Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała numer: XXXIII/296/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:47
dokument Uchwała numer: XXXIII/295/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: XXXIII/294/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: III/12/10 z dnia: 2010.12.30 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: III/11/10 z dnia: 2010.12.30 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2011 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: III/10/10 z dnia: 2010.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Nowa Karczma, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: III/9/10 z dnia: 2010.12.30 w sprawie nabycia mienia komunalnego 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: III/8/10 z dnia: 2010.12.30 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: III/7/10 z dnia: 2010.12.30 w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2010. 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: III/6/10 z dnia: 2010.12.30 w sprawie budżetu na 2011 rok. 2017-01-31 13:48
dokument Uchwała numer: I/5/10 z dnia: 2010.12.01 w sprawie powołania Komisji ds Gospodarki Komunalnej , Infrastruktury Technicznej , Oświaty , Kultury Fizycznej , Zdrowia , Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2017-01-31 13:50
dokument Uchwała numer: I/4/10 z dnia: 2010.12.01 w sprawie powołania Komisji ds Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2017-01-31 14:03
dokument Uchwała numer: I/3/10 z dnia: 2010.12.01 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2017-01-31 13:50
dokument Uchwała numer: I/2/10 z dnia: 2010.12.01 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2017-01-31 13:50
dokument Uchwała numer: I/1/10 z dnia: 2010.12.01 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. 2017-01-31 13:50
dokument Uchwała numer: XXXIX/403/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII /284/01 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 grudnia 2001 r w sprawie zasad prowadzenia handlu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 13:50
dokument Uchwała numer: XXXIX/402/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. 2017-01-31 13:50
dokument Uchwała numer: XXXIX/401/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/400/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/399/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/398/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/397/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/396/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/395/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/394/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/282/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/393/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Krynica Morska, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/392/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie bezpłatnej służebności drogowej 2017-01-31 13:51
dokument Uchwała numer: XXXIX/391/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXIX/390/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 rok 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXIX/389/10 z dnia: 2010.11.03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej celem wsparcia Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim poszkodowanego w wyniku powodzi. 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXVIII/388/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII / 118 / 2004 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXVIII/387/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną Gminy Stegna, Gminy Sztutowo oraz organizacji publicznych i pozarządowych regionów Kaliningradu (Rosja) i Kłajpedy (Litwa). 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXVIII/386/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną Gminy Stegna, Gminy Sztutowo, Miasta Ustki, Miasta Słupska oraz organizacji publicznych i pozarządowych regionu Kaliningradu (Rosja). 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXVIII/385/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXVIII/384/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty. 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXVIII/383/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXVIII/382/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok. 2017-01-31 13:52
dokument Uchwała numer: XXXVIII/381/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości komunalnych 2017-01-31 13:53
dokument Uchwała numer: XXXVIII/380/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:54
dokument Uchwała numer: XXXVIII/379/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:54
dokument Uchwała numer: XXXVIII/378/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:54
dokument Uchwała numer: XXXVIII/377/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:54
dokument Uchwała numer: XXXVIII/376/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:54
dokument Uchwała numer: XXXVIII/375/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:54
dokument Uchwała numer: XXXVIII/374/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:54
dokument Uchwała numer: XXXVIII/373/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:54
dokument Uchwała numer: XXXVIII/372/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/371/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/370/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/369/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/368/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/367/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/366/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/365/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/364/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/363/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie wyrażenia opinii o granicy przystani morskiej 2017-01-31 13:55
dokument Uchwała numer: XXXVIII/362/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2017-03-07 14:13
dokument Uchwała numer: XXXVIII/361/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2017-03-07 14:12
dokument Uchwała numer: XXXVIII/360/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Krynica Morska oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2017-01-31 13:56
dokument Uchwała numer: XXXVIII/359/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów 2017-01-31 13:56
dokument Uchwała numer: XXXVIII/358/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 rok 2017-01-31 13:56
dokument Uchwała numer: XXXVIII/357/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 2017-01-31 13:56
dokument Uchwała numer: XXXVIII/356/10 z dnia: 2010.09.10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2017-01-31 13:56
dokument Uchwała numer: XXXVII/355/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej 2017-01-31 13:56
dokument Uchwała numer: XXXVII/354/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:56
dokument Uchwała numer: XXXVII/353/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:56
dokument Uchwała numer: XXXVII/352/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:57
dokument Uchwała numer: XXXVII/351/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:57
dokument Uchwała numer: XXXVII/350/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:57
dokument Uchwała numer: XXXVII/349/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:57
dokument Uchwała numer: XXXVII/348/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:57
dokument Uchwała numer: XXXVII/347/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska 2017-01-31 13:57
dokument Uchwała numer: XXXVII/346/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 13:57
dokument Uchwała numer: XXXVII/345/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Morskiej, obręb: Krynica Morska, jednostka ewidencyjna: Krynica Morska - M 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXVII/344/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXVII/343/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXVII/342/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości komunalnych 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXVII/341/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie zmiany preliminarza wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010r. 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXVII/340/10 z dnia: 2010.06.23 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 r. 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXVI/339/10 z dnia: 2010.05.17 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego pierwszych osadników przybyłych do Krynicy Morskiej po II Wojnie Światowej 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXV/338/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Krynica Morska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Słonecznej. 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXV/337/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXV/336/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 2017-01-31 13:58
dokument Uchwała numer: XXXV/335/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 13:59
dokument Uchwała numer: XXXV/334/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej. 2017-01-31 13:59
dokument Uchwała numer: XXXV/333/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska nr XV/100/08 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2017-01-31 13:59
dokument Uchwała numer: XXXV/332/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu, z przeznaczeniem na inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej ul. Marynarzy w Krynicy Morskiej. 2017-01-31 13:59
dokument Uchwała numer: XXXV/331/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2017-03-07 14:11
dokument Uchwała numer: XXXV/330/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 rok 2017-01-31 13:59
dokument Uchwała numer: XXXV/329/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok. 2017-01-31 13:59
dokument Uchwała numer: XXXV/328/10 z dnia: 2010.04.28 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/327/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/326/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/325/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/324/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/323/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/322/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/321/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/320/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną oraz stosowania bonifikat od cen tych lokali 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/319/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 14:00
dokument Uchwała numer: XXXIV/318/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 14:01
dokument Uchwała numer: XXXIV/317/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 2017-01-31 14:01
dokument Uchwała numer: XXXIV/316/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:01
dokument Uchwała numer: XXXIV/315/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:01
dokument Uchwała numer: XXXIV/314/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:01
dokument Uchwała numer: XXXIV/313/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:01
dokument Uchwała numer: XXXIV/312/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:01
dokument Uchwała numer: XXXIV/311/10 z dnia: 2010.03.17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/310/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/309/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego strefy centralnej Krynicy Morskiej dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem 1.U-ZPL 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/308/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/307/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/306/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII / 215 /09 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną oraz stosowania bonifikat od cen tych lokali 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/305/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/304/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krynica Morska, jednostka ewidencyjna Krynica Morska - M 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/303/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska Nr XXVII/204/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 2017-01-31 14:02
dokument Uchwała numer: XXXIII/302/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2017-01-31 14:03
dokument Uchwała numer: XXXIII/301/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2017-01-31 14:03
dokument Uchwała numer: XXXIII/300/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie oddania w najem nieruchomości 2017-01-31 14:03
dokument Uchwała numer: XXXIII/299/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:03
dokument Uchwała numer: XXXIII/298/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:03
dokument Uchwała numer: XXXIII/297/10 z dnia: 2010.01.27 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 14:03