Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2020

Ogłoszenie  o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2020

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 3 listopada 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2020.

Cel konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Miasta Krynica Morska.
    
Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Krynica Morska, na temat projektu Rocznego programu współpracy na 2020 rok.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 13.11.2019 r.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 27.11.2019 roku do godziny 10:00.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm. )  prowadzące działalność na terenie Gminy Krynica Morska.

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 27 listopada 2019 roku, do godziny 10:00:

a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Krynica Morska Nr 75/19 z dnia 13 listopada 2019 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji, adres: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82 – 120 Krynica Morska;
b) elektronicznie na adres e-mail: turystyka@krynicamorska.tv;
c) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82 – 120 Krynica Morska.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miasta Krynica Morska www.krynicamorska.tv, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.
3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2020".
4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych;
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji;
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15, 82 – 120 Krynica Morska, w pokoju nr 13 oraz pod numerem telefonu: 55 247 65 27 wew. 141 - osoba do kontaktu – Konrad Mądry.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 13-11-2019 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 13-11-2019 13:07