Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marcin Zaboklicki 2022-01-17 13:37:56
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-13 13:27:49
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. Marcin Zaboklicki 2022-01-13 13:27:46
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:40:52
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:37:39
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:37:30
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:34:24
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:34:06
Informujemy, że 5 stycznia br. o godz. 09:00 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:34:04
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:33:51
Informujemy, że 5 stycznia br. o godz. 09:00 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:33:43
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:33:09
Informujemy, że 5 stycznia br. o godz. 09:00 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:32:58
Informujemy, że 5 stycznia br. o godz. 09:00 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:32:50
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w 2022 roku Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:32:21
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:31:08
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:30:54
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:30:01
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2022-01-12 14:29:49
Marcin Zaboklicki 2022-01-12 12:12:06
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Marcin Zaboklicki 2022-01-12 12:04:05
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Miasta Krynica Morska w 2022 r. Małgorzata Tkaczyk 2022-01-12 10:54:56
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok Małgorzata Tkaczyk 2022-01-12 10:50:16
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Miasta Krynica Morska w 2022 r. Marcin Zaboklicki 2022-01-12 10:39:08
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok Marcin Zaboklicki 2022-01-12 10:38:15
Formularze do pobrania - Promocja miasta, turystka, kultura, sport i rekreacja. Marcin Zaboklicki 2022-01-10 09:02:35
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, kadr, szkolenia i BHP Marcin Zaboklicki 2022-01-05 12:27:35
Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Marcin Zaboklicki 2022-01-05 09:34:35
Rok 2022 Marcin Zaboklicki 2022-01-05 09:27:18
Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 stycznia 2021 r. Marcin Zaboklicki 2022-01-05 07:50:36
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2022-01-05 07:06:34
Sesja XL Rady Miasta Krynica Morska 21.12.2021 r. Marcin Zaboklicki 2022-01-04 07:38:00
Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 grudnia 2021 r. Marcin Zaboklicki 2022-01-03 14:26:23
Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 listopada 2021 r. Marcin Zaboklicki 2022-01-03 14:25:25
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych na terminowym rachunku bankowym Marcin Zaboklicki 2022-01-03 12:55:25
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Krynica Morska na lata 2022-2049 Małgorzata Tkaczyk 2022-01-03 12:34:50
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2022r. Małgorzata Tkaczyk 2022-01-03 12:32:52
Informujemy, że 5 stycznia br. o godz. 09:00 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. Marcin Zaboklicki 2022-01-03 09:17:36
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w styczniu 2022 r. Marcin Zaboklicki 2022-01-03 09:11:11
Dyżur radnych w miesiącu styczniu 2022 r. Marcin Zaboklicki 2022-01-03 09:09:26