Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała numer: XX/173/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2017-01-30 14:44
dokument Uchwała numer: XX/174/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2017-01-30 14:45
dokument Uchwała numer: XX/175/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2017-01-30 14:45
dokument Uchwała numer: XX/176/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2017-01-30 14:46
dokument Uchwała numer: XX/177/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2017-01-30 14:46
dokument Uchwała numer: XX/178/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 2017-01-30 14:47
dokument Uchwała numer: XX/179/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:47
dokument Uchwała numer: XX/180/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:48
dokument Uchwała numer: XX/181/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:48
dokument Uchwała numer: XX/182/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:48
dokument Uchwała numer: XX/183/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:48
dokument Uchwała numer: XX/184/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:48
dokument Uchwała numer: XX/185/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:48
dokument Uchwała numer: XX/186/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:49
dokument Uchwała numer: XX/187/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-30 14:49
dokument Uchwała numer: XX/188/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie zmiany uchwały 2017-01-30 14:49
dokument Uchwała numer: XX/189/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/108/99 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego. 2017-01-30 14:49
dokument Uchwała numer: XX/190/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-30 14:49
dokument Uchwała numer: XX/191/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 2017-01-30 14:50
dokument Uchwała numer: XX/192/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego Komisji stałych Rady 2017-01-30 14:50
dokument Uchwała numer: XX/193/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2017-01-30 14:50
dokument Uchwała numer: XX/194/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Miasta w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2004 r. dotycząca przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. 2017-01-30 14:50
dokument Uchwała numer: XX/195/05 z dnia: 2005.02.17 w sprawie delegowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasta Krynica Morska w Stowarzyszeniu Gmin Euroregion BAŁTYK 2017-01-30 14:50
dokument Uchwała numer: XXI/196/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie udziału Gminy Miasta Krynica Morska w realizacji projektu "Łuk Południowego Bałtyku II" oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia porozumienia. 2017-01-31 08:56
dokument Uchwała numer: XXI/197/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2017-01-31 08:56
dokument Uchwała numer: XXI/198/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie gazyfikacji Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 08:56
dokument Uchwała numer: XXI/199/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia oraz udziału Gminy Miasta Krynica Morska w realizacji inwestycji pn.: "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację dróg wodnych i lądowych". 2017-01-31 08:57
dokument Uchwała numer: XXI/200/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XVIII/160/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat i trybu ich pobierania. 2017-01-31 08:57
dokument Uchwała numer: XXI/201/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2017-01-31 08:57
dokument Uchwała numer: XXI/202/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 08:57
dokument Uchwała numer: XXI/203/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Piaski. 2017-01-31 08:57
dokument Uchwała numer: XXI/204/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska. 2017-01-31 08:57
dokument Uchwała numer: XXI/205/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno. 2017-01-31 08:58
dokument Uchwała numer: XXI/206/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zagospodarowania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2017-01-31 08:58
dokument Uchwała numer: XXII/208/05 z dnia: 2005.04.12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza 2017-01-31 08:58
dokument Uchwała numer: XXII/209/05 z dnia: 2005.04.12 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Miasta w Krynicy Morskiej z dnia 24 grudnia 2004 r. dotycząca przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. 2017-01-31 08:58
dokument Uchwała numer: XXIII/210/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIII/211/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok. 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIII/212/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia umowy dzierżawy. 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIII/213/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIV/214/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2005 r. 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIV/215/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XIII/125/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIV/216/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIV/217/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przejęcia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach geodezyjnych Nowa Karczma i Krynica Morska. 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIV/218/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do związku miast Bałtyckich i przyjęcia jego statutu. 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIV/219/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". 2017-01-31 08:59
dokument Uchwała numer: XXIV/220/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2017-01-31 09:00
dokument Uchwała numer: XXIV/221/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2017-01-31 09:00
dokument Uchwała numer: XXIV/222/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2017-01-31 09:00
dokument Uchwała numer: XXIV/224/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie uchylenia uchwały 2017-01-31 09:00
dokument Uchwała numer: XXV/225/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie nawiązania przygranicznej współpracy między miastem Krynica Morska a Zielonogradskim Rejonem Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i miastem Neringa na Litwie. 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXV/226/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Bałtyckie spotkania z kulturą - sztuka i sport" 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXV/228/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXVI/229/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXVI/230/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXVI/231/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXVI/232/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXVI/233/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXVI/234/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXVI/235/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 29 grudnia 2004 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. 2017-01-31 09:01
dokument Uchwała numer: XXVI/236/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/201/05 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej. 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVI/237/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/74/99 z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowego planu szczegółowego "centrum" Krynicy Morskiej 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVI/238/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/204/05 z dnia 23 marca 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska. 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVI/239/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego strefy centralnej Krynicy Morskiej. 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVI/240/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642. 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVI/241/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta. 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVI/242/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta. 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVI/243/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVII/244/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVII/245/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia oraz udziału Gminy Miasta Krynica Morska w realizacji inwestycji pn.: "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację dróg wodnych i lądowych". 2017-01-31 09:02
dokument Uchwała numer: XXVII/246/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2006 r. 2017-01-31 09:03
dokument Uchwała numer: XXVII/247/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XXI/198/05 z 23 marca 2005 r. w sprawie gazyfikacji Gminy Miasta Krynica Morska. 2017-01-31 09:03
dokument Uchwała numer: XXVII/248/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru opłat na 2006 r. 2017-01-31 09:03
dokument Uchwała numer: XXVII/249/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny. 2017-01-31 09:03
dokument Uchwała numer: XXVII/250/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz określenia terminu płatności i sposobu jego poboru na 2006 r. 2017-01-31 09:03
dokument Uchwała numer: XXVII/251/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok. 2017-01-31 09:04
dokument Uchwała numer: XXVII/252/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2006 r. 2017-01-31 09:04
dokument Uchwała numer: XXVII/253/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 r. 2017-01-31 09:05
dokument Uchwała numer: XXVII/254/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie zaopiniowania projektu granic odlądowych dla portu miejskiego - Krynica Morska 2017-01-31 09:05
dokument Uchwała numer: XXVII/255/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-01-31 09:05
dokument Uchwała numer: XXVIII/256/05 z dnia: 2005.12.29 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. 2017-01-31 09:05
dokument Uchwała numer: XXVIII/258/05 z dnia: 2005.12.29 w sprawie przejęcia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska. 2017-01-31 09:05