Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XV Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 grudnia 2019 r. na godz. 9:00 2019-12-13 13:26
dokument Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu - autobusu marki Autosan 2019-12-13 09:31
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 9/2019 2019-12-13 08:06
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyników konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020". 2019-11-28 11:25
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 27 listopada 2019 r. na godz. 13:00 2019-11-26 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-19 09:42
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 08 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:14
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.35 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-11-14 10:22
dokument Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2020 2019-11-13 13:07
dokument Wyniki zapytania ofertowego z dnia 24.10.2019r. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-13 09:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-10-25 11:22
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-25 11:28
dokument Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.31 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2019-10-24 13:53
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska 2019-10-24 13:43
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 23 października 2019 r. na godz. 13:00 2019-10-16 14:06
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-04 12:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ROOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.KSZ.22 dot. Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-10-03 11:50
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.16.2014.MCZ.KSZ.21 dot. Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-10-03 11:50
dokument Wyniki zapytania ofertowego z dnia 19.09.2019r. na wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu budynku wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 6A i 6B. 2019-10-03 08:22
dokument Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usługi polegającej na wycenie nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 2019-10-03 08:24
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi polegającej na wycenie nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 2019-10-02 10:14
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 6A i 6B będącego w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-19 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej 2019-09-17 11:30
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-09-17 11:29
dokument Decyzja Burmistrza Miasta Krynica Morska zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej 2019-09-16 14:37
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-09-17 11:22
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 września 2019 r. na godz. 13:00 2019-09-11 11:06
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie usługi - zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-11 07:11
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.195.2019.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych 2019-09-03 12:10
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2019-08-30 10:46
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wynikach przetargów z dnia 26 sierpnia 2019 r. 2019-08-27 12:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2019-08-27 11:44
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.21.2017.MJ.PW.31 dot. Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2019-07-25 14:48
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.KSZ.22 dot. Zespołu morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW. 2019-07-24 12:15
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.KSZ.21 dot. Zespołu morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW. 2019-07-24 12:15
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-07-19 09:21
dokument Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.15 dot. przedsięwzięcia pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-07-16 10:57
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.499.4.2019.KK dot. decyzji administracyjnej pozwalającej na prace budowlane polegające na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV i budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV 2019-07-12 14:25
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-07-05 14:09
dokument Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska GDOŚ-Gd.WOO.4211.21.2017.MJ.PW.26 dot. przedsięwzięcia pn. Morska Farma Wiatrowa Baltica 2019-07-08 14:29
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Oświetlenie terenów nadzalewowych na wysokości wałów przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej". 2019-07-02 14:17
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.94.2019.ZŚ dot. konieczności aktualizacji zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia określonego w zawiadomieniu Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu z dnia 12.06.2019r. 2019-07-02 10:52
dokument Sprostowanie nr 1 do treści Ogłoszenia: "Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 651/8" z dnia 24.06.2019 r. 2019-06-27 14:13
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd.WOO.4211.16.2014.MCZ.KSZ.18 dot. przedsięwzięcia pn. budowie Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-06-25 10:22
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 10:00 2019-06-25 07:27
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 651/8 2019-06-28 07:06
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 30/6 2019-06-24 12:56
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/19 2019-06-21 12:25
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.94.2019.ZŚ dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych 2019-06-21 11:38
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.152.2019.AS dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie projektowanej Ekspozytury Stacji Brzegowej "Krynica Morska" wraz z infrastrukturą 2019-06-21 12:23
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.57.2019.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - studni pomiarowej. 2019-06-21 12:23
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.82.2019.EW dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV 2019-06-05 14:23
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje IX Sesję Rady Miejskiej na dzień 29 maja 2019 r. na godz. 13:00 2019-05-26 16:26
dokument Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 24.05.2019 r. 2019-05-24 14:16
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.57.2019.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PWiK w Krynicy Morskiej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 2019-05-21 08:36
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-05-16 09:13
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na: "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2019 r.". 2019-05-13 09:51
dokument Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu 2019-05-13 08:22
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2019-05-09 11:27
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi turystów 2019-05-08 12:20
dokument Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.9 dot. przedsięwzięcia pn. drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-05-06 10:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza miasta Krynica Morska o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 11:38
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.439.2018.DS dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę gazociągu średniego ciśnienia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 2019-04-24 12:29
dokument Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 18.04.2019 r. 2019-04-23 10:37
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły 2019-04-17 14:16
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.454.2018.MG dot. pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych oraz lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 2019-04-15 09:19
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.454.2018.MG dot. pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego, pogłębiania basenu wokół Pirsu oraz wygaszenia decyzji. 2019-04-15 09:15
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/19 2019-04-12 08:47
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 17 kwietnia 2019 r. na godz. 14:00 2019-04-09 10:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.01.2019 dot. "Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu stacji brzegowej Krynica Morska 2019-04-08 13:13
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2019-04-04 14:30
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 602/24, nr 602/22, nr 602/27, nr 602/2 przeznaczonego na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego 2019-04-03 14:15
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.437.2018.EW dot. pozwolenia wodnoprawnego, w związku z projektowaną budową i przebudową obiektów w placówce Straży Granicznej w mieście Krynica Morska 2019-04-02 09:42
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Elblągu GD.ZUZ.2.421.421.2018.JB dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych 2019-03-28 11:03
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2019 2019-03-28 11:01
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi turystów 2019-03-26 11:07
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.7.2019.mko.2 dot. przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2019-03-25 13:16
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2019 r. na godz. 13:00 2019-03-22 13:59
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.18 dot. przedsięwzięcia pn. "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym 2019-03-19 10:49
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.16 dot. przedsięwzięcia pn. "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym 2019-03-15 14:25
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Portu Jachtowego 2019-03-15 14:21
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2019 2019-03-08 13:04
dokument Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-03-08 10:45
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.4 dot. przedsięwzięcia pn. "budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat. 2019-02-25 13:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.01.2019 dot. "Wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu stacji brzegowej Krynica Morska". 2019-02-22 12:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.1.2019.EL-b dot. przedsięwzięcia pn. "budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 2019-02-19 14:55
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.120.2018.JP.8 dot. przedsięwzięcia pn. "budowa ulicy Joanny Chmielewskiej, część ulicy Słonecznej i część ulicy Piaskowej 2019-02-19 07:32
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2019 2019-02-01 13:42
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 2019-01-30 10:03
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VI Sesję Rady Miejskiej na dzień 5 lutego 2019 r. na godz. 14:00 2019-01-29 07:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, pn.: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", zlokalizowanej w granicach województwa pomorskiego w powiecie nowodworskim. 2019-01-25 13:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przyjęciu dokumentu Zarządzenia 5/2019 dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska uchwalonego Uchwałą XXXVIII/379/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. wraz z pełną wersją dokumentu 2019-01-25 09:48
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.86 dot. pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2019-01-18 11:01
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.122.2018.AT.2 dot. przedsięwzięcia pn. Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej. 2019-01-17 08:47
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2018.AZ.82 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 2019-01-14 13:30
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2018.AZ.79 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 2019-01-14 13:30
dokument Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2019-01-11 07:04
dokument Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje V Sesję Rady Miejskiej na dzień 9 stycznia 2019 r. na godz. 14:00 2019-01-29 07:48
dokument Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 20 grudnia 2018 r. 2019-01-03 08:09