Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska. 2021-11-22 12:35
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-11-19 14:19
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-11-19 14:19
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-11-10 10:41
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-11-08 14:53
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.15 dot. pn. Budowa Morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II 2021-11-02 12:03
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-11-10 08:48
dokument Starosta Nowodworski zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu - morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. 2021-10-20 14:03
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska zwołuje na dzień 29 października 2021 r. na godz. 12:00 2021-10-28 07:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu postanowienia w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. "Wykonanie hali magazynowej do przechowywania elementów mobilnego systemu przeciwpowodziowego będącego częścią zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej". 2021-10-20 12:21
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-12 15:06
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 15/2021 2021-10-12 10:30
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 2/2021 2021-10-12 10:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.3.1.2021.EL-h dot. pn. wykonanie hali magazynowej do przechowywania elementów mobilnego systemu przeciwpowodziowego będącego częścią zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej 2021-10-07 11:04
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.33 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-10-07 11:09
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko/US.90 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2021-10-04 13:21
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko/US.88 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2021-10-04 13:21
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 14/2021 2021-09-24 11:53
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.22 dot. pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2021-09-23 14:49
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.201.2021.ŻM dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-23 07:39
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.143.2021.ZR dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-23 07:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2021-09-10 15:40
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXVII Uroczystą Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 września 2021 r. na godz. 10:00 2021-09-10 11:11
dokument Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 12.08.2021 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na działce nr 774 w Krynicy Morskiej". 2021-09-06 09:58
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 10 września 2021 r. na godz. 12:00 2021-09-02 11:19
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.29 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-09-01 09:21
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 30 sierpnia 2021 r. na godz. 10:30 2021-08-27 13:45
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 13/2021 2021-08-27 11:31
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 25 sierpnia 2021 r. na godz. 13:00 2021-08-24 14:44
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.196.2021.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-08-20 14:22
dokument Komunikat Burmistrza Miasta Krynica Morska Krzysztofa Swat w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata na prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej 2021-08-13 14:26
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na działce nr 774 w Krynicy Morskiej". 2021-08-13 14:24
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na okres 3 lat. 2021-08-06 09:54
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko/US.84 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2021-08-03 14:24
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 4 sierpnia 2021 r. na godz. 13:00 2021-08-02 09:20
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 12/2021 2021-07-30 07:23
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.9 dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II 2021-07-26 14:45
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.27 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-07-22 12:18
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 15 lipca 2021 r. na godz. 12:00 2021-07-15 07:36
dokument Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 lipca 2021 r. 2021-07-12 09:55
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2021 2021-07-09 07:59
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.85.2021.JD dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie linii kablowej nn-0,44 kV na działkach nr 617, 614, 688, 618/1 2021-07-06 14:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.24 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-06-23 14:13
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.78 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2021-06-23 14:12
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 10/2021 2021-06-11 10:18
dokument Praca w PSZOK Krynica Morska 2021-06-08 07:22
dokument Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 24.05.2021 r. 2021-06-02 12:09
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej na dzień 16 czerwca 2021 r. na godz. 12:00 2021-06-01 07:32
dokument Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 2021-05-25 10:33
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-05-25 10:31
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2021 2021-05-21 19:26
dokument Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-05-19 09:58
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.22 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-05-19 08:55
dokument 04.06.2021 r. dniem wolnym od pracy 2021-05-17 13:39
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. 2021-05-10 13:11
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.85.2021.JD dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach 67, 614, 688, 618/1 2021-05-05 14:13
dokument Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu przy Bulwarze Słonecznym o pow. 50m2 część działki nr 731/2. 2021-05-05 09:01
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej na dzień 12 maja 2021 r. na godz. 12:00 2021-05-12 07:40
dokument Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 15.04.2021 r. 2021-04-26 13:26
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2021 r.". 2021-04-23 13:19
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2021 2021-04-23 10:23
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2021 2021-04-23 10:22
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2021 2021-04-23 10:21
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: "Remont elewacji budynku Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej" 2021-04-22 09:04
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2021-04-22 09:00
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2021 2021-04-02 10:45
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Bulwar Słoneczny 2021-03-29 14:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.8 dot. pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2021-03-25 07:01
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 24 marca 2021 r. na godz. 12:00 2021-03-17 13:02
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2021 2021-03-12 14:17
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2021 2021-03-12 14:04
dokument Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr1/2021 2021-03-12 13:11
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2021 2021-02-26 13:36
dokument Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 18.02.2021 r. 2021-02-19 09:24
dokument Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 09.02.2021 r. 2021-02-10 07:22
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2021 2021-02-05 07:30
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej 2021-02-04 12:48
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 10 lutego 2021 r. na godz. 12:00 2021-02-03 13:14
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.2019 dot. pn. "Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2021-02-02 12:13
dokument Spis Powszechny NSP 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2021-02-09 09:39
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie. 2021-01-29 11:22
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2021 2021-01-29 11:20
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2021 2021-01-22 13:41
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.124.2019.KSZ.16 dot pn. budowa morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-01-22 12:58
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul.Nowej. Przetarg odbędzie się 9 lutego 2021 r. 2021-01-18 14:20
dokument Wyniki zapytania ofertowego z dnia 22.12.2020 r. na wykonanie opracowania opinii technicznych dwóch budynków będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-01-12 10:52
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2021-01-11 14:33