Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała numer: IX/93/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2017-03-07 14:14
dokument Uchwała numer: IX/92/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie rozpatrzenia wezwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością P4 z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa 2017-01-31 12:15
dokument Uchwała numer: IX/91/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2017-01-31 12:15
dokument Uchwała numer: IX/90/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:16
dokument Uchwała numer: IX/89/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2017-01-31 12:16
dokument Uchwała numer: IX/88/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:16
dokument Uchwała numer: IX/87/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa do zasobu gminnego Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:16
dokument Uchwała numer: IX/86/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:16
dokument Uchwała numer: IX/85/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 2017-01-31 12:16
dokument Uchwała numer: IX/84/11 z dnia: 2011.12.29 w sprawie budżetu na 2012 r. 2017-01-31 12:16
dokument Uchwała numer: VIII/83/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:16
dokument Uchwała numer: VIII/82/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012. 2017-01-31 12:17
dokument Uchwała numer: VIII/81/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej, dla fragmentu oznaczonego symbolem 1.U­ZP L 2017-01-31 12:17
dokument Uchwała numer: VIII/80/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej. 2017-01-31 12:17
dokument Uchwała numer: VIII/79/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2012 rok 2017-01-31 12:17
dokument Uchwała numer: VIII/78/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności na 2012 rok 2017-01-31 12:17
dokument Uchwała numer: VIII/77/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2012 rok 2017-01-31 12:17
dokument Uchwała numer: VIII/76/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok 2017-01-31 12:17
dokument Uchwała numer: VIII/75/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok 2017-01-31 12:18
dokument Uchwała numer: VIII/74/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2017-01-31 12:18
dokument Uchwała numer: VIII/73/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:18
dokument Uchwała numer: VIII/72/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:18
dokument Uchwała numer: VIII/71/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Krynica Morska, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2017-01-31 12:18
dokument Uchwała numer: VIII/70/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:18
dokument Uchwała numer: VIII/69/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:18
dokument Uchwała numer: VIII/68/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:20
dokument Uchwała numer: VIII/67/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:20
dokument Uchwała numer: VIII/66/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:20
dokument Uchwała numer: VIII/65/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:20
dokument Uchwała numer: VIII/64/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 1 marca 2011 r. 2017-01-31 12:20
dokument Uchwała numer: VIII/63/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 2017-01-31 12:20
dokument Uchwała numer: VIII/62/11 z dnia: 2011.11.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2017-01-31 12:21
dokument Uchwała numer: VII/61/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 2017-01-31 12:21
dokument Uchwała numer: VII/60/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2017-01-31 12:21
dokument Uchwała numer: VII/59/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:21
dokument Uchwała numer: VII/58/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:21
dokument Uchwała numer: VII/57/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:21
dokument Uchwała numer: VII/56/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. 2017-01-31 12:21
dokument Uchwała numer: VII/55/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 2017-01-31 12:30
dokument Uchwała numer: VII/54/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany wzoru załącznika do deklaracji i informacji dotyczącego zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości 2017-01-31 12:22
dokument Uchwała numer: VII/53/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 2017-01-31 12:23
dokument Uchwała numer: VII/52/11 z dnia: 2011.08.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2017-01-31 12:23
dokument Uchwała numer: VI/51/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:23
dokument Uchwała numer: VI/50/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.U 2017-01-31 12:24
dokument Uchwała numer: VI/49/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w sezonie letnim 2011 r. 2017-01-31 12:24
dokument Uchwała numer: VI/48/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie wyrażenia opinii o granicy przystani morskiej 2017-01-31 12:24
dokument Uchwała numer: VI/47/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:24
dokument Uchwała numer: VI/46/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:24
dokument Uchwała numer: VI/45/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2017-01-31 12:24
dokument Uchwała numer: VI/44/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska za 2010 rok 2017-01-31 12:24
dokument Uchwała numer: VI/43/11 z dnia: 2011.06.28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2017-01-31 12:25
dokument Uchwała numer: V/42/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2017-01-31 12:25
dokument Uchwała numer: V/41/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII / 75 / 95 z dnia 30 czerwca 1995r. w sprawie nadania nazw ulicom w Krynicy Morskiej 2017-01-31 12:25
dokument Uchwała numer: V/40/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie nabycia mienia komunalnego 2017-01-31 12:25
dokument Uchwała numer: V/39/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:25
dokument Uchwała numer: V/38/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Krynica Morska, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2017-01-31 12:25
dokument Uchwała numer: V/37/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Krynica Morska, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2017-01-31 12:25
dokument Uchwała numer: V/36/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości komunalnych 2017-01-31 12:26
dokument Uchwała numer: V/35/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Krynica Morska oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2017-01-31 12:27
dokument Uchwała numer: V/34/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014. 2017-01-31 12:27
dokument Uchwała numer: V/33/11 z dnia: 2011.04.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok. 2017-01-31 12:27
dokument Uchwała numer: IV/32/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:27
dokument Uchwała numer: IV/31/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.MU, 14.KD-X 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/30/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/29/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/28/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/27/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/26/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/25/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Nowa Karczma, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/24/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Nowa Karczma, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/23/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:28
dokument Uchwała numer: IV/22/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/21/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości komunalnych 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/20/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie nabycia mienia komunalnego 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/19/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/18/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji powiatu w gazecie internetowej Urlaubsland - Polen.info. 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/17/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/16/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/15/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/14/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 2017-01-31 12:29
dokument Uchwała numer: IV/13/11 z dnia: 2011.03.01 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok 2017-01-31 12:30