Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłaty

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/181/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Miasta Krynica Morska obowiązują następujące metody i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) NIERUCHOMOŚCI:

 • ZAMIESZKAŁE,

 • ZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE W ROZUMIENIU USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

 • NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE W ROZUMIENIU USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

 • MIESZANE

 

 • Metodą ustalenia opłaty jest iloczyn zużytej wody i stawki opłaty podanej niżej:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny, gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości 40% objętości odebranych wszystkich odpadów

4,50 zł za 1 m³ zużytej wody

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób zmieszany

12,00 zł za 1 m³ zużytej wody

 

Wielkość opłaty
miesięcznej

 

=

średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości

x

stawka
opłaty

 

ilość miesięcy świadczenia usługi

 

 • Ustaloną opłatę należy uiścić za każdy miesiąc z dołu w terminie do 15 każdego miesiąca.

 

 

2) NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE DOMKAMI LETNISKOWYMI LUB INNYMI NIERUCHOMOSCIAMI WYKORZYSTYWANYMI NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

 

 • Metodą ustalenia opłaty jest opłata ryczałtowa:

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny

150 zł za rok

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób zmieszany

350 zł za rok

 

 • Ustaloną opłatę uiszcza się z góry za cały rok w terminie do 15 stycznia każdego roku.

 

3) NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ( Z WYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE W ROZUMIENIU USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH)

 

 • Metodą ustalenia opłaty jest iloczyn wykazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby pojemników z danej nieruchomości i stawki opłaty podanej poniżej:

 

 

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny za każdy pojemnik gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości 40% objętości odebranych wszystkich odpadów

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób zmieszany za każdy pojemnik

60 L

8,00 zł

30,00 zł

120 L

18,50 zł

60,00 zł

240 L

37,00 zł

120,00 zł

1100 L

150,00 zł

500,00 zł

 

 • Ustaloną opłatę należy uiścić za każdy miesiąc z dołu w terminie do 15 każdego miesiąca.

 

 

PAMIĘTAJ:

 • Uprawnienie do obniżenia opłaty za odbieranie odpadów w sposób selektywny przysługuje, gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej 40% objętości odebranych wszystkich odpadów.

 • Dwa kolejne powiadomienia lub trzy powiadomienia w ciągu roku kalendarzowego, przez podmiot odbierający odpady, o umieszczeniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało naliczeniem opłaty za dotychczas odebrane odpady jak za odpady zmieszane.

 • Zgodnie z art. 6q ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) od dnia 1 lutego 2015 r. kwota opłaty za gospodarowanie odpadami nie podlega zaokrągleniu.

 • Zgodnie z art. 6q ust.3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) od dnia 1 lutego 2015 r. w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 02-06-2016 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 14-01-2019 08:16