Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opłaty obowiązujące w 2021 roku

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 listopada 2020r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, obowiązują następujące metody i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dla nieruchomości:

- zamieszkałych

- zamieszkałych, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

- mieszane (dotyczy części zamieszkałej lub części gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza tj. usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)

 

Metodą ustalenia opłaty jest iloczyn zużytej wody i stawki opłaty podanej poniżej:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, które zbierane są i odbierane w sposób selektywny

5,50 zł – za 1m3 zużytej wody

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów

22 zł – za 1 m3 zużytej wody

 

2. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posiadania przydomowego kompostownika (dotyczy to tylko nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi):

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posiadania przydomowego kompostownika

5,28 zł za 1 m3 zużytej wody

 

Fakt posiadania kompostownika trzeba zgłosić przy podpisywaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości traci prawo do zniżki, w przypadku;

a) braku kompostownika

b) nie kompostowania bioodpadów

c) uniemożliwienia burmistrzowi lub wyznaczonej przez niego osobie oględzin w celu weryfikacji zgodności informacji

 

Ponowne skorzystanie ze zniżki może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

3. Nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Metodą ustalenia opłaty jest opłata ryczałtowa.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny

180 zł na rok

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów

720 zł na rok

 

4. Nieruchomości niezamieszkałe oraz mieszane (dotyczy części nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny

18,19 zł za 1 worek o pojemności 120l

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów

72,76 za 1 worek o pojemności 120l

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
02 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
02 cze 2016, godz. 13:52

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
28 gru 2021, godz. 10:40