Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała numer: V/19/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. 2017-01-31 12:40
dokument Uchwała numer: V/20/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich 2017-01-31 12:40
dokument Uchwała numer: V/21/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2017-01-31 12:40
dokument Uchwała numer: V/22/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2017-01-31 12:40
dokument Uchwała numer: V/23/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie budżetu na 2007 r. 2017-01-31 12:40
dokument Uchwała numer: V/24/07 z dnia: 2007.01.30 w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością przejazdu i przechodu 2017-01-31 12:41
dokument Uchwała numer: VI/25/07 z dnia: 2007.03.20 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok. 2017-01-31 12:41
dokument Uchwała numer: VI/26/07 z dnia: 2007.03.20 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr3 2017-01-31 12:41
dokument Uchwała numer: VI/27/07 z dnia: 2007.03.20 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Stegna i Gmina Sztutowo, dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej". 2017-01-31 12:41
dokument Uchwała numer: VI/28/07 z dnia: 2007.03.20 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty 2017-01-31 12:41
dokument Uchwała numer: VII/29/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Krynica Morska o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Krynica Morska oświadczenia lustracyjnego 2017-01-31 12:41
dokument Uchwała numer: VII/30/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Krynica Morska o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Krynica Morska oświadczenia lustracyjnego 2017-01-31 12:41
dokument Uchwała numer: VII/31/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:41
dokument Uchwała numer: VII/32/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do Stowarzyszenia Żuławy i przyjęcia jego statutu. 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: VII/33/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: VII/34/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: VII/35/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Krynica Morska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także wprowadzenia czasowego i stałego zakazu sprzedaży 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: VII/36/07 z dnia: 2007.04.11 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok. 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: VIII/37/07 z dnia: 2007.04.26 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok. 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: VIII/38/07 z dnia: 2007.04.26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok. 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: VIII/39/07 z dnia: 2007.04.26 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 roku. 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: IX/40/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok. 2017-01-31 12:42
dokument Uchwała numer: IX/41/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie Miasta Krynica Morska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej. 2017-01-31 12:43
dokument Uchwała numer: IX/42/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie wygaszenia obciążenia nieruchomości prawem użytkowania 2017-01-31 12:43
dokument Uchwała numer: IX/43/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie nabycia nakładów i urządzeń posadowionych na gruncie komunalnym 2017-01-31 12:43
dokument Uchwała numer: IX/44/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Miasta Krynica Morska sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piaskach oraz przekazanie mienia do eksploatacji Przedsiębiorstwu Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej. 2017-01-31 12:43
dokument Uchwała numer: IX/45/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie przedłużenia terminu wieczystego użytkowania 2017-01-31 12:43
dokument Uchwała numer: IX/46/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie określenia zasad i trybu używania Herbu Miasta Krynica Morska. 2017-01-31 12:43
dokument Uchwała numer: IX/47/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie oświadczenia Rady Miasta o wyrażeniu woli przystąpienia w przyszłości do Lokalnej Grupy Działania obejmującej obszar powiatu nowodworskiego. 2017-01-31 12:43
dokument Uchwała numer: IX/48/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: IX/49/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: IX/50/07 z dnia: 2007.06.12 w sprawie powołania członka do składu Komisji Rewizyjnej. 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: X/51/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim na zakup karetki pogotowia 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: X/52/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: X/53/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: X/54/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: X/55/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia zawartego w dniu 29 marca 2007r. z Gminą Stegna, Gminą Sztutowo i Gminą Miasta Krynica Morska dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa szlaku pieszo - rowerowego na Mierzei Wiślanej" oraz wspólnego wykonania zadania publicznego związanego z realizacją Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: X/56/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" z zadaniem: Modernizacja Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej 2017-01-31 12:44
dokument Uchwała numer: X/57/07 z dnia: 2007.08.06 w sprawie uchylenia uchwał 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XI/58/07 z dnia: 2007.08.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XI/59/07 z dnia: 2007.08.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XI/60/07 z dnia: 2007.08.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XI/61/07 z dnia: 2007.08.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XII/62/07 z dnia: 2007.09.26 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Wojewodą Pomorskim 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XIII/63/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XIII/64/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XIII/65/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/44/07 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Miasta Krynica Morska sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piaskach oraz przekazanie mienia do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej. 2017-01-31 12:45
dokument Uchwała numer: XIII/66/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2017-01-31 12:46
dokument Uchwała numer: XIII/67/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia mienia na rzecz Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:46
dokument Uchwała numer: XIII/68/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 r. 2017-01-31 12:46
dokument Uchwała numer: XIII/69/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2008r. 2017-01-31 12:46
dokument Uchwała numer: XIII/70/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. 2017-01-31 12:46
dokument Uchwała numer: XIII/71/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2008 r. 2017-01-31 12:46
dokument Uchwała numer: XIII/72/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2008 r. 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIII/73/07 z dnia: 2007.10.16 w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu używania Herbu Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/74/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie budżetu na 2008 rok 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/75/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 rok 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/76/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr IIIX/125/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobrania. 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/77/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/78/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/79/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie określenia podmiotu działalności Komisji d/s Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/80/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Krynica Morska o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej oświadczenia lustracyjnego 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/81/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Krynica Morska o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej oświadczenia lustracyjnego 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/82/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2017-01-31 12:47
dokument Uchwała numer: XIV/83/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/84/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2007 Rady Miejskiej Krynica Morska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia na rzecz Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/85/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krynicy Morskiej 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/86/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/44//07 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Miasta Krynica Morska sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piaskach oraz przekazanie mienia do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/87/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/88/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/89/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/90/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/91/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska 2017-01-31 12:48
dokument Uchwała numer: XIV/92/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 2017-01-31 12:49