herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Księgowości budżetowej Marcin Zaboklicki 2019-02-22 14:25:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.01.2019 dot. "Wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu stacji brzegowej Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2019-02-22 12:19:10
Anna Maria JAWORSKA - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska - 18.12.2018 Marcin Zaboklicki 2019-02-20 14:43:25
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2018-2023 - Krzysztof Swat 20.11.2018 r. Marcin Zaboklicki 2019-02-20 14:40:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2018-2023 - Krzysztof Swat 20.11.2018 r. Marcin Zaboklicki 2019-02-20 14:39:52
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.1.2019.EL-b dot. przedsięwzięcia pn. "budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Marcin Zaboklicki 2019-02-19 14:55:16
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.120.2018.JP.8 dot. przedsięwzięcia pn. "budowa ulicy Joanny Chmielewskiej, część ulicy Słonecznej i część ulicy Piaskowej Marcin Zaboklicki 2019-02-19 07:32:30
Imienne listy głosowań ROK 2019 Marcin Zaboklicki 2019-02-15 10:39:10
Zarządzenie Nr 7/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 lutego 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-02-12 13:49:40
Zarządzenie Nr 7/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 lutego 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-02-12 13:49:34
Zarządzenie Nr 7/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 lutego 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-02-12 13:47:33
Zarządzenie Nr 7/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 lutego 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-02-12 13:47:27
Zarządzenie Nr 6/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 lutego 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-02-11 11:51:56
Uchwała numer: VI/58/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2019-02-11 10:06:55
Uchwała numer: VI/58/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2019-02-11 10:06:32
Uchwała numer: VI/57/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Marcin Zaboklicki 2019-02-11 10:05:32
Uchwała numer: VI/56/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Marcin Zaboklicki 2019-02-11 10:04:53
Uchwała numer: VI/55/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Marcin Zaboklicki 2019-02-11 10:04:08
Uchwała numer: VI/54/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 Marcin Zaboklicki 2019-02-11 10:03:20
Uchwała numer: VI/53/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Marcin Zaboklicki 2019-02-11 10:02:34
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach Marcin Zaboklicki 2019-02-08 11:54:16
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach Marcin Zaboklicki 2019-02-08 11:53:21
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach Marcin Zaboklicki 2019-02-08 11:53:16
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach Marcin Zaboklicki 2019-02-08 11:53:11
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach Marcin Zaboklicki 2019-02-08 11:53:07
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach Marcin Zaboklicki 2019-02-08 11:53:02
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach Marcin Zaboklicki 2019-02-08 11:52:54
Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach Marcin Zaboklicki 2019-02-08 11:52:39
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w lutym 2019 Marcin Zaboklicki 2019-02-05 07:07:26
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Księgowości budżetowej Marcin Zaboklicki 2019-02-01 13:45:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2019 Marcin Zaboklicki 2019-02-01 13:42:19
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w lutym 2019 Marcin Zaboklicki 2019-01-30 10:33:40
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 Marcin Zaboklicki 2019-01-30 10:03:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 Marcin Zaboklicki 2019-01-30 10:03:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 Marcin Zaboklicki 2019-01-30 09:38:30
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 Marcin Zaboklicki 2019-01-30 09:38:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 Marcin Zaboklicki 2019-01-30 09:38:18
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VI Sesję Rady Miejskiej na dzień 5 lutego 2019 r. na godz. 14:00 Marcin Zaboklicki 2019-01-29 07:53:09
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje V Sesję Rady Miejskiej na dzień 9 stycznia 2019 r. na godz. 14:00 Marcin Zaboklicki 2019-01-29 07:48:39
Posiedzenie stałych Komisji Rady w dniu 30.01.2019 r. o godz. 15:00 - Sala narad Urzędu Miasta Marcin Zaboklicki 2019-01-28 07:14:57