INFORMACJE OGÓLNE:

 

ULOTKA INFORMACYJNA:

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MIASTA KRYNICA MORSKA:

 

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRYNICA MORSKA – ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z NASTĘPUJĄCYMI RODZAJAMI ODPADÓW:

RODZAJ

POJEMNIK

KTO ODBIERA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁE, MIESZANE, ZABUDOWANE DOMKAMI LETNISKOWYMI, NIEZAMIESZKAŁE I ZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE:

NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKAŁE Z WYJĄTKIEM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE:

ZMIESZANE ODPADY

Pojemniki w dowolnym kolorze

z wyłączeniem koloru żółtego, zielonego i niebieskiego, o odpowiednim oznaczeniu opisowym

 • Firma STAN-EKO

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w każdej ilości, które zostaną umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami1

SZKŁO

Pojemniki / worki zielone

 • Firma STAN-EKO

 • PSZOK2

Odbiór odpadów w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych

Odbiór odpadów w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami¹

 

PAPIER I TEKTURA

Pojemniki/ worki niebieskie

 • Firma STAN-EKO

 • PSZOK²

Odbiór odpadów w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych

Odbiór odpadów w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami¹

 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Pojemniki / worki żółte

 • Firma STAN-EKO

 • PSZOK²

Odbiór odpadów w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych

Odbiór odpadów w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami¹

ODPADY ZIELONE BIO

Pojemnik/ worek brązowy
60l – bio kuchenne
120l - bio zielone

 • PSZOK²

 • Firma STAN-EKO

Odbiór w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych

W każdej ilości

PSZOK- odpady bio zielone w każdej ilości

STAN EKO- odbiór  odpadów w ilości  wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

PRZETERMINOWANE LEKI

 

 • PSZOK²

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

CHEMIKALIA

 

 • PSZOK2

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

 

 • PSZOK²

 • Zespół Szkół w Krynicy Morskiej

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

 • Sklep przy zakupie nowego tego samego rodzaju sprzętu

 • najbliższe punkty zbierania tego typu sprzętu:

  1) TELE ELEKTRONIC Jerzy Hrycyna, ul. Gdańska 47 a, 82-103 Stegna

  2) ELDOM Katarzyna Bania, ul. Obrońców Westerplatte 5, 82-100 Nowy dwór Gdański

  3) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kanałowa 2, 82-100 NDG

  4) SZOP Sp z o.o., ul. Warszawska 51, 82-100 NDG

 • PSZOK²

 • STAN -EKO 2 x w ciągu roku zgodnie z harmonogramem

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

 • PSZOK²

 • STAN -EKO nie rzadziej niż raz w roku - wystawka

PSZOK- w ilości do 500 kg z nieruchomości rocznie

 

W ilości do 200 kg z nieruchomości rocznie

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

 

 • PSZOK²

 • przedsiębiorca odbierający tego typu odpady na zlecenie i koszt właścicieli nieruchomości

W ilości do 500 kg z nieruchomości rocznie (dotyczy czystego gruzu)

Odpady budowlane tj. panele, płytki ceramiczne, armatura łazienkowa, kabiny prysznicowe, itp. oddajemy zgodnie z cennikiem PSZOK

 

ZUŻYTE OPONY

 

 • PSZOK²

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

POPIÓŁ Z BUDYNKÓW OGRZEWANYCH PALIWEM STAŁYM

Pojemnik metalowy o odpowiednim oznaczeniu opisowym

 • PSZOK2

 • Firma STAN-EKO

W każdej ilości

Ilość odebranych popiołów będzie proporcjonalna do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych

1 W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż wynika z deklaracji, właściciel winien złożyć nową deklarację zwiększoną ilość odpadów i uiścić opłatę według deklaracji. Przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze odpady w tej zwiększonej ilości od dnia złożenia nowej deklaracji.

2 Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

2 Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

2 Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

 

 

TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYPADKÓW NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LUB PRZEZ PROWADZĄCEGO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 17-12-2015 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 14-01-2019 14:30