Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała numer: XXVI/181/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok 2017-01-31 13:16
dokument Uchwała numer: XXVI/182/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/154/08 z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejcowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz zwolnień od opłaty. 2017-01-31 13:16
dokument Uchwała numer: XXVI/183/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji powiatu w gazecie internetowej Urlaubsland -Polen.info. 2017-01-31 13:16
dokument Uchwała numer: XXVI/184/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XIII/124/04 z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 2017-01-31 13:16
dokument Uchwała numer: XXVI/185/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:16
dokument Uchwała numer: XXVI/186/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:17
dokument Uchwała numer: XXVI/187/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2017-01-31 13:17
dokument Uchwała numer: XXVI/188/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji stałych Rady. 2017-01-31 13:17
dokument Uchwała numer: XXVI/189/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji stałych Rady. 2017-01-31 13:17
dokument Uchwała numer: XXVI/190/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski) 2017-01-31 13:17
dokument Uchwała numer: XXVI/191/09 z dnia: 2009.02.26 w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wezwania Państwa Teresy i Jerzego Figiel do usunięcia naruszenia ich interesu prywatnego. 2017-01-31 13:17
dokument Uchwała numer: XXVII/192/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. 2017-01-31 13:17
dokument Uchwała numer: XXVII/193/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. 2017-01-31 13:17
dokument Uchwała numer: XXVII/194/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok. 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/195/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska. 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/196/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Krynica Morska. 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/197/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/198/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/199/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/118/2004 Rady Miasta Krynica Morska z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/200/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz zwolnień od opłaty. 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/201/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie zmiany preliminarza wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009r. 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/202/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/203/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta 2017-01-31 13:18
dokument Uchwała numer: XXVII/204/09 z dnia: 2009.04.28 w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 2017-01-31 13:19
dokument Uchwała numer: XXVIII/205/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2017-01-31 13:19
dokument Uchwała numer: XXVIII/206/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok 2017-01-31 13:19
dokument Uchwała numer: XXVIII/207/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej 2017-01-31 13:19
dokument Uchwała numer: XXVIII/208/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie rozstrzygnięcia skargi dotyczacej uchwały nr XXV/178/08 Rady Miasta Krynica Morska z dn. 16.12.2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesztrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum. 2017-03-07 14:07
dokument Uchwała numer: XXVIII/209/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1. 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXVIII/210/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXVIII/211/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXVIII/212/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXVIII/213/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia oraz na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXVIII/214/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXVIII/215/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną oraz stosowania bonifikat od cen tych lokali 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXVIII/216/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Wojewodą Pomorskim 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXVIII/217/09 z dnia: 2009.06.08 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska. 2017-01-31 13:20
dokument Uchwała numer: XXIX/218/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/219/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu. 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/220/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/221/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/222/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/223/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/224/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/225/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/226/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/227/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/228/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:21
dokument Uchwała numer: XXIX/229/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2010 r. na inwestycję polegającą na przebudowie ulicy Rybackiej od ulicy Szkolnej wraz z ulicą Poprzeczną i Zabytkową do ulicy Gdańskiej 2017-01-31 13:22
dokument Uchwała numer: XXIX/230/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie rozpatrzenia wezwania Mierzeji Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego 2017-01-31 13:22
dokument Uchwała numer: XXIX/231/09 z dnia: 2009.09.02 w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Jana Gryniewicza do usunięcia naruszenia interesu prawnego. 2017-01-31 13:22
dokument Uchwała numer: XXX/232/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2010 r. na inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej Nr 2346G ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej 2017-01-31 13:22
dokument Uchwała numer: XXX/233/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu, z przeznaczeniem na inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej 2017-01-31 13:23
dokument Uchwała numer: XXX/234/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji stałych Rady 2017-01-31 13:23
dokument Uchwała numer: XXX/235/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie zmiany preliminarza wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009r. 2017-01-31 13:23
dokument Uchwała numer: XXX/236/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie zmiany stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 2017-01-31 13:23
dokument Uchwała numer: XXX/237/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2017-01-31 13:34
dokument Uchwała numer: XXX/238/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej położonej w Krynicy Morskiej 2017-01-31 13:23
dokument Uchwała numer: XXX/239/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:23
dokument Uchwała numer: XXX/240/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:23
dokument Uchwała numer: XXX/241/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:23
dokument Uchwała numer: XXX/242/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:24
dokument Uchwała numer: XXX/243/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:24
dokument Uchwała numer: XXX/244/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:24
dokument Uchwała numer: XXX/245/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:24
dokument Uchwała numer: XXX/246/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:24
dokument Uchwała numer: XXX/247/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:24
dokument Uchwała numer: XXX/248/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:24
dokument Uchwała numer: XXX/249/09 z dnia: 2009.09.24 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Rybacka Brać Mierzei". 2017-01-31 13:35
dokument Uchwała numer: XXXI/250/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-01-31 13:24
dokument Uchwała numer: XXXI/251/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 r. 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/252/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2010 r. 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/253/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/254/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów , sposobu poboru , terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2010 rok 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/255/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r. 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/256/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/257/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie użyczenia nieruchomości 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/258/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/259/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/260/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:25
dokument Uchwała numer: XXXI/261/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:26
dokument Uchwała numer: XXXI/262/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:26
dokument Uchwała numer: XXXI/263/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną oraz stosowania bonifikat od cen tych lokali 2017-01-31 13:30
dokument Uchwała numer: XXXI/264/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości komunalnych 2017-01-31 13:30
dokument Uchwała numer: XXXI/265/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. 2017-01-31 13:30
dokument Uchwała numer: XXXI/266/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2010. 2017-01-31 13:30
dokument Uchwała numer: XXXI/268/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. 2017-01-31 13:30
dokument Uchwała numer: XXXI/269/09 z dnia: 2009.11.17 w sprawie zmiany preliminarza wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 r. 2017-01-31 13:31
dokument Uchwała numer: XXXII/270/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie budżetu na 2010 rok. 2017-01-31 13:31
dokument Uchwała numer: XXXII/271/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok. 2017-01-31 13:31
dokument Uchwała numer: XXXII/272/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:31
dokument Uchwała numer: XXXII/273/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:32
dokument Uchwała numer: XXXII/274/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej 2017-01-31 13:32
dokument Uchwała numer: XXXII/275/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie zmiany preliminarza wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009r. 2017-01-31 13:32
dokument Uchwała numer: XXXII/276/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2017-01-31 13:35
dokument Uchwała numer: XXXII/277/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-01-31 13:32
dokument Uchwała numer: XXXII/278/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:32
dokument Uchwała numer: XXXII/279/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska 2017-01-31 13:32
dokument Uchwała numer: XXXII/280/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/281/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/282/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/283/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/284/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/285/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: nabycia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/286/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/287/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/288/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości komunalnych 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/289/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010r. 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/290/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: nabycia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska 2017-01-31 13:33
dokument Uchwała numer: XXXII/291/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta. 2017-01-31 13:34
dokument Uchwała numer: XXXII/292/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta Krynica Morska do opracowania "Koncepcji rozwoju Miasta Krynica Morska". 2017-01-31 13:35
dokument Uchwała numer: XXXII/293/09 z dnia: 2009.12.29 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Pomorskiego. 2017-01-31 13:34