herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-12-14 14:04:19
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-12-14 13:29:03
Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 grudnia 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-12-14 13:25:22
Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 grudnia 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-12-14 13:25:06
Ewa Maria Guderska - rok 2018 Marcin Zaboklicki 2018-12-14 10:43:55
Ewa Maria Guderska - rok 2018 Marcin Zaboklicki 2018-12-14 10:43:20
Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 grudnia 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-12-14 10:34:03
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2018 r. na godz. 15:00 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 14:32:32
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2018 r. na godz. 15:00 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 14:31:33
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2018 r. na godz. 15:00 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 14:11:21
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2018 r. na godz. 15:00 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 09:42:06
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2018 r. na godz. 15:00 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 09:41:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2018 r. na godz. 15:00 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 09:31:01
Uchwała numer: III/32/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:23:51
Uchwała numer: III/32/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:23:26
Uchwała numer: III/32/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:23:12
Uchwała numer: III/31/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:22:31
Uchwała numer: III/31/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:22:06
Uchwała numer: III/30/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:21:29
Uchwała numer: III/29/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:19:39
Uchwała numer: III/28/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:18:59
Uchwała numer: III/27/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:18:20
Uchwała numer: III/26/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:17:48
Uchwała numer: III/25/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:17:13
Uchwała numer: III/24/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:16:25
Uchwała numer: III/23/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:15:18
Uchwała numer: III/22/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:14:41
Uchwała numer: III/21/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:12:18
Uchwała numer: III/20/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/260/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:11:38
Uchwała numer: III/19/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:10:54
Uchwała numer: III/18/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:10:10
Uchwała numer: III/17/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:08:55
Uchwała numer: III/16/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:08:15
Uchwała numer: III/15/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:07:30
Uchwała numer: III/14/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji d/s skarg, wniosków i petycji Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:06:41
Uchwała numer: III/13/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji d/s skarg, wniosków i petycji Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:05:27
Uchwała numer: III/12/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s skarg, wniosków i petycji Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:04:38
Uchwała numer: III/11/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marcin Zaboklicki 2018-12-12 08:00:07
Uchwała numer: III/10/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Marcin Zaboklicki 2018-12-12 07:59:21
Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 grudnia 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-12-11 10:56:34