142 Cennik usług świadczonych przez Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Cennik usług świadczonych przez Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej

Kod Odpadu

Odpad

Cena/Mg (tona)

20 01 01

Papier i tektura

378,00 zł

20 01 02

Szkło

270,00 zł

20 01 10

Odzież

1458,00 zł

20 01 11

Tekstylia

1458,00 zł

20 01 13*

Rozpuszczalniki

3186,00 zł

20 01 14*

Kwasy

7160,40 zł

20 01 15*

Alkalia

7160,40 zł

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

3186,00 zł

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

12042,00 zł

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

3402,00 zł

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

4320,00 zł

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

3186,00 zł

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

3186,00 zł

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

6102,00 zł

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

3186,00 zł

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - telewizory

3186,00 zł

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - radia, komputery, odkurzacze...

756,00 zł

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

172,80 zł

20 01 39

Tworzywa sztuczne

1242,00 zł

20 01 40

Metale

163,00 zł

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

486,00 zł

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

356,40 zł

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

499,68 zł

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1134,00 zł

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

291,60 zł

17 01 02

Gruz ceglany

291,60 zł

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia

291,60 zł

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

291,60 zł

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

463,82 zł

17 02 02

Szkło

470,71 zł

17 02 03

Tworzywa sztuczne

477,54 zł

17 04 05

Żelazo i stal

163,00 zł

17 04 07

Mieszaniny metali

163,00 zł

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

510,27 zł

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

464,01 zł

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

496,41 zł

16 01 03

Zużyte opony

1026,00 zł

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

270,00 zł

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

334,80 zł

15 01 04

Opakowania z metali

163,00 zł

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

486,00 zł

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

486,00 zł

15 01 07

Opakowania ze szkła

248,40 zł


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03 02 2021 09 28 46 cennik pszok 2021 (PDF, 58.97Kb) 2021-02-03 09:28:46 42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
03 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
03 lut 2021, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
03 lut 2021, godz. 09:28