Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 grudnia 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-12-11 09:14:40
Uchwała numer: XIV/139/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-12-11 09:03:43
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-12-09 21:48:57
Marcin Zaboklicki 2019-12-06 12:34:56
Marcin Zaboklicki 2019-12-06 12:34:18
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego w dniu 10.12.2019 r. godz. 14:00 odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2019-12-05 13:02:22
Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 listopada 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-12-02 11:18:03
Uchwała numer: XIV/145/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:13:18
Uchwała numer: XIV/144/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:12:26
Uchwała numer: XIV/143/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:11:33
Uchwała numer: XIV/142/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:10:24
Uchwała numer: XIV/142/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:09:32
Uchwała numer: XIV/141/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:08:31
Uchwała numer: XIV/140/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:07:32
Uchwała numer: XIV/139/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:06:30
Uchwała numer: XIV/138/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:05:25
Uchwała numer: XIV/137/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:04:10
Uchwała numer: XIV/136/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:02:30
Uchwała numer: XIV/135/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/95 z dnia 30.06.1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2019-11-29 14:01:09
Uchwała numer: XIV/134/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 Marcin Zaboklicki 2019-11-29 13:51:40
Uchwała numer: XIV/133/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Marcin Zaboklicki 2019-11-29 13:50:32
Zarządzenie Nr 79/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 listopada 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-11-29 13:08:47
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-11-29 11:27:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyników konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020". Marcin Zaboklicki 2019-11-28 11:25:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyników konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020". Marcin Zaboklicki 2019-11-28 11:25:15
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego w dniu 03.12.2019 r. godz. 13:00 Marcin Zaboklicki 2019-11-28 07:21:21
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w grudniu 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-11-28 07:18:18
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko - ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-11-27 08:27:08
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-11-27 08:24:35
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-11-27 08:23:27
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-11-27 08:21:14
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 27 listopada 2019 r. na godz. 13:00 Marcin Zaboklicki 2019-11-26 14:08:59
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 29.11.2019 r. godz. 10:00 Marcin Zaboklicki 2019-11-26 07:18:58
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27.11.2019 r. godz. 15:00 Marcin Zaboklicki 2019-11-26 07:18:03
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego w dniu 27.11.2019 r. godz. 11:00 Marcin Zaboklicki 2019-11-26 07:16:49
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25.11.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-11-22 13:44:11
Zarządzenie Nr 78/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 listopada 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-11-22 13:41:05
22.11.2019 r. Joanna Rożek 2019-11-22 07:11:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Marcin Zaboklicki 2019-11-19 09:42:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Marcin Zaboklicki 2019-11-19 09:42:04