacji:
18 lis 2021, godz. 12:23